Close

Etteplan apuna Q Powerin tuotantokapasiteetin skaalaamisessa

Q Power on innovatiivinen suomalainen power-to-x -toimituksiin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kustannustehokkaita ja ainutlaatuisia teknologioita synteettisten polttoaineiden tuottamiseksi, joilla korvataan fossiilisia polttoaineita. Q Powerin patentoidut teknologiat on suunniteltu mahdollistamaan yritysten siirtymisen kohti fossiilivapaata ja omavaraista energiajärjestelmää vähentäen samalla CO2-päästöjään. Q Power taistelee ilmastonmuutosta vastaan ​​tavoitteenaan tarjota 500 MW tuotantokapasiteettia uusiutuville synteettisille polttoaineille vuosittain vuosikymmenen loppuun mennessä.

Asia
Asiantuntemus

Q Power on kehittänyt ainutlaatuisen ja markkinoiden tehokkaimman metanointiteknologian, jossa uusiutuvaa metaania tuotetaan vedystä ja hiilidioksidista bioreaktoreissa. Q Power on toteuttamassa ensimmäistä teollisen mittakaavan tuotantolaitosta, mihin liittyen Etteplan valittiin suunnittelukumppaniksi kehittämään reaktoriteknologioiden valmistamiseen liittyviä prosesseja.

Tähän mennessä toteutetussa esiselvitysvaiheessa keskityttiin kehittämään layout prosessille ja kartoitettiin laitteiden toimittajia. Etteplanilla on arvokasta tietämystä laitteiden valmistajista ja kokemusta teollisuussuunnittelusta, minkä vuoksi se valikoitui Q Powerin yhteistyökumppaniksi.

”Etteplanin kanssa käydyistä keskusteluista ja heidän esittämistään ratkaisuista tuli tunne, että ollaan samalla aaltopituudella. Se vahvisti ajatusta siitä, että projekti onnistuu ja saadaan maaliin”, kertoo Q Powerin tuotekehitysjohtaja Anni Alitalo.

Esiselvityksen myötä pystyttiin siirtymään linjaston toteutusvaiheeseen

Esisuunnittelun myötä Q Power sai selville, kuka laitteiston voisi toimittaa, mitkä ovat sen kokonaiskustannukset ja missä esimerkiksi eri teknologiaosia voidaan teettää. Q Powerille hahmottui myös kokonaiskuva kustannusten ja tuotantoaikataulun osalta. Seuraavaksi projektissa siirrytään detail-vaiheeseen eli linjaston toteutukseen käytännössä.

”Etteplanin vahvuus on suunnittelun vankka osaamistausta, josta oli hyötyä tässä projektissa”, Anni toteaa.

Related content

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Valmet kehittää vihreää siirtymää tukevaa teknologiaa, joka korvaa muovin uusilla kuitutuotteilla – Etteplan mukana projektitiimissä

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Etteplan tarjoaa Normetille virtauslaskentaa osana jatkuvaa suunnittelu- ja kehityspalvelua

Normet on nopeasti kasvava ja innovatiivinen teknologiayritys, jonka missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan. Yrityksellä on näiden alojen prosessiosaamista yli tuhannesta projektista kaikkialta maailmasta. Normetilla on takanaan yli 50 vuoden kokemus alalta ja yli 14 000 konetoimitusta, ja yhtiö palveluksessa on yli 1 600 ammattilaista. Normetin missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan.

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Etteplan mukana kehittämässä Valmetin ympäristöteknologiaa

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmet on toimittanut jo 50 vuoden ajan ratkaisuja rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseksi. Nykyään Valmet tunnetaan myös luotettavista meriteollisuuden automaatioratkaisuistaan ja innovatiivisista savukaasujen puhdistusratkaisuistaan. Yhtiön tavoitteena on tehdä aluksista ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja kannattavampia.

Kantaman laajennin Pexraytechille

Pexraytech on Otaniemestä käsin toimiva hi-tech-yhtiö, joka kehittää ja valmistaa huipputason siirrettäviä röntgenlaitteita. Pexraytech hyödyntää Suomesta löytyvää laaja-alaista osaamista röntgenlaitteiden suunnittelusta innovatiivisten ja intuitiivisten ratkaisujen toimittamiseksi kahdella painopistealueella: turvallisuusala ja teollisuuden ainetta rikkomaton testaus (non destructive testing, NDT). Yhtiö tarjoaa myös edistyksellisiä erikoisratkaisuja muihin sovelluksiin.