Close
Etteplan Yritysvastuu

Yritysvastuu

Vastuullisuus Etteplanissa
Etteplan Responsibility

Etteplan vaikuttaa positiivisesti globaalien haasteiden ratkaisemiseen paitsi oman toimintansa, myös asiakastyönsä kautta. Tarjoamme eri toimialoille ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme kasvun kestävällä ja tulevaisuuteen katsovalla tavalla. Toiminnallamme on vaikutus henkilöstöön, ympäristöön, asiakkaisiin ja koko yhteiskuntaan.

Ympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkittävimmät vaikutukset syntyvät asiakastyömme kautta. Edistämme kestävää kehitystä joka päivä suunnitellessamme ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja energiaa säästäviä ratkaisuja asiakkaillemme ja autamme heitä onnistumaan. 

Kehityskohteet vuodelle 2022:

 • Vastuullisuusohjelman laatiminen
 • Uramallin päivitys
 • Diversiteetti- ja inkluusioajattelun kehittäminen

 

Lue Lisää Vuosikertomus 2022

Sosiaalinen vastuu
Social Personnel Responsibility

Etteplanin yrityskulttuurille leimallista on vahva yritteliäisyys ja kehittäminen sekä välittäminen ja vastuunkanto. Sama henki on läsnä arvoissamme, joita ovat asiakaslähtöisyys, proaktiivisuus ja houkuttelevuus.

 

Kehityskohteet vuodelle 2022:

 • Vastuullisuusohjelman laatiminen
 • Uramallin päivitys
 • Diversiteetti- ja inkluusioajattelun kehittäminen 

 

Lue Lisää Sosiaalisesta vastuullisuudesta

Ympäristö vastuu
Etteplan Environmental Responsibility

Etteplanin oman toiminnan vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset. Suurin mahdollisuutemme vaikuttaa on asiantuntijoidemme osaamisen ja asiakkaille tekemämme työn kautta: autamme asiakkaitamme säästämään energiaa, vähentämään päästöjä ja kehittämään kestävää kehitystä tukevia tuotteita ja palveluita.

 

Kehityskohteet vuodelle 2022:

 • Ympäristötietoisuuden lisääminen
 • Sähkönkulutuksen vähentäminen toimistoissa -3 % vs. 2020
 • Yhtiön leasing-autojen CO2-tason (g/km) vähennys -2 g/km vs. 2020

 

Lue Lisää Ympäristö vastuullisuudesta

Taloudellinen vastuu
Etteplan financial targets

Olemme kasvuyhtiö. Tavoitteenamme on saavuttaa yli 500 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2024. Vuonna 2021 saavutimme yli 300 miljoonan euron liikevaihdon ensimmäistä kertaa.

 

 Taloudelliset tavotteet vuodelle 2024:

 • > 500 Liikevaihto, milj. euroa
 • > 50 % Suomen ulkopuolelta tulevan liikevaihdon osuus yli 50 prosenttia
 • 75 % Johdettujen palvelujen osuus liikevaihdosta 75 prosenttia (Managed Services Index, MSI)
 • 10 % Liikevoitto (EBITA) 10 prosenttia liikevaihdosta

 

Lue Lisää Taloudellisesta vastuullisuudesta Etteplanissa

Vastuullisuus näkyy vahvasti Etteplanin liiketoiminnassa

Osaava ja sitoutunut henkilöstö, arvon tuottaminen asiakkailemme ja muille sidosryhmillemme sekä kestävien, ympäristöystävällisten ratkaisujen tarjoaminen asiakkaillemme ovat Etteplanin vastuullisen toiminnan ytimessä. Toimintamme pohjaa vahvoihin yhteisiin periaatteisiin ja toimintamalleihin samalla huomioiden toimintamaiden erityispiirteet.

Toimintamme pohjautuu Etteplanin arvoihin, eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja eettiseen toimintaohjeeseen sekä avoimeen sidosryhmävuorovaikutukseen. Olemme sitoutuneet vastuullisuutemme jatkuvaan kehittämiseen niin konsernikuin maatasolla. Raportoimme vastuullisuudestamme kansainvälisen GRI-raportointiviitekehyksen mukaisesti. Etteplanin yritysvastuun kehittämisestä vastaa johtoryhmän jäsenenä toimiva markkinointi- ja viestintäjohtaja.

Lue lisää vastuullisuudestamme Vuosikertomuksesta

 

Etteplan-corporate-responsibilityB.jpg

Raportointiperiaatteet ja GRI-sisältöindeksi

Etteplan raportoi yritysvastuustaan Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiviitekehykseen pohjautuen. Raportti sisältää GRI Standardien perustietoa (Core-taso). Etteplan raportoi yritysvastuusta vuosittain. Yhtiön raportoinnin pohjana toimii vastuullisuuden olennaisuusanalyysi (2015).

LUE LISÄÄ VUOSIKATSAUKSESTA 

Vastuullisuuden olennaiset aiheet

Etteplan selvitti vuonna 2015 vastuullisuutensa olennaisimmat aiheet haastattelemalla keskeisiä, ulkoisia sidosryhmiä ja omaa henkilöstöä. Yhtiön johto validoi haastatteluiden tulokset, ja tämän seurauksena yhtiölle muodostui vastuullisuuden olennaisuusmatriisi, jossa tärkeimmiksi aiheiksi nousivat taloudellinen kasvu sekä henkilöstön kehittäminen ja sitouttaminen.

Etteplan yritysvastuu

 

Eettiset toimintaohjeetcode-of-conductA.jpg

Eettiset toimintaohjeemme sisältävät 16 asiaa joihin sitoudumme toiminnassamme. Kaikkien Etteplanin työntekijöiden ja yhteistyökumppanien odotetaan noudattavan näitä periaatteita ja käytäntöjä.

LUE LISÄÄ EETTISESTÄ TOIMINTAOHJEESTAMME

 

Sidosryhmävuorovaikutus
Etteplan-corporate-responsibility-stakeholder-expectations_XX.jpg

 

Etteplan pyrkii toiminnassaan avoimeen dialogiin kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Etteplan ottaa huomioon sidosryhmiensä näkemykset ja odotukset sekä pyrkii vastamaan niihin parhaalla mahdollisella tavalla.

LUE LISÄÄ VUOSIKATSAUKSESTA

LUE SELVITYS MUISTA KUIN TALOUDELLISISTA TIEDOISTA 2022