Close

Etteplan mukana kehittämässä Valmetin ympäristöteknologiaa

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmet on toimittanut jo 50 vuoden ajan ratkaisuja rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseksi. Nykyään Valmet tunnetaan myös luotettavista meriteollisuuden automaatioratkaisuistaan ja innovatiivisista savukaasujen puhdistusratkaisuistaan. Yhtiön tavoitteena on tehdä aluksista ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja kannattavampia.

Asia
Asiantuntemus

Etteplan oli mukana tuotekehitysprojektissa, jonka tavoitteena oli maksimoida Valmetin merenkulkualalle suunnattujen rikkipesureiden suorituskyky. Tarjosimme Valmetin tuotekehitystiimin käyttöön virtauslaskennan (Computational Fluid Dynamics, CFD) erikoisosaamista. Yhteisenä tavoitteena oli varmistaa pesurin maksimaalinen suorituskyky ja laatu. Rikkipesuri sijaitsee korkealla aluksen savupiipussa, ja se käyttää merivettä pakokaasujen puhdistukseen. Vastaavaa teknologiaa käytetään myös voimalaitoksissa, joiden parissa Etteplan ja Valmet ovat aiemmin tehneet yhteistyötä.

”Suuri osa maailman SOx-päästöistä on peräisin laivoista. Kestävien teknologioiden kehittäminen merenkulkualalle auttaa pienentämään laivojen ympäristöjalanjälkeä. Rikkipesurit ovat varteenotettava vaihtoehto Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n määräysten täyttämiseen ja laivojen käyttökustannusten minimointiin. Valmet on kehittänyt ainutlaatuisen pesuriteknologian, joka mahdollistaa laivojen kestävämmän operoinnin”, kertoo Valmetin laivapesurijärjestelmistä vastaava Anssi Mäkelä.

Haastavan toimintaympäristön CFD-simulointi

Valmetin tavoitteena oli parantaa Marine Scrubber -rikkipesureidensa tehokkuutta ja luotettavuutta. Meriympäristö, etenkin merivesi, aiheuttaa suuria haasteita rikkipesureille. Näitä ovat esimerkiksi meriveden aiheuttaman korroosio, lämpötilavaihtelut ja laivan liikkeet. Laitteiden kunnossapito- ja korjaustyöt kasvattavat käyttökustannuksia, etenkin jos kunnossapitotyöt vaativat satamakäynnin. Lisäksi ratkaisun tuli olla skaalattavissa eri kokoluokkiin, ja syöttö pesuriin pitäisi mieluiten olla järjestettävissä sekä sivun että pohjan kautta.

Valmetin rikkipesureiden kehitysprojektia voi luonnehtia moderniksi kehitysprojektiksi. Aikaa projektille oli varattu vain vuosi, mikä oli mahdollista Etteplanin virtauslaskentaosaamisen ansiosta.

Simulointia hyödyntämällä eri ideoiden ja ratkaisujen toimivuus voitiin testata erittäin nopeasti ja suhteellisen alhaisilla kustannuksilla sekä riittävällä varmuudella. Simuloinneilla innovatiivisia ideoita voidaan testata virtuaaliympäristössä nopeasti, ja sen perusteella joko hyväksyä tai hylätä. Pystyimme kehittelemään Valmetin keräämien tietojen pohjalta erilaisia ideoita ja tunnistamaan meriympäristöstä mahdollisesti aiheutuvat riskit,” kertoo Etteplanin palveluratkaisuista vastaava johtaja Arttu Kalliovalkama.

”Yhteistyöstä jäi erittäin positiivinen mielikuva. Tiukasta aikataulusta huolimatta ratkaisimme jokaisen esteen ja haasteen”, sanoo Etteplanin CFD-asiantuntija Hannu Karema. ”Aktiivinen yhteistyö ja viikoittaiset tapaamiset auttoivat meidän ja Valmetin tiimejä pysymään samalla sivulla koko kehitysprojektin ajan.”

Parempi, luotettavampi ja skaalattavampi tuote

Tuotekehitysprojekti oli osa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena oli kehittää tuotteen modulaarisuutta tuotekustannusten pienentämiseksi. Vaikka projekti oli haastava, se vietiin läpi nopeassa aikataulussa ja lisäksi kustannukset olivat perinteiseen kehitysprojektiin verrattuna alhaiset. Simuloinnit auttoivat muun muassa tunnistamaan kehitysprojektin riskit ja prioriteetit. Näin projektin riskejä saatiin pienennettyä ja asiakas pystyi muodostamaan paremman käsityksen tuotteesta.

”Etteplanin tuen ansiosta Valmet Marine Scrubber -rikkipesurit auttavat asiakkaitamme jatkossakin täyttämään ympäristömääräykset, minimoimaan laivojen käyttökustannukset ja ennen kaikkea pyrkimään kohti kestävää merenkulkua”, Anssi Mäkelä toteaa lopuksi.

Related content

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Kantaman laajennin Pexraytechille

Pexraytech on Otaniemestä käsin toimiva hi-tech-yhtiö, joka kehittää ja valmistaa huipputason siirrettäviä röntgenlaitteita. Pexraytech hyödyntää Suomesta löytyvää laaja-alaista osaamista röntgenlaitteiden suunnittelusta innovatiivisten ja intuitiivisten ratkaisujen toimittamiseksi kahdella painopistealueella: turvallisuusala ja teollisuuden ainetta rikkomaton testaus (non destructive testing, NDT). Yhtiö tarjoaa myös edistyksellisiä erikoisratkaisuja muihin sovelluksiin.

Koneriskien arviointityökalut uudelle tasolle Metsä Boardissa

Metsä Board on ekologisiin ensikuitukartonkeihin keskittynyt yhtiö, jonka tuotteita käytetään pääosin elintarvike- ja kuluttajatuotepakkauksissa. Yhtiö on panostanut jo pitkään kiertotalouden ratkaisuihin  vastaamaan asiakkaiden tulevaisuuden pakkausten vaatimuksia kuten uusiutuvien raaka-aineiden jäljitettävyyttä ja pakkausten kierrätettävyyttä. Metsä-Group – konserniin kuuluvalla Metsä Boardilla on yhteensä kahdeksan tehdasta, joista seitsemän on Suomessa.

Hybridivalmistus-case: Rosendahl Nextrom

Vaikka Etteplanin AMO-tiimin tavoitteena on luonnollisesti esitellä asiakkaille ainetta lisäävän valmistuksen kaikkia mahdollisia hyötyjä, tavoitteemme on aina löytää paras mahdollinen tapa valmistaa kukin tuote tai komponentti. Tämä asiakastapaus on hyvä esimerkki siitä, miten hybridivalmistus, eli ainetta lisäävän ja perinteisten ainetta poistavien valmistusmenetelmien yhdistelmä, voi olla tehokkain tapa valmistaa erittäin haastava tuote.

Digiaikakauden dentaalirobottia luomassa

Rayo 3DToothfill haluaa parantaa miljardien ihmisten elämää kohtuuhintaisella, huippulaadukkaalla hammashoidolla. Heidän menetelmä tarjoaa parhaat tulokset kilpailukykyisillä kustannuksilla hammaslääkäreille ja potilaille. Jotta menetelmä on varmasti käyttökelpoinen kaikkialla maailmassa, sen tulee olla yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Saumaton integroitavuus olemassa olevan laitteiston kanssa on myös tärkeää.

Ota yhteyttä
Arttu Kalliovalkama
Arttu Kalliovalkama
Director, Service Solutions