Close

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Kestävä kehitys on Kemiran strategian sydämessä ja Kemira käyttää kemiantekniikan asiantuntemustaan kehittääkseen yhteiskunnan käyttöön kestäviä ja vaurautta luovia ratkaisuja. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) ovat Kemiralle kehys, jonka mukaan yhtiö arvioi nykyistä toimintaansa sekä panostaan kestävään kehitykseen. Kemiralle tärkeitä kestävän kehityksen tavoitetta ovat etenkin seuraavat kolme: puhdas vesi ja sanitaatio (SDG 6), vastuullinen kuluttaminen (SDG 12) sekä ilmastoteot (SDG 13).

Auttaakseen asiakkaitaan saavuttamaan näitä tavoitteita Kemira on kehittänyt yhdessä johtavien kunnallisten vedenpuhdistusasiakkaiden kanssa älykkäitä KemConnect™-ratkaisuja kemialliseen vedenpuhdistukseen. Kemiran tavoitteena oli tuotteistaa kehitetyt KemConnect™-ratkaisut, joita on yhteensä viisi, ja lanseerata ne laajasti Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille. Lisäksi viranomaisvaatimukset edellyttivät tarkempia analyysejä vaatimustenmukaisuusstrategian pohjaksi.

Kemira halusi löytää toimittajan, joka on erikoistunut automaatiopohjaisten prosessilaitteiden tuotteistamiseen sekä tarvittavan teknisen dokumentoinnin tuottamiseen eri markkinoiden viranomaisvaatimusten mukaisesti. Pohjoismaiden markkinoilla kyvykkäimmäksi prosessilaitteisiin, teollisuusautomaatioon, toiminnalliseen turvallisuuteen ja tekniseen dokumentointiin liittyvien palvelujen tarjoajaksi osoittautui Etteplan.

Kemira KemConnectSD Service Jesper

Kemira KemConnect™ lietteen vedenpoistoratkaisu

 

KemConnect-ratkaisujen tuotteistaminen monialaisen suunnittelutiimin asiantuntemuksella

Yhteistyö käynnistyi esiselvityksellä, jossa perehdyttiin viiteen älykkääseen KemConnect™-puhdistusratkaisuun, tunnistettiin niihin liittyvät viranomaisvaatimukset, valittiin paras vaatimustenmukaisuusstrategia sekä kartoitettiin mahdollisuuksia standardoida teknologioita koko ratkaisuvalikoiman tarpeisiin. Esiselvitys sisälsi myös informaatioanalyysin, jossa suunniteltiin tarvittava tekninen informaatio sekä määritettiin kohdeasiakkaat ja näiden tarpeet ja vaatimukset. Kemiran yksilöllisiin tarpeisiin vastattiin kokoamalla projektia varten monialainen tiimi, jossa oli niin projektinhallinnan, automaation, sähkötekniikan, mekaniikan, turvallisuuden kuin teknisen dokumentoinnin asiantuntijoita.

Etteplanin asiantuntijat työskentelivät projektin aikana tiiviissä yhteistyössä Kemiran suunnittelijoiden kanssa. Etteplan teki esiselvityksen ratkaisujen ohjausjärjestelmistä ja laitealustoista ja suunnitteli sitten kullekin ratkaisulle lopulliset ohjausalgoritmit, käyttöliittymät, logiikkaohjelmat ja valmiit laiteratkaisut, mukaan lukien detaljisuunnittelun toteutussuunnitelma.

Lisäksi Etteplan tuki Kemiraa EU-alueelle ja Pohjois-Amerikan markkinoille tarvittavien vaihtoehtoisten vaatimustenmukaisuusstrategioiden arvioinnissa. Tähän sisältyi EU- ja UL-hyväksyttyjen komponenttien valinta, EU- ja UL-vaatimukset täyttävien varianttien ja piirustusten laatiminen sekä tuoteperheen komponenttivalintojen standardisointi.

