Close

Etteplanin kanssa tehty ilmastotiekartta tukee Molok Oy:n vastuullisuustyötä sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista

Molok Oy on jätehuollon edelläkävijä, joka suunnittelee ja rakentaa vastuullisia Molok®-jätehuoltoratkaisuja miljoonille ihmisille ympäri maailman. 30 toimintavuotensa aikana Molok Oy on laajentunut kansainväliseksi yritykseksi, jonka tuotteet tunnetaan ympäri maailmaa. Ympäristöä, kustannuksia ja aikaa säästävää järjestelmää käyttävät päivittäin miljoonat ihmiset. Tuotteita on erilaisissa asumisen kulttuureissa, yhteensä yli 190 000 yksikköä. Tänään Molok® tuotteita myydään yli 40 maahan. 

Asia
Molok ref case

Molok on sitoutunut EU:n ilmastotavoitteisiin, jolla tavoitellaan 55 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Molok on laatinut ilmastotiekartan yhteistyössä Etteplanin kanssa.

”Tiekartta toteutettiin yhteistyössä Etteplanin kanssa, jonka kanssa olemme tehneet menestyksekkäästi yhteistyötä myös hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen laskennassa”, Molokin tuote- ja markkinointijohtaja Samuli Hellemaa kertoo.

Tiekarttatyö aloitettiin hiilijalanjälkilaskelman päivittämisellä, jossa laskettiin kaikki Molokin toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt viimeisimmältä vuodelta. Hiilijalanjäljen päivityksessä laskettiin sekä yrityksen omat päästöt, eli tehtaan ja toimipisteiden sekä omien ajoneuvojen päästöt että arvoketjun päästöt, kuten materiaalien, kuljetusten sekä tuotteiden käyttöön ja käytöstä poistoon liittyvät päästöt.

“Tämän jälkeen työpajassa mietittiin ja tunnistettiin keinot ja vastuut, joilla Molok voi vähentää päästöjään siten, että yrityksen hiilijalanjälki vähenee ja nähdään vaikutus suhteessa ilmastotavoitteeseen”, Etteplanin organisaatiolaskennan tiiminvetäjä Maija Mattinen-Yuryev sanoo.

Ilmastotiekartta tukee vastuullisuustyötä

Mattinen-Yuryev korostaa, että lähtötilanteen hahmottaminen, eli mistä toiminnoista päästöjä syntyy, mitkä ovat niiden suuruusluokat ja toisaalta yrityksen vaikutusmahdollisuudet vähennyksiin, on tärkeää ja onnistuu vain yhteistyössä asiakkaan kanssa. ”Asiakas tuntee oman organisaationsa, toimitusketjunsa ja yhteistyökumppaninsa parhaiten.”

Työpajatyöskentelyn avulla nähtiin merkittävimmät päästölähteet ja porauduttiin tunnistamaan konkreettisia ja realistisia tapoja vähentää päästöjä esimerkiksi tuotesuunnittelun, raaka-ainevalintojen ja hankintojen kautta.

”Yhteistyö hiilijalanjäljen laskennassa ja tiekarttatyöskentelyssä sujui jouhevasti, ja Molokille saatiin räätälöityä olennainen ilmastotiekartta, joka otettiin heti käyttöön”, Hellemaa toteaa.

Kustannustehokkaita ilmastotoimia

Hellemaan mukaan Etteplanin kanssa tehty ilmastotiekartta tukee Molokin kestävän kehityksen mukaista työtä ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tiekartan toimenpiteiden kustannuksia on osin jo arvioitu, jotta voidaan varmistua toimien tehokkuudesta sekä kustannusten että ilmaston kannalta.

”Tavoitteenamme on toteuttaa lähivuosina useita toimia yhteistyökumppaniemme kanssa, jotka edistävät energiatehokkuutta, vähentävät kuljetuksiin liittyviä päästöjä ja lisäävät kierrätysmateriaalien käyttöä”, Hellemaa jatkaa.

Tällaisia toimia ovat esimerkiksi tehtaan työvuorojärjestelyt, vähäpäästöisempien kuljetusten hankinta ja kierrätysmateriaalien käytön lisääminen. Molokin käyttämien kierrätysmateriaalien osuus oli 24,5 % kaikissa muoviosissa vuonna 2022.

Tiekartan istuttaminen toimintaan

Molokin tiekarttatyön seuraaviin askeliin kuuluu toimenpiteiden käytännön priorisointi, tehtävien istutus osaksi toimintaa sekä keskeisimpien yhteistyökumppanien kanssa käytävät keskustelut. Hiilijalanjäljen laskentaa on tehty jo vuodesta 2020, ja tiekartan toteutumisen seurantaa jatketaan vuositasolla.

”Hiilijalanjäljen aktiivinen seuranta on avain ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Näin voidaan varmistua, että tehdään oikeita asioita ja ollaan menossa haluttuun suuntaan”, Mattinen-Yuryev toteaa lopuksi.

Ota yhteyttä
Maija Mattinen-Yuryev
Maija Mattinen-Yuryev
Team Leader