Close

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta Rudus Oy:lle

Rudus Oy on johtava kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistava yhtiö. Rudus tuottaa palveluita niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Rudus toimii laaja-alaisesti ympäri Suomea ja sillä on kattava verkosto betoniasemia, kiviainespisteitä sekä kierrätettävien rakennusmateriaalien vastaanottopisteitä. Rudus kuuluu maailmanlaajuisesti toimivaan irlantilaiseen CRH-konserniin. 

Asia

Rudus Oy on laatimassa ilmastotiekarttaa ja asettamassa tavoitteita toiminnastaan aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tätä työtä tukemaan laskettiin Rudukselle organisaation hiilijalanjälki. Hiilijalanjäljen laskeminen toteutettiin vuodelle 2019, joka toimii referenssivuotena tulevien päästövähennystavoitteiden suhteuttamiseen, vertailuun ja suunnitteluun. Rudus aikoo myös tulevaisuudessa seurata organisaatiotason hiilijalanjälkeä ja siinä tapahtuneita muutoksia päästövähennystoimiensa todentamiseksi. 

”Toimitusketjumme ja toimintojemme päästötasojen lisäksi laskenta toi esiin päästövähennyspotentiaaleja, joiden avulla olemme pystyneet määrittämään tehokkaita ja toimivia toimenpiteitä päästöjemme vähentämiseksi suunnitellusti”, kertoo Ruduksen ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki. 

Organisaation hiilijalanjälkilaskentaan sisällytettiin kaikki Ruduksen Suomen toimipaikat ja liiketoiminnot sekä Viipurissa sijaitseva betonituotetehdas. Laskennassa huomiotiin sekä suoraan Ruduksen omasta toiminnasta syntyvät että sen arvoketjun toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. 

Organisaation hiilijalanjäljen lisäksi tunnistimme yhdessä Ruduksen kanssa päästövähennystoimenpiteitä osana ilmastotiekartan laatimista ja hiilineutraaliustavoitteiden suunnittelua. 

Projektin kulkua Rauhamäki kommentoi onnistuneeksi. ”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä laskentaan ja siihen liittyvään projektiin. Työn kulku on ollut selkeää ja on vastannut odotuksiamme. Työtä tehtiin joustavasti toiveitamme kuunnellen ja työn laatu on ollut erinomaista. Olemme työn aikana oppineet paljon päästölaskennasta ja saaneet arvokkaita neuvoja tulevaan.” 

Related content

Etteplanin kanssa tehty ilmastotiekartta tukee Molok Oy:n vastuullisuustyötä sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista

Molok Oy on jätehuollon edelläkävijä, joka suunnittelee ja rakentaa vastuullisia Molok®-jätehuoltoratkaisuja miljoonille ihmisille ympäri maailman. 30 toimintavuotensa aikana Molok Oy on laajentunut kansainväliseksi yritykseksi, jonka tuotteet tunnetaan ympäri maailmaa. Ympäristöä, kustannuksia ja aikaa säästävää järjestelmää käyttävät päivittäin miljoonat ihmiset. Tuotteita on erilaisissa asumisen kulttuureissa, yhteensä yli 190 000 yksikköä. Tänään Molok® tuotteita myydään yli 40 maahan. 

Suomen ensimmäiselle kotitalouksien poistotekstiilin kierrätyslaitokselle laskettiin päästövähennyspotentiaali

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) (southwestern Finland waste management) is a company owned by 18 municipalities. It takes care of organizing the residents’ waste management and waste disposal on behalf of these municipalities. Approximately 440 000 inhabitants live in the company’s operating area. The biggest owners of LSJH are the city of Turku and the city of Salo. 

 

Biometaanin ja organisaation hiilijalanjälkilaskennat tukevat Stormossenin strategiaa

Jätehuoltoyhtiö Stormossen hoitaa kuuden pohjalaisen omistajakuntansa jätehuollon. Omistajakunnat ovat Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri ja asukkaiden lukumäärä näissä kunnissa on yhteensä yli 105 000 asukasta. Yrityksen pääpaikka on Koivulahdessa sijaitseva jätekeskus. Stormossenin ensimmäinen biokaasun tankkausasema avattiin helmikuussa 2017.

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälki

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on 18 kunnan omistama yhtiö, joka huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Yhtiön toimialueella asuu noin 440 000 asukasta. LSJH:n suurimmat omistajat ovat Turun kaupunki ja Salon kaupunki. 

Uuden jätelain vaikutukset jätehuollon ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin

Puhas Oy on viiden kunnan, Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi, omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Yhtiön toiminta-alueeseen kuuluu noin 112 000 asukasta. Palveluverkostoon kuuluvat keskitetysti kilpailutetut poltettavan jätteen ja biojätteen kuljetuspalvelut, paikalliset jäteasemat ja Kontiosuon jätekeskus.