Close
Etteplan Aino Nummikallio kesätyötekijä

Aino Nummikallio

Aino Nummikallio on viittä vaille valmis espoolainen opiskelija Metropolia Ammattikorkeakoulusta Helsingistä. Hän opiskelee englanninkielisellä Degree Program in Information Technology -linjalla insinööriksi. Aino kertoo tutustuneensa Etteplaniin kavereidensa kautta, jotka olivat nähneet Etteplanin esityksen TalentIT -tapahtumassa. Hän kiinnostui ja päätti tiedustella sähköpostitse mikäli Etteplanilla olisi tarvetta Linux Kernel -osaajille. Hän sai nopeasti vastauksen ja kehotuksen lähettää työhakemus ja CV. Haastattelun jälkeen hänelle tarjottiin työtä opintojen ohella osa-aikaisena Etteplanin Espoon toimistossa. Ainon mielestä tärkeintä alussa oli päästä osoittamaan omaa osaamistaan. Työkaverit ja asiakkaat ovatkin ottaneet hänet ja hänen taitonsa hyvin vastaan.

Ainon työtehtäviin kuuluu mm. ohjelmointia, koodin katselmointia, tietoturvan testausta sekä debugging – eli virheenkorjaustehtäviä – erilaisilla alustoilla ja ohjelmointikielillä. Ainon mukaan koulussa opitut taidot ovat tulleet tarpeeseen erityisesti Linuxin ja C-ohjelmoinnin kohdalla. Hän on myös päässyt soveltamaan osaamistaan liittyen prosessoreihin ja optimointeihin. Etteplanin brändilupaus Engineering with a difference tulee esiin erityisesti Etteplanin yhteistyökeskeisessä lähestymistavassa. ”Asiakas pidetään ajan tasalla ja heidän ehdotuksensa ja toivomuksensa otetaan huomioon. Myös firman sisällä apua saa, jos tarvitsee, ja resursseja on tarjolla tarpeiden mukaan” Aino tarkentaa.

Hän kertoo työskentelyn Etteplanilla olevan mieluista: ”Viihdyin tosi hyvin, kesän aikana tuli opittua paljon kiinnostavista aiheista, kuten uusista työkaluista sekä ison firman käytännöistä ja toimintatavoista”. Hänen ensimmäinen kesänsä Etteplanilla on nyt takana ja syksyllä Aino aikoo suorittaa opintonsa loppuun töiden ohella. Nyt hän jatkaa tiimissään vakituisena erilaisten uusien IoT-ohjelmistoratkaisujen ja niiden tietoturvallisuuden parantamiseen liittyvien tehtävien parissa.