Siirry sisältöön

Autonomisia, älykkäitä puun­kä­sit­te­ly­rat­kai­suja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

ANDRITZilla on vahvoja näyttöjä puunkäsittelylaitosten toimituksista kaikkialla maailmassa sekä kokemusta uusimmista IoT-teknologioista, joiden pohjalta yhtiö kehittää puunkäsittelyn mullistavaa autonomisten puunkäsittelyratkaisujen valikoimaa. ANDRITZ valitsi Etteplanin kumppanikseen parantaakseen kehitystyön skaalautuvuutta ja laatua. Kumppanuuden taustalla on jo vuosia kestänyt yhteistyö teollisuuden digitalisaation parissa. Etteplan on tarjonnut ANDRITZille joustavasti suunnitteluun, palvelumuotoiluun, tekniseen dokumentointiin ja muihin aloihin liittyvää osaamista jatkuvan palvelun mallilla. 

ANDRITZin SMART Pulp Line, Automation and Digitalization Director,  Wayna Moncada toteaa, että autonomisten puunkäsittelyratkaisujen taloudelliset edut loppuasiakkaille voivat olla merkittäviä.

”Etuihin lukeutuvat muun muassa parempi tuotto, harvemmat tuotantoseisokit, parempi käyttöaste ja turvallisuus sekä tietenkin parempi lopputuotteen laatu. Myös huollon ennakoitavuus paranee ja kaiken kaikkiaan puukentän operointi on helpompaa eli paikan päällä ei tarvita kaiken aikaa ammattitaitoisia operaattoreita.” 

Useita älykkyyden tasoja Etteplanin tukemana

Älykkään puukentän (puukenttä tarkoittaa tässä prosessia puun vastaanotosta keittimeen putoavaan hakkeeseen asti) kattavissa ratkaisuissa hyödynnetään useita älykkyyden tasoja: Lähtötaso, joka kattaa laajan valikoiman yksittäisiä älytuotteita, kuten koneiden ja prosessien diagnostiikkalaitteita. Kakkostaso sisältää aliprosessien optimointijärjestelmiä, ja kolmostaso on autonomisten järjestelmien taso, joka rakentuu alempien tasojen optimointijärjestelmille tai erilliselle teknologialle. 

ANDRITZ Smart Woodyard: Three levels of intelligence

Etteplan tukee ANDRITZia muun muassa korkeimman, koko puukenttää ohjaavan tason kehitystyössä. Tämä tarkoittaa puukenttää ohjaavan automaation ja käyttäjäkokemuksen suunnittelua. Tämä vaatii osaamista teollisuuden digitalisaatiosta, etenkin automaatiosuunnittelusta, palvelumuotoilusta ja teknisestä dokumentoinnista. 

Vastaus käyttäjän ja yrityksen digitalisaatiotarpeisiin

Automaation korkeimman tason suunnittelu tarkoittaa, että on luotava kuvaus siitä, miten järjestelmät ohjaavat puukentän toimintaa. Tätä varten Etteplanin ja ANDRITZIN asiantuntijat yhdistivät osaamisensa ja loivat tietolähteinä ja eri organisaatioiden välisenä linkkinä toimivat asiakirjat. 

 ”Yhteistyö on ollut sujuvaa, ja on aina hienoa todistaa toimittajan sitoutuvan tuotteen laatuun. Jatkuva parantaminen ja vuoropuhelu ovat kaiken A ja O”, toteaa Moncada. 

Palvelumuotoilun tavoite on ollut optimoida älykkäät puunkäsittelyratkaisut käyttäjän näkökulmasta, jotta saavutetaan yhtenäinen käyttäjäkokemus kaikissa digitaalisissa järjestelmissä. Tarkoituksena on tukea puukentän operaattoreiden päivittäistä päätöksentekoa tarkoituksenmukaisella datalla. Tilannekuvan luomisessa olennaista on siis valita liiketoiminnan ja käyttäjän tarpeita vastaava data. 

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna Etteplanin jatkuva palvelu ANDRITZille on ollut tärkeä osa yhtiöiden yhteistyötä. Etteplan on vuosien varrella tarjonnut ANDRITZille esimerkiksi suunnitteluun, testaukseen, tekniseen viestintään ja ohjelmistokehitykseen liittyvää osaamista.   

Yhteinen visio ANDRITZin autonomisista puunkäsittelyratkaisuista

Etteplan on toimittanut ANDRITZille laajalti erilaista osaamista yhden katon alta. Etteplanin laaja asiantuntijaverkosto pystyy tarjoamaan tehokasta ongelmanratkaisua ja vaadittavaa osaamista nopeallakin aikataululla. ANDRITZ voi luottaa, että Etteplan hoitaa homman, oli se sitten mikä tahansa. 

 ”On mahtavaa, kun puhelimessa on vain yksi numero, johon voi soittaa tietäen, että kaikki ratkeaa ripeästi”, Moncada toteaa lopuksi. 

Automaation haastavan suunnitteluprosessin jäljiltä järjestelmän toteutusvaiheessa on vähemmän konfiguroitavaa ja vähemmän virheitä. ANDRITZ on arvostanut myös Etteplanin ihmislähtöistä lähestymistapaa digitaalisten ratkaisujen suunnitteluun. Kun suunnitteluratkaisut perustuvat loppuasiakkaan tarpeisiin ja ne yhdistetään liiketoiminnan tavoitteisiin, asiakasarvo on taattu. 

Projekti myös etenee nopeammin, ja Etteplanin asiantuntijat takaavat työn laadun. Siirtämällä vastuun suunnittelusta Etteplanille ANDRITZ on voinut keskittyä ydinliiketoimintaansa. Mikä tärkeintä, tuotevalikoiman kehitys on nopeutunut Etteplanin kanssa toteutetun joustavan ja skaalautuvan T&K-kumppanuuden ansiosta. 

Aiheeseen liittyvät referenssit

Sovellus- ja mobiilikehitys

Tehokasta lii­ken­teen­hal­lin­taa ja käyt­tä­jäys­tä­väl­listä varaamista BusU-palvelun avulla

Sovellus- ja mobiilikehitys

Huol­toa­se­ma­ketju SEO ottaa di­gi­ta­li­saa­tio­loi­kan yhteistyössä Etteplanin kanssa

Sovellus- ja mobiilikehitys

Suun­nit­te­lu­me­ne­tel­mien avulla suuntaa Vointyn lii­ke­toi­min­nalle

Sovellus- ja mobiilikehitys

Hakonen toteuttaa tulevaisuuden asia­kas­ko­ke­musta jo tänään

Sovellus- ja mobiilikehitys

Kat­sas­tus­pro­ses­sin optimointia YKL:lle