Close

Hakonen toteuttaa tulevaisuuden asiakaskokemusta jo tänään

Hakonen on kodinkoneiden, huonekalujen ja pesulalaitteiden palvelukonseptiyritys, joka pyrkii muuttamaan maailmaa resurssiviisaammaksi ja huolettomammaksi. Yrityksen asiakkaita ovat esimerkiksi kodinkone- ja huonekaluliikkeet sekä kiinteistöt.

Aikaisemmin lähinnä orgaaniseen kasvuun luottanut Hakonen on kasvanut 20 viime vuoden aikana merkittävästi laajentamalla toimintaansa yritysostoilla ja uusilla liiketoiminta-alueilla. Uusien toiminta-alueiden myötä Hakosella havahduttiin siihen, että yrityksessä oli käytössä monia toiminnanohjausjärjestelmiä rinta rinnan. Tarvittiin kattava ERP-järjestelmä, ja järjestelmän kehittäjäksi valittiin Etteplan.

”Etteplan on harvoja IT-yrityksiä, jotka pystyvät tekemään yhteistyötä muiden yritysten kanssa eivätkä keskity pelkästään omiin tuotteisiinsa ja prosesseihinsa. Haimme avointa yhteistyötä, jossa asiat voitaisiin selvittää ilman, että jatkuvasti tarvitsisi vedota sopimuksemme ehtoihin”, sanoo Hakosen kehityspäällikkö Jarno Liikanen.

Kattava ERP-ratkaisu pohjautuu digitaaliseen kokemusalustaan (DXP)

Etteplan kehitti kaikkia Hakosen avaintoimintoja ja yrityksen asiakkaita tukevan alustan. Ratkaisu kattaa tällä hetkellä varastotoiminnot (WMS) ja sisältää reaaliaikaiset status- ja sijaintitiedot, lisäarvopalvelut ja resurssisuunnittelun. Lisäksi Etteplan kehitti Hakoselle portaalin kotiinkuljetuspalveluille mobiilisovelluksen muodossa.

Mobiilisovellus toimii Hakosen kuljettajien työkaluna ajojärjestelyissä, yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa ja ohjeistuksissa, ja saumaton kotiinkuljetusportaali antaa loppuasiakkaille hallinnan tunteen. Mobiilisovelluksella Hakosen asiakkaat voivat varata kuljetukselle tai palvelulle sopivimman ajankohdan ja vaihtaa sitä vaivattomasti. Heidän asiakkaansa voivat myös seurata tilauksen etenemistä ja hyödyntää palvelua heille sopivana ajankohtana. Sovelluksen tärkein ominaisuus on, että se antaa käyttäjille hallinnan tunteen, joka säilyy koko toimitusprosessin ajan.

Hakonen alansa edelläkävijänä ulkopuolisen logistiikan avulla

Etteplanin toimittama ERP-ratkaisu tehostaa toimintaa automaation avulla, lisää kustannustehokkuutta ja mahdollistaa ulkopuolisen logistiikan käytön palvelujen tarjoamisessa. Se tuo Hakosen toimintaan lisää läpinäkyvyyttä, tilannetietoisuutta ja hallintaa, mikä vähentää virheiden mahdollisuutta prosessin eri vaiheissa ja pienentää kustannuksia kautta linjan. Lisäksi Etteplan yksinkertaisti Hakosen pilviarkkitehtuuria ja toi yritykselle merkittävät kustannussäästöt.

Etteplanin tuella Hakonen voi kehittää palvelualustaa, mikä puolestaan tukee yrityksen kasvua alan edelläkävijänä. Jatkuva kehittäminen ja viikoittainen yhteistyö yritysten välillä tarkoittaa, että uusia integrointeja ja muutoksia voidaan tehdä aina tarpeen mukaan.

”Haluamme tukea Hakosta sen pyrkiessä poistamaan asiakkaidensa huolet ja toteuttamaan tulevaisuuden asiakaskokemusta jo tänään”, summaa Etteplanin projektipäällikkö Teppo Hakala.

Related content

Etteplan johtaa digimurrosta lasin lämpökäsittelyssä yhdessä Glastonin kanssa

Glaston haluaa innovatiivisena edelläkävijänä johtaa globaalin lasinjalostusteollisuuden kehitystä uudenlaisilla teknologioilla ja elinkaariratkaisuilla. Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Yksi Glastonin strategisen vision kulmakivistä on johtaa toimialan digitaalista muutosta. 

SEO:n digitalisaatioloikan mahdollistaa Etteplanin kehittämä mobiili-sovellus – SEONappi

Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) on kauppiaiden hallitsema 100 % suomalainen öljy-yhtiö, joka on toiminut jo vuodesta 1978. SEO-verkosto on jo yli 220 jakeluaseman, huoltoaseman tai automaattiaseman verkosto.  SEO-kauppiaat päättävät itse asemansa palveluista sekä polttoaineiden jakelun ja hinnoittelun ratkaisuista. Tähän perustuu SEO-verkoston itsenäisyys ja riippumattomuus. SEOn huoltoasemaverkoston kauppiaat palvelevat asiakkaita ympäri maan aina Suomenlahden rannalta Nuorgamiin saakka. www.seo.fi

Etteplanin asiantuntijat tukevat Kalmarin toimintaa monella rintamalla

Kalmar tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti maailmassa siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmar tehostaa jokaista kuljetusta laajan tuotevalikoimansa ja maailmanlaajuisen palveluverkostonsa avulla sekä kyvyllään integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa.

TanaConnect® luo Tanan sidosryhmille edellytykset datalähtöiseen päätöksentekoon

Tana on maailman johtavia kiinteän jätteen käsittelyyn tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistajia. Yritys on edelläkävijä sähköisten ohjausjärjestelmien ja älykkäiden ratkaisujen käytössä. Kaiken Tanan toiminnan perusta on dataohjautuva liiketoiminta, jota kehitetään jatkuvasti läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Ota yhteyttä
Kari Jussila
Kari Jussila
Director, Business Development, Cloud and Applications