Close

Digiaikakauden dentaalirobottia luomassa

Rayo 3DToothfill haluaa parantaa miljardien ihmisten elämää kohtuuhintaisella, huippulaadukkaalla hammashoidolla. Heidän menetelmä tarjoaa parhaat tulokset kilpailukykyisillä kustannuksilla hammaslääkäreille ja potilaille. Jotta menetelmä on varmasti käyttökelpoinen kaikkialla maailmassa, sen tulee olla yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Saumaton integroitavuus olemassa olevan laitteiston kanssa on myös tärkeää.

Rayo 3D-ToothFill Oy:n dentaalirobotti mullistaa hammastäytteiden valmistusprosessin digitaalisella kuvantamisella ja 3D-tulostetuilla muoteilla. Yhtiön tavoitteena on tuoda päivittäinen restauraatioiden valmistus digiaikakaudelle ja tehdä hammastäytteistä eliniän kestäviä.

Robotin toimintaperiaate on kiehtova: hammaslääkäri skannaa kaviteetin ja suunnittelee 3D-restauraation skannerin CAD-ohjelmistolla tietokonenäytöllä. Valmis suunnitelma siirretään skannerilta Rayo 3DToothfill -ohjelmaan muotin ja restauraation valmistusta varten. Ensimmäisenä tulostetaan muotti, joka siirretään Rayo-dentaalirobotille. Robotti valmistaa restauraation pursottamalla hammastäytemateriaalin muottiin. Koko prosessi hoituu yhden käynnin aikana.

Kun Rayo 3DToothfill esitteli innovaationsa, Etteplan aloitti tuotteen kehitystyön ja idean järjestelmällisen jatkokehityksen. Projektiin sisältyi niin laite- ja ohjelmistosuunnittelua kuin kliinisiin tutkimuksiin sopivan prototyypin kehitystyötä. Yksi tuotekehityksen kriittisistä alueista oli muotin suunnitteluun käytettävä Rayo 3DToothFill SW -ohjelmisto: pursotettava osa vaihtuu joka kerta, mikä aiheutti omia haasteita 3D-mallinnuksen algoritmien luomisessa. Etteplan varmisti koko projektin ajan, että viranomaismääräykset otettiin huomioon. Etteplan vastasi myös vaatimusmäärittelystä.

”Etteplan on suuri yhtiö, mutta sillä on erittäin ketterästi toimivat tiimit. Saimme lisäresursseja tuotekehityksen nopeuttamiseen tarpeemme mukaan.” Kenneth Tarvonen, CEO, Rayo 3D-Toothfill Ltd

 

 

”Meillä oli periaatteessa loppuun saakka mietitty idea ja patenttihakemus vireillä, kun taas Etteplanilla oli idean toimivaksi laitteeksi saattamiseen vaadittava osaaminen. Tarvitsimme kumppanin, joka pystyisi ottamaan vastuun sekä robotin että ohjelmiston suunnittelusta ja jolla olisi kokemusta myös lääkinnällisten laitteiden suunnittelusta. Etteplan täytti yhtenä harvoista toimijoista kaikki vaatimukset”, kertoo Rayo 3DToothFillin toimitusjohtaja Kenneth Tarvonen.

”Nyt meillä on toimiva prototyyppi, olemme jättäneet toisen patenttihakemuksen ja teemme kliinistä tutkimusta. Yhteistyö ja kumppanuus on ollut erittäin tiivistä. Ilman Etteplanin tukea emme olisi tässä vaiheessa.”

Etteplan saa kiitosta suunnitteluosaamisensa lisäksi myös projektin sujuvasta etenemisestä.

”Projektinhallinta oli erinomaista, ja kaikki eteni erittäin kurinalaisesti. Etteplanin osaaminen, jatkuva kehitystyö, selkeä raportointi ja vastuullisuus tekivät meihin vaikutuksen”, Tarvonen sanoo.

Related content

Etteplan tarjoaa Normetille virtauslaskentaa osana jatkuvaa suunnittelu- ja kehityspalvelua

Normet on nopeasti kasvava ja innovatiivinen teknologiayritys, jonka missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan. Yrityksellä on näiden alojen prosessiosaamista yli tuhannesta projektista kaikkialta maailmasta. Normetilla on takanaan yli 50 vuoden kokemus alalta ja yli 14 000 konetoimitusta, ja yhtiö palveluksessa on yli 1 600 ammattilaista. Normetin missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan.

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Tarina jatkuu – Yepzonin paikantimesta tulevaisuudenkestävä huipputason radioteknologioilla

Yepzon on suomalaisyhtiö, joka on jo pitkään tarjonnut paikannuspalveluita kuluttajille. Yepzon tarjoaa nyt markkinoiden johtavan B2B- ja B2C-palvelun, jolla voidaan paikantaa ja seurata lähes mitä tahansa kaikkialla maailmassa.

Yepzon™-sovellus on johtava alusta kaikkiin paikannustarpeisiin, ja lisäksi se tuottaa käyttäjälle runsaasti laitteen ympäristöön liittyvää dataa. Kuluttajat sekä teollisuus- ja muut yritykset luovat alustan avulla omia uusia tuoteinnovaatioita ja ratkaisuja.

Etteplan mukana kehittämässä Valmetin ympäristöteknologiaa

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmet on toimittanut jo 50 vuoden ajan ratkaisuja rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseksi. Nykyään Valmet tunnetaan myös luotettavista meriteollisuuden automaatioratkaisuistaan ja innovatiivisista savukaasujen puhdistusratkaisuistaan. Yhtiön tavoitteena on tehdä aluksista ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja kannattavampia.

Kantaman laajennin Pexraytechille

Pexraytech on Otaniemestä käsin toimiva hi-tech-yhtiö, joka kehittää ja valmistaa huipputason siirrettäviä röntgenlaitteita. Pexraytech hyödyntää Suomesta löytyvää laaja-alaista osaamista röntgenlaitteiden suunnittelusta innovatiivisten ja intuitiivisten ratkaisujen toimittamiseksi kahdella painopistealueella: turvallisuusala ja teollisuuden ainetta rikkomaton testaus (non destructive testing, NDT). Yhtiö tarjoaa myös edistyksellisiä erikoisratkaisuja muihin sovelluksiin.

Koneriskien arviointityökalut uudelle tasolle Metsä Boardissa

Metsä Board on ekologisiin ensikuitukartonkeihin keskittynyt yhtiö, jonka tuotteita käytetään pääosin elintarvike- ja kuluttajatuotepakkauksissa. Yhtiö on panostanut jo pitkään kiertotalouden ratkaisuihin  vastaamaan asiakkaiden tulevaisuuden pakkausten vaatimuksia kuten uusiutuvien raaka-aineiden jäljitettävyyttä ja pakkausten kierrätettävyyttä. Metsä-Group – konserniin kuuluvalla Metsä Boardilla on yhteensä kahdeksan tehdasta, joista seitsemän on Suomessa.