Close

3D-tulostettava hydrauliikkalohko John Deere Forestrylle

John Deere Forestry Oy pyysi Etteplania suunnittelemaan uudelleen metsäkoneen hydrauliikkalohkon. Tarkoituksena oli hyödyntää ainetta lisäävän valmistuksen antamia geometrisia vapauksia. Tavoitteena oli vähentää painehäviöitä, helpottaa lohkon kokoonpanoa, keventää sitä sekä minimoida tuotantokustannuksia.  

Simulaatio-lähtöistä suunnittelua

 

Etteplan kokosi projektia varten tiimin, jossa oli mukana sekä 3D-tulostuksen (ainetta lisäävä valmistus, additive manufacturing eli AM) suunnittelun ja -simuloinnin, virtauslaskennan (CFD) että FEA-lujuuslaskennan asiantuntijoita. Suunnitteluprosessin lähtökohtana oli alkuperäisen hydrauliikkalohkon suorituskykyanalyysi, josta lähdettiin ideoimaan uusia konsepteja virtauskanavien suunnitteluun.

 

Original-hydraulic-block_FIXED.jpg
Original hydraulic block in forest machinery

Etteplan kokosi projektia varten tiimin, jossa oli mukana sekä AM-suunnittelun ja -simuloinnin, virtauslaskennan (CFD) että lujuuslaskennan (FEM) asiantuntijoita. Suunnitteluprosessin lähtökohtana oli alkuperäisen hydrauliikkalohkon suorituskykyanalyysi, josta lähdettiin ideoimaan uusia konsepteja virtauskanavien suunnitteluun. CFD-analyysien avulla pystyttiin laskemaan ratkaisujen painehäviöt ja siten vertaamaan niiden suorituskykyä. Uusi kanavamalli valittiin suorituskyvyn ja tulostettavuuden perusteella. Kumpaakin ominaisuutta myös hienosäädettiin optimaalisemmaksi. Seuraavassa suunnitteluvaiheessa keskityttiin hydrauliikkalohkoon kokonaisuutena, mitä seurasi FEM-analyysi tai lujuuslaskenta. Jälleen ratkaisuja hienosäädettiin lujuuden lisäämiseksi ja jotta voitiin varmistaa, että rakenne kestää tunnetut käytönaikaiset kuormat. Tulostusprosessin simulointia hyödynnettiin tulostusalustan optimaalisen asennon määrittämiseen, niin että jauheenlevittimen törmäysriskit ovat mahdollisimman vähäiset. Samalla tarkistettiin tulostuksenaikaiset ja sitä seuraavat muodonmuutokset sekä saatiin lisävarmuutta tukirakenteiden suunnitteluun. 

Etteplan simulation driven AM design flow
Image: Etteplan’s simulation driven AM design workflow

Hyödyt 

Etteplan onnistui suunnittelemaan John Deere Forestry Oy:lle uuden hydrauliikkalohkon, jonka painehäviöt ovat 40 % pienemmät ja massa 60 % pienempi verrattuna perinteisillä menetelmillä valmistettuun komponenttiin. Virtauskanavat suunniteltiin toimimaan optimaalisesti korkeilla hydrauliöljyn virtausnopeuksilla molempiin suuntiin ja tukemaan itse itsensä tulostuksen aikana. Samalla ratkaisu pienentää osan kokoa, mikä helpottaa ympäröivien komponenttien asennusta ja purkua kunnossapitotöiden yhteydessä.

Hydraulic-block-3d-printing.JPG
Additive manufactured hydraulic block in forest machinery designed by Etteplan’s AMO team.

Menestyksen avaimet

Etteplan suunnitteli uudelleen metsäkoneen hydrauliikkalohkon – asiakkaan asettamat tavoitteet saavutettiin. Omaperäinen ja tehokas kanavarakenne löydettiin Etteplanin AM- ja simulaatioasiantuntijoiden kitkattomalla yhteistyöllä  

Related content

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Etteplan mukana kehittämässä Valmetin ympäristöteknologiaa

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmet on toimittanut jo 50 vuoden ajan ratkaisuja rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseksi. Nykyään Valmet tunnetaan myös luotettavista meriteollisuuden automaatioratkaisuistaan ja innovatiivisista savukaasujen puhdistusratkaisuistaan. Yhtiön tavoitteena on tehdä aluksista ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja kannattavampia.

Kantaman laajennin Pexraytechille

Pexraytech on Otaniemestä käsin toimiva hi-tech-yhtiö, joka kehittää ja valmistaa huipputason siirrettäviä röntgenlaitteita. Pexraytech hyödyntää Suomesta löytyvää laaja-alaista osaamista röntgenlaitteiden suunnittelusta innovatiivisten ja intuitiivisten ratkaisujen toimittamiseksi kahdella painopistealueella: turvallisuusala ja teollisuuden ainetta rikkomaton testaus (non destructive testing, NDT). Yhtiö tarjoaa myös edistyksellisiä erikoisratkaisuja muihin sovelluksiin.

Koneriskien arviointityökalut uudelle tasolle Metsä Boardissa

Metsä Board on ekologisiin ensikuitukartonkeihin keskittynyt yhtiö, jonka tuotteita käytetään pääosin elintarvike- ja kuluttajatuotepakkauksissa. Yhtiö on panostanut jo pitkään kiertotalouden ratkaisuihin  vastaamaan asiakkaiden tulevaisuuden pakkausten vaatimuksia kuten uusiutuvien raaka-aineiden jäljitettävyyttä ja pakkausten kierrätettävyyttä. Metsä-Group – konserniin kuuluvalla Metsä Boardilla on yhteensä kahdeksan tehdasta, joista seitsemän on Suomessa.

Hybridivalmistus-case: Rosendahl Nextrom

Vaikka Etteplanin AMO-tiimin tavoitteena on luonnollisesti esitellä asiakkaille ainetta lisäävän valmistuksen kaikkia mahdollisia hyötyjä, tavoitteemme on aina löytää paras mahdollinen tapa valmistaa kukin tuote tai komponentti. Tämä asiakastapaus on hyvä esimerkki siitä, miten hybridivalmistus, eli ainetta lisäävän ja perinteisten ainetta poistavien valmistusmenetelmien yhdistelmä, voi olla tehokkain tapa valmistaa erittäin haastava tuote.

Ota yhteyttä
Tero Hämeenaho
Tero Hämeenaho
Department Manager, Additive Manufacturing and Optimization