Close

LCA- ja hiilijalanjälkiselvitykset helpottivat asettamaan tavoitteita oman toiminnan kehittämiseen

FORCIT on pohjoismainen toimija, jolla on kokonaisvaltainen tietämys räjäytys- ja louhintatöistä sekä niihin liittyvistä ympäristövaikutuksista, kuten myös puolustusteollisuuden epäherkkien räjähteiden teknologioihin liittyen maailmanlaajuisesti. FORCIT on kasvattanut osaamistaan vuodesta 1893 lähtien, ja heidän pääkonttorinsa sijaitsee Hangossa. 

Oy Forcit Ab halusi selvittää oman toimintansa ilmastovaikutukset sekä tunnistaa valmistamiensa tuotteiden ympäristösuorituskyvyn. Näiden selvittämiseksi Forcitille toteutettiin organisaatiotason hiilijalanjälkilaskenta, jolla koko yrityksen ja sen arvoketjun vuositasolla aiheuttama ilmastonlämpenemisvaikutus (ts. hiilijalanjälki) sekä siihen vaikuttavat tekijät pystyttiin yksilöimään. Lähtötilanteen kartoitus helpotti Forcitia asettamaan tavoitteita toiminnan parantamiseen ja seuraamaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta toiminnastaan aiheutuvan hiilijalanjäljen näkökulmasta. 

”Olemme aikaisempaa huomattavasti paremmin selvillä todellisesta tilanteestamme hiilijalanjälkemme osalta ja olemme tehokkaammin myös pystyneet tiedottamaan asioista sekä sisäisesti että asiakkaidemme suuntaan. LCA- ja hiilijalanjälkiselvitysten tulosten perusteella olemme myös suunnitelleet päästöjä vähentäviä toimia eri painopistein”, kertoo Forcitin ympäristöpäällikkö Veera Wiinamäki. 

Osalle Forcitin tuotteista on myös laadittu ympäristötuoteselosteet (EPD). Ympäristötuoteselosteiden laadinnan myötä Forcitin ymmärrys ja tietämys omien tuotteidensa ympäristön kannalta relevanteimmista tekijöistä lisääntyi ja he pystyvät keskustelemaan sujuvammin eri sidosryhmiensä kanssa tuotteidensa kestävyydestä ja ympäristösuorituskyvystä. EPD-dokumenttien avulla pystytään myös vertailemaan oman tuotteen ympäristövaikutuksia kilpailijan vastaavaan tuotteeseen. 

Yhteistyötä Etteplanin kanssa Wiinamäki kuvailee toimivaksi. ”Se, että sama henkilö on ollut yhteyshenkilönä ja tekemässä niin EPD:itä kuin hiilijalanjälkilaskentaakin, on auttanut huomattavasti tietojen käsittelyä. Etteplanin asiantuntijan kanssa asiat hoituivat sujuvasti ja saimme vastauksia ja lisätietoja aina kiitettävästi ja nopeasti. Kaiken kaikkiaan yhteistyö on sujunut mielestämme erittäin hyvin!” 

Related content

Etteplanin kanssa tehty ilmastotiekartta tukee Molok Oy:n vastuullisuustyötä sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista

Molok Oy on jätehuollon edelläkävijä, joka suunnittelee ja rakentaa vastuullisia Molok®-jätehuoltoratkaisuja miljoonille ihmisille ympäri maailman. 30 toimintavuotensa aikana Molok Oy on laajentunut kansainväliseksi yritykseksi, jonka tuotteet tunnetaan ympäri maailmaa. Ympäristöä, kustannuksia ja aikaa säästävää järjestelmää käyttävät päivittäin miljoonat ihmiset. Tuotteita on erilaisissa asumisen kulttuureissa, yhteensä yli 190 000 yksikköä. Tänään Molok® tuotteita myydään yli 40 maahan. 

Suomen ensimmäiselle kotitalouksien poistotekstiilin kierrätyslaitokselle laskettiin päästövähennyspotentiaali

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) (southwestern Finland waste management) is a company owned by 18 municipalities. It takes care of organizing the residents’ waste management and waste disposal on behalf of these municipalities. Approximately 440 000 inhabitants live in the company’s operating area. The biggest owners of LSJH are the city of Turku and the city of Salo. 

 

Biometaanin ja organisaation hiilijalanjälkilaskennat tukevat Stormossenin strategiaa

Jätehuoltoyhtiö Stormossen hoitaa kuuden pohjalaisen omistajakuntansa jätehuollon. Omistajakunnat ovat Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri ja asukkaiden lukumäärä näissä kunnissa on yhteensä yli 105 000 asukasta. Yrityksen pääpaikka on Koivulahdessa sijaitseva jätekeskus. Stormossenin ensimmäinen biokaasun tankkausasema avattiin helmikuussa 2017.

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälki

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on 18 kunnan omistama yhtiö, joka huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Yhtiön toimialueella asuu noin 440 000 asukasta. LSJH:n suurimmat omistajat ovat Turun kaupunki ja Salon kaupunki. 

Uuden jätelain vaikutukset jätehuollon ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin

Puhas Oy on viiden kunnan, Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi, omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Yhtiön toiminta-alueeseen kuuluu noin 112 000 asukasta. Palveluverkostoon kuuluvat keskitetysti kilpailutetut poltettavan jätteen ja biojätteen kuljetuspalvelut, paikalliset jäteasemat ja Kontiosuon jätekeskus.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin hiilijalanjälki

Kansallisooppera ja Kansallisbaletti tarjoavat ooppera- ja balettiesityksiä sekä muita tapahtumia kaikenikäisille. Vierailuesitykset, koululaisoopperat, esitystallenteet ja suoratoistot sekä televisioinnit ja radioinnit vievät toimintaa kaikkialle Suomeen ja maailmalle. Henkilöstömäärältään Suomen kansallisooppera ja -baletti on keskisuuri ooppera- ja balettitalo.