Close
Hanna Remula Career story

Hanna Remula: Älä odota tilaisuutta, vaan luo se itse

Hannaa voisi parhaiten kuvailla tienraivaajaksi. Hän aloitti uransa Etteplanilla käyttökokemuksen suunnittelijana ja pääsi tutustumaan itseään kiinnostaviin aiheisiin. Nyt Hanna johtaa globaalia palvelumuotoilutiimiä, joka tuo yhteen tämän alueen osaajat. Hän työskentelee myös muotoilustrategina ja toimii pilviratkaisu- ja sovellusliiketoiminnan kehitystiimissä, johon häntä pyydettiin mukaan. Hannan tarina on siinä mielessä ainutlaatuinen, että hän eteni urallaan omia polkujaan – hän ei jäänyt odottamaan tilaisuuksia, vaan loi ne itse.

”On hienoa, miten olen vuosien mittaan pystynyt luomaan omannäköiseni urapolun Etteplanilla omien kiinnostuksen kohteideni mukaan.”

Hanna_remula_career_stories_intext_0.jpg

 

Hanna kertoo, mitkä kolme asiaa ovat auttaneet häntä pääsemään siihen pisteeseen, jossa hän on nyt:

  1. Priorisointi
  2. Yhteistyö
  3. Avoin polku ja avoin mieli

”Yritteliäille ihmisille avautuu aina mahdollisuuksia.”

Isona, jatkuvasti kasvavana ja kehittyvänä yrityksenä Etteplan tarjoaa myös henkilöstölleen tilaa kasvaa. Kaikille halukkaille on selkeät urapolut valmiina, mutta tilaa on myös niille, jotka haluavat luoda omat polkunsa. Hanna on esimerkki ihmisestä, joka päätti seurata uteliaisuuttaan ja tavoitella päämääriään ja siten raivata tietä muille.

”Työni on todella kiinnostavaa ja mielekästä. Liiketoimintamme kasvaa jatkuvasti, joten etsimme koko ajan erilaisia ihmisiä joukkoomme”, Hanna sanoo.

Hanna kokee, että innovaatio- ja kasvuhakuisessa yrityksessä kaikki tuoreet ideat ovat tervetulleita ja että hänen kollegansa tukevat ja kannustavat hänen pyrkimyksiään oppia enemmän useilta eri aloilta.

”Muotoiluajattelun tavoitteena on luoda kasvumahdollisuuksia näkemysten ja datalähtöisten menetelmien kautta. Minua inspiroivat ne kokonaisratkaisut, joita voimme tarjota asiakkaillemme.” Jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä Hanna korostaa uusien ratkaisujen ja innovaatioiden merkitystä.

”Monialaiset tiimit tarkastelevat kompleksisia ongelmia erilaisista näkökulmista ja pyrkivät kehittämään arvokkaita, tulevaisuudenkestäviä ratkaisuja.”

Ihmisenä Hanna on empaattinen ja suhtautuu maailmaan, sen toimintamekanismeihin ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa loputtoman uteliaasti. Ruoasta, luonnosta, puutarhanhoidosta ja lukemisesta kiinnostuneella Hannalla riittää tekemistä.

”Oppimista voisi sanoa yhdeksi harrastuksistani. Olen mieleltäni utelias, ja haluan oppia uusia asioita erilaisilta aloilta. Tällä hetkellä olen innostunut tulevaisuusajattelusta, systeemisestä muotoilusta ja muutoksen fasilitoinnista. Haluan selvittää, miten tulevaisuusajattelu ja strateginen muotoilu ja johtaminen voitaisiin parhaiten yhdistää, jotta löydetään innovatiivisia tapoja ratkaista asiakkaiden kohtaamia haastavia ongelmia.”

Hannan menestystä tukee se, että hän pitää mielensä terävänä ja päivittää osaamistaan. Hän ei ole asettanut itselleen lopullista päämäärää, ja siksi hänen uransa ja tulevaisuutensa onkin niin valoisa ja innostava.