Close
Joining & Bonding

Liitostekniikka

Luotettava hitsaus- tai muu liitosprosessi käsittää viisi askelta: vaatimusten määrittely, materiaalivalinnat, tuotesuunnittelu, liitos-/hitsausprosessin valinta ja laitevalinnat. Kun kaikki nämä peruselementit hoidetaan asianmukaisesti läpi koko kehitysprosessin, tuloksena saadaan tehokkaat ja luotettavat ratkaisut määriteltyihin sovelluksiin. Etteplanin osaamisen ja kokemuksen avulla pystyt erottumaan kilpailijoistasi. Asiantuntijoidemme avulla pystyt optimoimaan prosessisi nopeasti ja tehokkaasti.

Hyödyt sinulle
Tarkoituksenmukaiset ratkaisut alan asiantuntijoilta
Aina liiketoimintalähtöiset ratkaisut
Tuotannon tehokkuus paranee keskimäärin 27 %

Process selection and design

Prosessin valinta ja suunnittelu

Hitsausprosessin tai muun liitosmenetelmän valinta on haasteellista, sillä vaihtoehtoja on erittäin paljon. Valinta riippuu vahvasti kulloisenkin sovelluksen asettamista vaatimuksista ja valituista materiaaleista. Joissain tapauksissa paras ratkaisu on liimaliitos, kun taas toisinaan parhaisiin tuloksiin päästään lämpöpuristusliitoksella tai hitsaamalla.

Järkevimmän prosessin suosittelun perusteena ovat sovelluskohtaiset vaatimukset ja materiaalit.

Material selectionMateriaalivalinta

Hitsaukseen ja ylipäänsä liitostekniikkaan liittyvien ratkaisujen perustana on materiaalitiede. Materiaalivalinta liittyy läheisesti tuotteelle asetettaviin vaatimuksiin ja valittuun tuotantoprosessiin. Kaikki tuotevaatimukset, kuten lujuus, käyttölämpötila, korroosiokestävyys ja sähköiset ominaisuudet, vaikuttavat suoraan materiaalivalintaan.

Vaihtoehtoja on paljon, ja järkevä materiaalivalinta tukee ratkaisevasti myös hitsausten ja muiden liitosten onnistumista.

Equipment and process modulesLaitteet ja prosessimoduulit

Tuote- ja prosessisuunnittelun valmistuttua voidaan valita prosessiin sopivat laitteet ja prosessimoduulit. Kukin hitsaus- tai muu liitosprosessi vaatii omanlaistaan kalustoa, johon kuuluu itse liitoksen tuottava prosessimoduuli sekä muut laitteet, esimerkiksi liikejärjestelmät tai työkalut. Etteplanin konealustaan voidaan liittää monipuolisesti erilaisia liikejärjestelmiä (akseleita, robotteja, cobotteja) ja hyvin monentyyppisiä prosessimoduuleja esimerkiksi liiman annosteluun, lämpöpuristusliitoksiin, laserhitsaukseen tai vastushitsaukseen.

Application requirementsSovelluskohtaiset vaatimukset

Sovelluskohtaisia vaatimuksia ovat muun muassa liitoksen toimivuus, suorituskyky ja ulkonäkö. Nämä kannattaa määrittää uuden tuotteen suunnitteluvaiheessa, kun tuotesuunnittelua ja prosessivalintoja ei vielä ole lyöty lukkoon ja liitostekniset vaatimukset voidaan ottaa helposti huomioon.

Ensimmäisiä määritettäviä vaatimuksia ovat esimerkiksi veto- ja väsymislujuus sekä ympäristölliset ja sähkötekniset vaatimukset.

Tuotesuunnittelu

Kun sovelluskohtaiset vaatimukset ovat selvillä, voidaan edetä valmiin tuotteen muodostavien osien suunnitteluun. Käsi kädessä osien suunnittelun kanssa kulkevat myös liitosprosessin suunnittelu ja materiaalivalinnat. Jokaisella hitaus- tai muulla liitosprosessilla on omat suunnittelunorminsa, joiden asianmukainen soveltaminen parantaa merkittävästi prosessin luotettavuutta. Esimerkiksi liimaliitokseen tarvitaan järkevästi valittu välys liimattavien osien väliin liiman levittämiseksi tehokkaasti kapillaarivoiman avulla tai liimakerroksessa syntyvien, erilaisista lämpölaajenemiskertoimista johtuvien jännitysten purkamiseksi.

Asianmukainen osien suunnittelu on perusedellytys vankoille ja luotettaville hitseille ja muille liitoksille. Etteplanin tuella pystyt kehittämään tuotesuunnittelustasi kilpailuedun.

Kysy meiltä, asiantuntijamme Frank Zwegers vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).
CAPTCHA