Close
Etteplan IoT solutions

IoT-ratkaisut

Tiedonkeruu eri lähteistä on nykyään tehokkaampaa kuin koskaan aiemmin. IoT-datan kerääminen, kerätyn informaation tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen, analysointi ja tehokas yhdistäminen muuhun informaatioon ovat avainasemassa liiketoiminnan tehostamisessa.  

Datan täysimittaisen hyödyntämisen analytiikka ja tekoälysovellukset rakentuvat kustannustehokkaasti yhdistämällä joustavasti erilaiset tiedonkeruu- ja siirtomenetelmät kaupallisiin ja julkisiin pilvipalveluihin. 

Hyödyt sinulle
Tietoturvan varmistaminen valmiilla ja koetelluilla ratkaisuilla
IoT laitteiden tehokas ja keskitetty hallinta
Kustannustehokkaat ratkaisut valmiita palveluja hyödyntäen
Tiedon tehokas hyödyntäminen, reunalaskennan ja tekoälyn avulla

Tehokkaasti valmista palvelutarjontaa hyödyntävät IoT-ratkaisut 

Hyödynnämme tehokkaasti pilvipalvelujen valmistarjontaa IoT-ratkaisujen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. Näin varmistamme hallittavat, kustannustehokkaat ja tietoturvalliset pitkän elinkaaren IoT-ratkaisut. 

Olemme automatisoineet lukuisia perinteisiä prosesseja, ja tunnemme keinot fyysisen maailman liittämiseksi pilveen, tarvittaessa päätelaitteet asiakkaan tarpeiden mukaan kehittäen. Laaja kokemuksemme asiakkaidemme teollisista prosesseista, toimintaympäristöistä, teollisuusautomaatiosta ja sulautetuista järjestelmistä mahdollistaa joustavat ja tehokkaat kokonaisvaltaiset ratkaisut. Nämä ratkaisut yhdistävät perinteisen teollisuusautomaation ja modernit pilviympäristöt niistä saatavine lisäarvoineen. Tekemistämme ohjaavat tietoturvalliset prosessit ja teollisuusstandardit, kuten IEC-62443. 

Kaikki palaset yhdessä - IoT sovellukset 

Nykypäivän modernit pilvipalvelut tarjoavat valtavan määrän valmiita palveluita. Hyvin suunnitellun ja toteutetun datan keräämisen ansiosta ratkaisut ovat helposti skaalattavissa ja tieto on tehokkaasti hyödynnettävissä esimerkiksi analytiikan ja tekoälyn keinoin. Integroimme valmistarjontaan perustuvia kokonaisuuksia erityisesti AWS ja Azure -pohjaisissa IoT- ja edge-ratkaisuissa aina suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Mikäli esimerkiksi soveltuvia ratkaisuja ei vielä ole olemassa, pystymme nekin kehittämään tarpeita vastaavasti. Toteutamme IoT sovellukset tarpeesi mukaan.

Askel askeleelta tarkoituksenmukaiseen toteutukseen 

IoT-kehityshanke kannattaa aloittaa POC (Proof of Concept)- tai pilotti-vaiheella varmistaen datan saatavuus ja luotettavuus. Tärkeää on tarkastella kerätyn datan laatua esimerkiksi analytiikan keinoin, jotta liiketoiminta voi hyödyntää datasta saatavaa informaatiota.  

Kun datan saatavuus ja arvo on todennettu, viedään toteutettu POC-ratkaisu tuotantoon. Tässä vaiheessa voidaan käyttää pilvipalvelujen tarjoamaa kapasiteettia ja skaalata ratkaisu globaaliksi ilman merkittäviä muutoksia itse toteutukseen. Oleellista kuitenkin IoT-ratkaisun jatkuvassa kehittämisessä ja parantamisessa on edetä vaiheittain. Data-alustan on oltava helposti skaalattavissa ja hallittavissa, jotta IoT- tai muita tietolähteitä voidaan tuoda jatkuvasti lisää.  

Etteplan on toteuttanut EDSI (Etteplan Data Solution for IoT) ratkaisualustan, jonka avulla IoT data platform projektit voidaan toteuttaa nopeasti ja kustannustehokkaasti. Alustan avulla data platform hankkeelle saadaan lentävä lähtö ja päästään hyvin nopeasti itse asiaan, eli tarkastelemaan kerätyn informaation tarjoamaa liiketoimintahyötyä. 

Teollinen esineiden internet on uuden liiketoiminnan rakentamista 

Teknologia ei ole Industrial IoT-ratkaisujen keskipisteessä. Olennaista on uusi tapa ajatella laitteita ja sovelluksia. Vaikka perinteinen tuotekehitys keskittyy tuotteiden toteutukseen, Industrial Iot -kehityksen kohteena on usein uusien tuotteiden ja liiketoimintamallien etsiminen. Tarjoamme kattavaa asiantuntemusta koko teollisen internetin ketjussa: IoT-järjestelmän kaikkien osien toteuttaminen antureista pilviin. Sensoreista kerätyn datan analytiikka vastaa liiketoimintaprosessien tarpeisiin. Tyypillisesti aloitamme IoT-ratkaisujen kehittämisen pilottihankkeesta, jonka tulosten perusteella liiketoiminnan lisäarvoa. Olemme mukana uuden kehittämisessä alusta alkaen ja autamme uusien markkinoiden löytämisessä. 

Tietoturva on ratkaisevan tärkeää kaikille sulautetuille järjestelmille ja Industrial IoT-laitteille. Osa laitteista toimii vain sisäisessä verkossa ilman ulkoisia yhteyksiä. Toisille laitteille ulkoiset yhteydet ovat toiminnallinen välttämättömyys. 

Pilviratkaisujen, datan ja analytiikan etujen hyödyntämiseksi teollisuuden IoT-laitteet ovat yleensä osa suurempia kokonaisuuksia, joille jaetaan tietoa. Yhdessä Etteplan Kyberturvallisuus-palvelun kanssa voit varmistaa, että myös verkkoon liitetyt koneet ja laitteet ovat turvallisia. 

Etteplan Max Falenius

Max Falenius

Vice President, Service Solutions Software and Embedded Solutions
+358 40 595 3645
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Max Falenius vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).