Close

Etteplan mukana kehittämässä Valmetin ympäristöteknologiaa

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmet on toimittanut jo 50 vuoden ajan ratkaisuja rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseksi. Nykyään Valmet tunnetaan myös luotettavista meriteollisuuden automaatioratkaisuistaan ja innovatiivisista savukaasujen puhdistusratkaisuistaan. Yhtiön tavoitteena on tehdä aluksista ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja kannattavampia.

Asia
Asiantuntemus

Etteplan oli mukana tuotekehitysprojektissa, jonka tavoitteena oli maksimoida Valmetin merenkulkualalle suunnattujen rikkipesureiden suorituskyky. Tarjosimme Valmetin tuotekehitystiimin käyttöön virtauslaskennan (Computational Fluid Dynamics, CFD) erikoisosaamista. Yhteisenä tavoitteena oli varmistaa pesurin maksimaalinen suorituskyky ja laatu. Rikkipesuri sijaitsee korkealla aluksen savupiipussa, ja se käyttää merivettä pakokaasujen puhdistukseen. Vastaavaa teknologiaa käytetään myös voimalaitoksissa, joiden parissa Etteplan ja Valmet ovat aiemmin tehneet yhteistyötä.

”Suuri osa maailman SOx-päästöistä on peräisin laivoista. Kestävien teknologioiden kehittäminen merenkulkualalle auttaa pienentämään laivojen ympäristöjalanjälkeä. Rikkipesurit ovat varteenotettava vaihtoehto Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n määräysten täyttämiseen ja laivojen käyttökustannusten minimointiin. Valmet on kehittänyt ainutlaatuisen pesuriteknologian, joka mahdollistaa laivojen kestävämmän operoinnin”, kertoo Valmetin laivapesurijärjestelmistä vastaava Anssi Mäkelä.

Haastavan toimintaympäristön CFD-simulointi

Valmetin tavoitteena oli parantaa Marine Scrubber -rikkipesureidensa tehokkuutta ja luotettavuutta. Meriympäristö, etenkin merivesi, aiheuttaa suuria haasteita rikkipesureille. Näitä ovat esimerkiksi meriveden aiheuttaman korroosio, lämpötilavaihtelut ja laivan liikkeet. Laitteiden kunnossapito- ja korjaustyöt kasvattavat käyttökustannuksia, etenkin jos kunnossapitotyöt vaativat satamakäynnin. Lisäksi ratkaisun tuli olla skaalattavissa eri kokoluokkiin, ja syöttö pesuriin pitäisi mieluiten olla järjestettävissä sekä sivun että pohjan kautta.

Valmetin rikkipesureiden kehitysprojektia voi luonnehtia moderniksi kehitysprojektiksi. Aikaa projektille oli varattu vain vuosi, mikä oli mahdollista Etteplanin virtauslaskentaosaamisen ansiosta.

Simulointia hyödyntämällä eri ideoiden ja ratkaisujen toimivuus voitiin testata erittäin nopeasti ja suhteellisen alhaisilla kustannuksilla sekä riittävällä varmuudella. Simuloinneilla innovatiivisia ideoita voidaan testata virtuaaliympäristössä nopeasti, ja sen perusteella joko hyväksyä tai hylätä. Pystyimme kehittelemään Valmetin keräämien tietojen pohjalta erilaisia ideoita ja tunnistamaan meriympäristöstä mahdollisesti aiheutuvat riskit,” kertoo Etteplanin palveluratkaisuista vastaava johtaja Arttu Kalliovalkama.

”Yhteistyöstä jäi erittäin positiivinen mielikuva. Tiukasta aikataulusta huolimatta ratkaisimme jokaisen esteen ja haasteen”, sanoo Etteplanin CFD-asiantuntija Hannu Karema. ”Aktiivinen yhteistyö ja viikoittaiset tapaamiset auttoivat meidän ja Valmetin tiimejä pysymään samalla sivulla koko kehitysprojektin ajan.”

Parempi, luotettavampi ja skaalattavampi tuote

Tuotekehitysprojekti oli osa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena oli kehittää tuotteen modulaarisuutta tuotekustannusten pienentämiseksi. Vaikka projekti oli haastava, se vietiin läpi nopeassa aikataulussa ja lisäksi kustannukset olivat perinteiseen kehitysprojektiin verrattuna alhaiset. Simuloinnit auttoivat muun muassa tunnistamaan kehitysprojektin riskit ja prioriteetit. Näin projektin riskejä saatiin pienennettyä ja asiakas pystyi muodostamaan paremman käsityksen tuotteesta.

”Etteplanin tuen ansiosta Valmet Marine Scrubber -rikkipesurit auttavat asiakkaitamme jatkossakin täyttämään ympäristömääräykset, minimoimaan laivojen käyttökustannukset ja ennen kaikkea pyrkimään kohti kestävää merenkulkua”, Anssi Mäkelä toteaa lopuksi.

Related content

VTT ja Etteplan tasoittavat yhdessä tietä suomalaisille lääketieteen tekniikan alan innovaatioille

VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista. Omistajamme on Suomen valtio. Tehtävämme on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Käännämme tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi. Tuomme yhteen ihmiset, yritykset, tieteen ja teknologian ratkaistaksemme aikamme suurimpia haasteita. Näin luomme kestävää kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia ja tuomme eksponentiaalista toivoa maailmaan.

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Valmet kehittää vihreää siirtymää tukevaa teknologiaa, joka korvaa muovin uusilla kuitutuotteilla – Etteplan mukana projektitiimissä

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Etteplan tarjoaa Normetille virtauslaskentaa osana jatkuvaa suunnittelu- ja kehityspalvelua

Normet on nopeasti kasvava ja innovatiivinen teknologiayritys, jonka missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan. Yrityksellä on näiden alojen prosessiosaamista yli tuhannesta projektista kaikkialta maailmasta. Normetilla on takanaan yli 50 vuoden kokemus alalta ja yli 14 000 konetoimitusta, ja yhtiö palveluksessa on yli 1 600 ammattilaista. Normetin missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan.

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Ota yhteyttä
Arttu Kalliovalkama
Arttu Kalliovalkama
Managing Director