Close

Hakonen toteuttaa tulevaisuuden asiakaskokemusta jo tänään

Hakonen on kodinkoneiden, huonekalujen ja pesulalaitteiden palvelukonseptiyritys, joka pyrkii muuttamaan maailmaa resurssiviisaammaksi ja huolettomammaksi. Yrityksen asiakkaita ovat esimerkiksi kodinkone- ja huonekaluliikkeet sekä kiinteistöt.

Aikaisemmin lähinnä orgaaniseen kasvuun luottanut Hakonen on kasvanut 20 viime vuoden aikana merkittävästi laajentamalla toimintaansa yritysostoilla ja uusilla liiketoiminta-alueilla. Uusien toiminta-alueiden myötä Hakosella havahduttiin siihen, että yrityksessä oli käytössä monia toiminnanohjausjärjestelmiä rinta rinnan. Tarvittiin kattava ERP-järjestelmä, ja järjestelmän kehittäjäksi valittiin Etteplan.

”Etteplan on harvoja IT-yrityksiä, jotka pystyvät tekemään yhteistyötä muiden yritysten kanssa eivätkä keskity pelkästään omiin tuotteisiinsa ja prosesseihinsa. Haimme avointa yhteistyötä, jossa asiat voitaisiin selvittää ilman, että jatkuvasti tarvitsisi vedota sopimuksemme ehtoihin”, sanoo Hakosen kehityspäällikkö Jarno Liikanen.

Kattava ERP-ratkaisu pohjautuu digitaaliseen kokemusalustaan (DXP)

Etteplan kehitti kaikkia Hakosen avaintoimintoja ja yrityksen asiakkaita tukevan alustan. Ratkaisu kattaa tällä hetkellä varastotoiminnot (WMS) ja sisältää reaaliaikaiset status- ja sijaintitiedot, lisäarvopalvelut ja resurssisuunnittelun. Lisäksi Etteplan kehitti Hakoselle portaalin kotiinkuljetuspalveluille mobiilisovelluksen muodossa.

Mobiilisovellus toimii Hakosen kuljettajien työkaluna ajojärjestelyissä, yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa ja ohjeistuksissa, ja saumaton kotiinkuljetusportaali antaa loppuasiakkaille hallinnan tunteen. Mobiilisovelluksella Hakosen asiakkaat voivat varata kuljetukselle tai palvelulle sopivimman ajankohdan ja vaihtaa sitä vaivattomasti. Heidän asiakkaansa voivat myös seurata tilauksen etenemistä ja hyödyntää palvelua heille sopivana ajankohtana. Sovelluksen tärkein ominaisuus on, että se antaa käyttäjille hallinnan tunteen, joka säilyy koko toimitusprosessin ajan.

Hakonen alansa edelläkävijänä ulkopuolisen logistiikan avulla

Etteplanin toimittama ERP-ratkaisu tehostaa toimintaa automaation avulla, lisää kustannustehokkuutta ja mahdollistaa ulkopuolisen logistiikan käytön palvelujen tarjoamisessa. Se tuo Hakosen toimintaan lisää läpinäkyvyyttä, tilannetietoisuutta ja hallintaa, mikä vähentää virheiden mahdollisuutta prosessin eri vaiheissa ja pienentää kustannuksia kautta linjan. Lisäksi Etteplan yksinkertaisti Hakosen pilviarkkitehtuuria ja toi yritykselle merkittävät kustannussäästöt.

Etteplanin tuella Hakonen voi kehittää palvelualustaa, mikä puolestaan tukee yrityksen kasvua alan edelläkävijänä. Jatkuva kehittäminen ja viikoittainen yhteistyö yritysten välillä tarkoittaa, että uusia integrointeja ja muutoksia voidaan tehdä aina tarpeen mukaan.

”Haluamme tukea Hakosta sen pyrkiessä poistamaan asiakkaidensa huolet ja toteuttamaan tulevaisuuden asiakaskokemusta jo tänään”, summaa Etteplanin projektipäällikkö Teppo Hakala.

Related content

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Fortum Spring tasapainottaa energiaverkkoa

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Fortum tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaasua, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum haluaa saada asiakkaat ja yhteiskunnan mukaan muutokseen puhtaamman maailman puolesta. Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja.  Fortumilla on noin 19 000 ammattilaista ja yhteenlaskettu tase noin 69 miljardia euroa, joten Fortumilla on mittakaava, osaaminen ja resurssit kasvaa ja viedä energiasiirtymää eteenpäin.

Suunnittelumenetelmien avulla suuntaa Vointyn liiketoiminnalle

Oululainen terveysteknologian start-up Vointy yhdisti voimansa Etteplanin kanssa tuodakseen markkinoille aivan uudenlaisen terveys- ja hyvinvointisovelluksen. Vointy ei halunnut keskittyä henkilökohtaisiin hyvinvointimittareihin ja kilpailla puettavan teknologian hajanaisilla, kylläisillä markkinoilla vaan suuntasi sovelluksensa työnantajille ja niiden henkilöstön kehittämisosastoille.

Talenomille jatkuvaa tietoturvatestausta ja tietoisuuden lisäämistä - Etteplanista pitkäaikainen kumppani

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Talenomin liiketoiminta-ajatus on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi Talenom tukee asiakkaidensa liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Talenomin visiona on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Glaston johtaa digimurrosta lasin lämpökäsittelyssä yhdessä Etteplanin kanssa

Glaston haluaa innovatiivisena edelläkävijänä johtaa globaalin lasinjalostusteollisuuden kehitystä uudenlaisilla teknologioilla ja elinkaariratkaisuilla. Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Yksi Glastonin strategisen vision kulmakivistä on johtaa toimialan digitaalista muutosta. 

Ota yhteyttä
Kari Jussila
Kari Jussila
Director, Service Solutions