Laitesuunnittelun lisäksi Etteplan tuotti Kemiralle myös viiden uuden ratkaisun teknisen dokumentoinnin hyödyntäen omaa XML-pohjaista DITA-järjestelmäänsä. Tämä rakenteistettu dokumentointiformaatti antaa mahdollisuuden hyödyntää samoja moduuleja ja kuvia saman tuotteen tai tuoteperheen eri manuaaleissa.  Teknisen dokumentoinnin julkaisuformaatteina käytettiin sekä PDF:ää että HTML:ää.

Projektiin tarvittiin tuotteiden pikaoppaita, asennus- ja käyttöohjeita, tuotekuvauksia ja teknisiä tietolehtiä (TDS). Tuotanto käsitti sisällön suunnittelun, informaatioanalyysin, laitteisiin perehtymisen, kirjoitus- ja kuvitustyön sekä uuden sisällöntuotantomallin käyttöönoton Kemiralla yhteistyössä suunnittelutiimin kanssa.

”Kemira halusi toimittajan, joka pystyy kokoamaan tehtävää varten monialaisen tiimin ja jolla on kokemusta tuotteiden standardisoinnista. Etteplan vastasi tarpeeseen ensiluokkaisella palvelulla ja tietämyksellä. Tuloksena syntyi tekninen dokumentointi, jonka avulla pystymme tuotteistamaan KemConnectTM-sovelluksemme. Projektin ansiosta älykkäät vedenpuhdistussovelluksemme ovat nyt saaneet tyyppihyväksynnät sekä EU:n että Pohjois-Amerikan markkinoilla”, sanoo Fredrik Enell, Senior Manager of Business Development Kemiralta. ”Yhteistyö Etteplanin kanssa oli erittäin tehokasta. Etteplanin kokenut tiimi varmisti dokumentoinnin korkean laadun jättäen samalla riittävästi jouston varaa omien suunnittelijoidemme tarpeisiin.”

Tulokset: onnistunut lanseeraus, viranomaisvaatimukset täyttyvät ja tekninen dokumentointi on korkeatasoista

Yhteenvetona voidaan todeta, että Etteplan tuki Kemiraa lietteiden vedenpoistoon, fosforinpoistoon, jäteveden desinfiointiin, hajuntorjuntaan, korroosionestoon ja kemikaalienhallintaan tarkoitettujen KemConnect™-ratkaisujen tuotteistamisessa ja markkinoille tuomisessa. Projektissa tarvittiin useiden eri alojen asiantuntemusta sekä laajaa ja syvällistä toimialatuntemusta. Etteplan pystyi kokoamaan monialaisen, kokeneen tiimin, jolla oli asiantuntemusta prosessilaitteista ja prosessiteollisuudesta, mukaan lukien viranomaisvaatimukset. Tiimi toteutti projektin tiiviissä yhteistyössä Kemiran suunnittelijoiden kanssa.

Etteplanin joustavuuden ja reagointikyvyn ansiosta tuotteistaminen pystyttiin hoitamaan Kemiran teknisille ja kaupallisille tiimeille sopivassa aikataulussa. Kemira pystyi Etteplanin tuella täyttämään viranomaisvaatimukset sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa. Myös komponenttitoimittajiin liittyvät riskit pystyttiin minimoimaan. Tämän ansiosta ratkaisujen asennus ja käyttö on helppoa.

Lisäksi Etteplanin tuottama monikanavaisuutta tukeva teknisen dokumentoinnin sisältö pysyy käyttökelpoisena pitkälle tulevaisuuteen. Tekniseen dokumentointiin pystytään tulevaisuudessa liittämään laitteista ja sovelluksista saatavaa dataa, ja sisältöä pystytään julkaisemaan interaktiivisesti useiden eri kanavien kautta. Hyvin dokumentoidut tuotteet säästävät asiantuntijoiden aikaa, koska asiakkaiden kysymyksiin voidaan vastata helpommin. Lisäksi dokumentoinnin saama kasvojen kohotus vahvistaa yhtiön brändiä. Hyvin suunniteltu, koherentti dokumentointiaineisto parantaa teknisen dokumentoinnin käytettävyyttä ja käyttäjätyytyväisyyttä.

