Close

Cimcorp selkeyttää teollisuuden instralogistiikan haasteita digitalisaation avulla

Murata Machinery, Ltd:hen (Muratec) kuuluva Cimcorp Group on maailman johtavia sisälogistiikan automatisoijia. Yritys tarjoaa avaimet käteen -ratkaisuja, joissa hyödynnetään edistyksellistä robotiikkaa sekä materiaalinkäsittely- ja ohjelmistoteknologioita. Cimcorp valmistaa ja integroi uraauurtavia materiaalinkäsittelyjärjestelmiä rengasteollisuudelle, minkä lisäksi se on kehittänyt myös yksilöllisiä robottiratkaisuja elintarvikealan, vähittäismyynnin, verkkokaupan, päivittäistavarakaupan sekä postipalveluiden tilaus-toimitusprosesseihin ja varastointitarpeisiin. 

Cimcorpin tavoitteena on optimoida materiaalivirrat yhdistämällä tehokkaasti toimivaksi todettu robottiteknologia ja älykkäät ohjelmistot. Etteplan on auttanut Cimcorpia digitalisaatiossa nykyaikaiseen ohjelmistokehitykseen ja teollisuuden digitalisaatioon liittyvällä laaja-alaisella osaamisellaan. Cimcorp on johtavia sisälogistiikan automaatio-osaajia, jolla on yli 40 vuoden kokemus asiakasyhteistyöstä varasto-, jakelukeskus- ja rengasvalmistusprojekteista ja strategisten, tehokkaiden ratkaisujen toimittamisesta.

 

Etteplanin laaja-alainen ohjelmisto-osaaminen Cimcorpin käytössä

Cimcorpin järjestelmien keskeinen osa on laajan alueen kattavat portaalirobotit, jotka soveltuvat hyvin erilaisiin tehtäviin. Etteplan on kehittänyt läheisessä yhteistyössä Cimcorpin kanssa robotin verkkopohjaista HMI (human-machine interface) -ratkaisua. Etteplan on tarjonnut Cimcorpin käyttöön ohjelmistoarkkitehtuuriin, palvelumuotoiluun, UX- ja UI-suunnitteluun sekä frontend- ja backend-kehitykseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

Kehitystyön aikana käyttöä on ollut Etteplanin tiedoille ja näkemykselle teollisuuden digitalisaation asiantuntijana.

”Olemme rakentaneet nykyaikaisilla verkkoteknologioilla erittäin modulaarisen arkkitehtuurin, joka tukee käyttöliittymien dynaamista muokkausta. Se nopeuttaa eri robottikokoonpanojen frontend-kehitystä ja auttaa räätälöimään ratkaisun loppukäyttäjän tarpeisiin”, sanoo Etteplanin Arto Salminen, Software Architecture Lead.

 

Menestyksen avaimet: Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja saumaton yhteistyö

Aluksi luotiin visio laitteen verkkopohjaisesta HMI-ohjausjärjestelmästä hyödyntäen muotoiluajattelun menetelmiä. Seuraavassa vaiheessa Etteplanin asiantuntijat tulivat kiinteästi mukaan Cimcorpin ohjelmistokehitystiimin työhön.

Prosessin aikana suunniteltiin frontend-mikroarkkitehtuurin avulla Cimcorpin UI-suunnittelujärjestelmä, joka toteutettiin Reactilla. Suunnittelujärjestelmä tukee digitaalisten ratkaisujen tulevaa kehitystyötä.

”UX- ja UI-suunnittelussa asiakas, tekninen tiimi ja muut sidosryhmät tekivät tiivistä yhteistyötä. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu yhdistettynä saumattomaan yhteistyöhön olivat loppujen lopuksi todellisia menestyksen avaimia”, toteaa Etteplanin Senior UX Designer Heli Sillanpää.

 

Ratkaisut auttavat Cimcorpin asiakkaita parantamaan kilpailukykyään

Cimcorpin ratkaisut parantavat yrityksen asiakkaiden kilpailukykyä paremman tilannekuvan, nopeamman oppimisen ja toiminnan tehostumisen kautta. Parempi tilannekuva auttaa myös vähentämään tuotantokatkoksia helpomman käytettävyyden ja nopeamman asiakastuen kautta.

 

Cimcorp tyytyväinen vahvaan ja joustavaan yhteistyöhön

”Cimcorp on tehnyt pitkään menestyksekästä yhteistyötä Etteplanin kanssa monilla teollisuuden automaatioon liittyvillä suunnittelun osa-alueilla. Yhteistyön laajentaminen oli luonnollista Cimcorpin kehittyessä laitetoimittajasta järjestelmäintegraattoriksi”, toteaa Cimcorpin teknologiajohtaja Jyrki Anttonen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Etteplanin meille tarjoamaan osaamiseen ja asiantuntijuuteen, myös ohjelmistokehityksessä ja UX-suunnittelussa”, toteaa Cimcorpin ohjelmistokehityksen esimies Sakari Mikkola lopuksi.

Related content

Suunnittelumenetelmien avulla suuntaa Vointyn liiketoiminnalle

Oululainen terveysteknologian start-up Vointy yhdisti voimansa Etteplanin kanssa tuodakseen markkinoille aivan uudenlaisen terveys- ja hyvinvointisovelluksen. Vointy ei halunnut keskittyä henkilökohtaisiin hyvinvointimittareihin ja kilpailla puettavan teknologian hajanaisilla, kylläisillä markkinoilla vaan suuntasi sovelluksensa työnantajille ja niiden henkilöstön kehittämisosastoille.

Talenomille jatkuvaa tietoturvatestausta ja tietoisuuden lisäämistä - Etteplanista pitkäaikainen kumppani

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Talenomin liiketoiminta-ajatus on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi Talenom tukee asiakkaidensa liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Talenomin visiona on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Glaston johtaa digimurrosta lasin lämpökäsittelyssä yhdessä Etteplanin kanssa

Glaston haluaa innovatiivisena edelläkävijänä johtaa globaalin lasinjalostusteollisuuden kehitystä uudenlaisilla teknologioilla ja elinkaariratkaisuilla. Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Yksi Glastonin strategisen vision kulmakivistä on johtaa toimialan digitaalista muutosta. 

SEO:n digitalisaatioloikan mahdollistaa Etteplanin kehittämä mobiili-sovellus – SEONappi

Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) on kauppiaiden hallitsema 100 % suomalainen öljy-yhtiö, joka on toiminut jo vuodesta 1978. SEO-verkosto on jo yli 220 jakeluaseman, huoltoaseman tai automaattiaseman verkosto.  SEO-kauppiaat päättävät itse asemansa palveluista sekä polttoaineiden jakelun ja hinnoittelun ratkaisuista. Tähän perustuu SEO-verkoston itsenäisyys ja riippumattomuus. SEOn huoltoasemaverkoston kauppiaat palvelevat asiakkaita ympäri maan aina Suomenlahden rannalta Nuorgamiin saakka. www.seo.fi

Ota yhteyttä
Hanna Remula
Hanna Remula
Head of Design, Cloud and Applications