Close

LCA- ja hiilijalanjälkiselvitykset helpottivat asettamaan tavoitteita oman toiminnan kehittämiseen

FORCIT on pohjoismainen toimija, jolla on kokonaisvaltainen tietämys räjäytys- ja louhintatöistä sekä niihin liittyvistä ympäristövaikutuksista, kuten myös puolustusteollisuuden epäherkkien räjähteiden teknologioihin liittyen maailmanlaajuisesti. FORCIT on kasvattanut osaamistaan vuodesta 1893 lähtien, ja heidän pääkonttorinsa sijaitsee Hangossa. 

Oy Forcit Ab halusi selvittää oman toimintansa ilmastovaikutukset sekä tunnistaa valmistamiensa tuotteiden ympäristösuorituskyvyn. Näiden selvittämiseksi Forcitille toteutettiin organisaatiotason hiilijalanjälkilaskenta, jolla koko yrityksen ja sen arvoketjun vuositasolla aiheuttama ilmastonlämpenemisvaikutus (ts. hiilijalanjälki) sekä siihen vaikuttavat tekijät pystyttiin yksilöimään. Lähtötilanteen kartoitus helpotti Forcitia asettamaan tavoitteita toiminnan parantamiseen ja seuraamaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta toiminnastaan aiheutuvan hiilijalanjäljen näkökulmasta. 

”Olemme aikaisempaa huomattavasti paremmin selvillä todellisesta tilanteestamme hiilijalanjälkemme osalta ja olemme tehokkaammin myös pystyneet tiedottamaan asioista sekä sisäisesti että asiakkaidemme suuntaan. LCA- ja hiilijalanjälkiselvitysten tulosten perusteella olemme myös suunnitelleet päästöjä vähentäviä toimia eri painopistein”, kertoo Forcitin ympäristöpäällikkö Veera Wiinamäki. 

Osalle Forcitin tuotteista on myös laadittu ympäristötuoteselosteet (EPD). Ympäristötuoteselosteiden laadinnan myötä Forcitin ymmärrys ja tietämys omien tuotteidensa ympäristön kannalta relevanteimmista tekijöistä lisääntyi ja he pystyvät keskustelemaan sujuvammin eri sidosryhmiensä kanssa tuotteidensa kestävyydestä ja ympäristösuorituskyvystä. EPD-dokumenttien avulla pystytään myös vertailemaan oman tuotteen ympäristövaikutuksia kilpailijan vastaavaan tuotteeseen. 

Yhteistyötä Etteplanin kanssa Wiinamäki kuvailee toimivaksi. ”Se, että sama henkilö on ollut yhteyshenkilönä ja tekemässä niin EPD:itä kuin hiilijalanjälkilaskentaakin, on auttanut huomattavasti tietojen käsittelyä. Etteplanin asiantuntijan kanssa asiat hoituivat sujuvasti ja saimme vastauksia ja lisätietoja aina kiitettävästi ja nopeasti. Kaiken kaikkiaan yhteistyö on sujunut mielestämme erittäin hyvin!” 

Related content

Biometaanin ja organisaation hiilijalanjälkilaskennat tukevat Stormossenin strategiaa

Jätehuoltoyhtiö Stormossen hoitaa kuuden pohjalaisen omistajakuntansa jätehuollon. Omistajakunnat ovat Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri ja asukkaiden lukumäärä näissä kunnissa on yhteensä yli 105 000 asukasta. Yrityksen pääpaikka on Koivulahdessa sijaitseva jätekeskus. Stormossenin ensimmäinen biokaasun tankkausasema avattiin helmikuussa 2017.

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälki

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on 18 kunnan omistama yhtiö, joka huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Yhtiön toimialueella asuu noin 440 000 asukasta. LSJH:n suurimmat omistajat ovat Turun kaupunki ja Salon kaupunki. 

Uuden jätelain vaikutukset jätehuollon ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin

Puhas Oy on viiden kunnan, Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi, omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Yhtiön toiminta-alueeseen kuuluu noin 112 000 asukasta. Palveluverkostoon kuuluvat keskitetysti kilpailutetut poltettavan jätteen ja biojätteen kuljetuspalvelut, paikalliset jäteasemat ja Kontiosuon jätekeskus.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin hiilijalanjälki

Kansallisooppera ja Kansallisbaletti tarjoavat ooppera- ja balettiesityksiä sekä muita tapahtumia kaikenikäisille. Vierailuesitykset, koululaisoopperat, esitystallenteet ja suoratoistot sekä televisioinnit ja radioinnit vievät toimintaa kaikkialle Suomeen ja maailmalle. Henkilöstömäärältään Suomen kansallisooppera ja -baletti on keskisuuri ooppera- ja balettitalo. 

Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskenta

Tuupalan puukoulu on Suomen ensimmäinen massiivipuuelementtitekniikalla rakennettu koulu, joka valmistui Kuhmoon vuonna 2018. Puukoulu on rakennettu CLT-elementti- ja liimapuutekniikalla, rakentamisvaiheessa käytettiin Terve talo -kriteerejä ja rakennukset valmistettiin sääsuojassa. Tuupalan päiväkodissa on 60 esikoululaista ja vuosiluokilla 1-6 on 350 oppilasta.  

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta Rudus Oy:lle

Rudus Oy on johtava kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistava yhtiö. Rudus tuottaa palveluita niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Rudus toimii laaja-alaisesti ympäri Suomea ja sillä on kattava verkosto betoniasemia, kiviainespisteitä sekä kierrätettävien rakennusmateriaalien vastaanottopisteitä. Rudus kuuluu maailmanlaajuisesti toimivaan irlantilaiseen CRH-konserniin.