Ennen kaikkea älykkäät KemConnect™-vedenpuhdistusratkaisut kuitenkin auttavat Kemiran asiakkaita rakentamaan kestävämpää maailmaa vähentämällä toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia ja maksimoimalla myönteiset vaikutukset.

”Tämä projekti antaa meille edellytykset tuotteistaa muitakin älykkään vedenpuhdistuksen sovelluksiamme. KemConnectTM-sovelluksemme tehostavat asiakkaiden prosesseja ja auttavat asiakkaita saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteitaan”, Fredrik tiivistää.

Related content

Etteplan mukana kehittämässä Valmetin ympäristöteknologiaa

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmet on toimittanut jo 50 vuoden ajan ratkaisuja rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseksi. Nykyään Valmet tunnetaan myös luotettavista meriteollisuuden automaatioratkaisuistaan ja innovatiivisista savukaasujen puhdistusratkaisuistaan. Yhtiön tavoitteena on tehdä aluksista ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja kannattavampia.

Kantaman laajennin Pexraytechille

Pexraytech on Otaniemestä käsin toimiva hi-tech-yhtiö, joka kehittää ja valmistaa huipputason siirrettäviä röntgenlaitteita. Pexraytech hyödyntää Suomesta löytyvää laaja-alaista osaamista röntgenlaitteiden suunnittelusta innovatiivisten ja intuitiivisten ratkaisujen toimittamiseksi kahdella painopistealueella: turvallisuusala ja teollisuuden ainetta rikkomaton testaus (non destructive testing, NDT). Yhtiö tarjoaa myös edistyksellisiä erikoisratkaisuja muihin sovelluksiin.

Koneriskien arviointityökalut uudelle tasolle Metsä Boardissa

Metsä Board on ekologisiin ensikuitukartonkeihin keskittynyt yhtiö, jonka tuotteita käytetään pääosin elintarvike- ja kuluttajatuotepakkauksissa. Yhtiö on panostanut jo pitkään kiertotalouden ratkaisuihin  vastaamaan asiakkaiden tulevaisuuden pakkausten vaatimuksia kuten uusiutuvien raaka-aineiden jäljitettävyyttä ja pakkausten kierrätettävyyttä. Metsä-Group – konserniin kuuluvalla Metsä Boardilla on yhteensä kahdeksan tehdasta, joista seitsemän on Suomessa.

Hybridivalmistus-case: Rosendahl Nextrom

Vaikka Etteplanin AMO-tiimin tavoitteena on luonnollisesti esitellä asiakkaille ainetta lisäävän valmistuksen kaikkia mahdollisia hyötyjä, tavoitteemme on aina löytää paras mahdollinen tapa valmistaa kukin tuote tai komponentti. Tämä asiakastapaus on hyvä esimerkki siitä, miten hybridivalmistus, eli ainetta lisäävän ja perinteisten ainetta poistavien valmistusmenetelmien yhdistelmä, voi olla tehokkain tapa valmistaa erittäin haastava tuote.

Digiaikakauden dentaalirobottia luomassa

Rayo 3DToothfill haluaa parantaa miljardien ihmisten elämää kohtuuhintaisella, huippulaadukkaalla hammashoidolla. Heidän menetelmä tarjoaa parhaat tulokset kilpailukykyisillä kustannuksilla hammaslääkäreille ja potilaille. Jotta menetelmä on varmasti käyttökelpoinen kaikkialla maailmassa, sen tulee olla yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Saumaton integroitavuus olemassa olevan laitteiston kanssa on myös tärkeää.

Ota yhteyttä
Antti Tolvanen
Antti Tolvanen
Sales Director
Software & Embedded Solutions