Close

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta Rudus Oy:lle

Rudus Oy on johtava kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistava yhtiö. Rudus tuottaa palveluita niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Rudus toimii laaja-alaisesti ympäri Suomea ja sillä on kattava verkosto betoniasemia, kiviainespisteitä sekä kierrätettävien rakennusmateriaalien vastaanottopisteitä. Rudus kuuluu maailmanlaajuisesti toimivaan irlantilaiseen CRH-konserniin. 

Asia

Rudus Oy on laatimassa ilmastotiekarttaa ja asettamassa tavoitteita toiminnastaan aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tätä työtä tukemaan laskettiin Rudukselle organisaation hiilijalanjälki. Hiilijalanjäljen laskeminen toteutettiin vuodelle 2019, joka toimii referenssivuotena tulevien päästövähennystavoitteiden suhteuttamiseen, vertailuun ja suunnitteluun. Rudus aikoo myös tulevaisuudessa seurata organisaatiotason hiilijalanjälkeä ja siinä tapahtuneita muutoksia päästövähennystoimiensa todentamiseksi. 

”Toimitusketjumme ja toimintojemme päästötasojen lisäksi laskenta toi esiin päästövähennyspotentiaaleja, joiden avulla olemme pystyneet määrittämään tehokkaita ja toimivia toimenpiteitä päästöjemme vähentämiseksi suunnitellusti”, kertoo Ruduksen ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki. 

Organisaation hiilijalanjälkilaskentaan sisällytettiin kaikki Ruduksen Suomen toimipaikat ja liiketoiminnot sekä Viipurissa sijaitseva betonituotetehdas. Laskennassa huomiotiin sekä suoraan Ruduksen omasta toiminnasta syntyvät että sen arvoketjun toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. 

Organisaation hiilijalanjäljen lisäksi tunnistimme yhdessä Ruduksen kanssa päästövähennystoimenpiteitä osana ilmastotiekartan laatimista ja hiilineutraaliustavoitteiden suunnittelua. 

Projektin kulkua Rauhamäki kommentoi onnistuneeksi. ”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä laskentaan ja siihen liittyvään projektiin. Työn kulku on ollut selkeää ja on vastannut odotuksiamme. Työtä tehtiin joustavasti toiveitamme kuunnellen ja työn laatu on ollut erinomaista. Olemme työn aikana oppineet paljon päästölaskennasta ja saaneet arvokkaita neuvoja tulevaan.” 

Related content

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälki

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on 18 kunnan omistama yhtiö, joka huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Yhtiön toimialueella asuu noin 440 000 asukasta. LSJH:n suurimmat omistajat ovat Turun kaupunki ja Salon kaupunki. 

Uuden jätelain vaikutukset jätehuollon ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin

Puhas Oy on viiden kunnan, Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi, omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Yhtiön toiminta-alueeseen kuuluu noin 112 000 asukasta. Palveluverkostoon kuuluvat keskitetysti kilpailutetut poltettavan jätteen ja biojätteen kuljetuspalvelut, paikalliset jäteasemat ja Kontiosuon jätekeskus.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin hiilijalanjälki

Kansallisooppera ja Kansallisbaletti tarjoavat ooppera- ja balettiesityksiä sekä muita tapahtumia kaikenikäisille. Vierailuesitykset, koululaisoopperat, esitystallenteet ja suoratoistot sekä televisioinnit ja radioinnit vievät toimintaa kaikkialle Suomeen ja maailmalle. Henkilöstömäärältään Suomen kansallisooppera ja -baletti on keskisuuri ooppera- ja balettitalo. 

Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskenta

Tuupalan puukoulu on Suomen ensimmäinen massiivipuuelementtitekniikalla rakennettu koulu, joka valmistui Kuhmoon vuonna 2018. Puukoulu on rakennettu CLT-elementti- ja liimapuutekniikalla, rakentamisvaiheessa käytettiin Terve talo -kriteerejä ja rakennukset valmistettiin sääsuojassa. Tuupalan päiväkodissa on 60 esikoululaista ja vuosiluokilla 1-6 on 350 oppilasta.  

Valmet kehittää vihreää siirtymää tukevaa teknologiaa, joka korvaa muovin uusilla kuitutuotteilla – Etteplan mukana projektitiimissä

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa.