Close

Pitkäjänteinen kumppani kehittämään moderni ERP-järjestelmä JIS-Automationin tarpeisiin

JIS-Automation Oy on vankan aseman kotimarkkinoilla saavuttanut, vuonna 2001 perustettu automaatio- ja sähköalan yritys. Yritys toimittaa sähkö- ja automaatiokeskuksia sekä savunpoistojärjestelmiä tehtaisiin ja muihin kiinteistöihin. JIS-Automationin projektiosaaminen takaa vankan uusimman teknologian ja asiakkaiden tarpeiden tuntemuksen. Tarjonta sisältää ratkaisuja laitesuunnittelusta aina valmistukseen, käyttöönottoon sekä huoltoon ja ylläpitoon. Laaja järjestelmäosaaminen sekä luotettavat toimitukset ovat nostaneet JIS-Automationin yhdeksi alan johtavista toimijoista, joka kantaa vastuunsa ja huolehtii laadukkaasta työn jäljestä aina asiakkaan etu edellä.

JIS-Automationilla oli haussa toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP, joka tukisi ja tehostaisi yrityksen tuotantoprosesseja ja mukautuisi joustavasti myös tuleviin tarpeisiin. Isojen toimittajien avaimet käteen -ratkaisut eivät tarjonneet riittäviä räätälöintimahdollisuuksia, eivätkä palveluhalu ja kiinnostus asiakasta kohtaan myöskään vakuuttaneet. Etteplanilla sen sijaan oli tarjota ketterät kehityspalvelut ja luotettavaa kumppanuutta.

Tarvittavan ERP-osaamisen lisäksi Etteplan pystyi tarjoamaan saman katon alta esimerkiksi UX-suunnittelua. Siksi JIS-Automation valitsi Etteplanin ERP-järjestelmän toimittajaksi ja jatkokehityksestä vastaavaksi kumppaniksi.

Moderni ERP-järjestelmä: räätälöitävyyttä ja raportointiominaisuuksia

Etteplan kehitti tiiviissä yhteistyössä JIS-Automationin kanssa ERP-järjestelmän, joka toteutettiin yhden sivun verkkosovelluksena (SPA) Microsoftin Azure-pilvipalvelussa. Järjestelmän toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi resursointi, työajanseuranta, tarjousten ja projektien hallinta sekä raportointi. Ratkaisuun kuuluu myös mobiilisovellus, jolla JIS-Automationin työntekijät voivat helposti kirjata työtuntinsa järjestelmään.

”ERP-järjestelmällä hallitaan kaikkia JIS-Automationin toimintoja tarjouslaskennasta aina töiden toteutukseen ja laskutukseen. Toimintaamme sisältyy esimerkiksi sähkö- ja automaatiokeskusten valmistusta, asennustöitä, kaapelointeja, suunnittelu- ja ohjelmointiprojekteja sekä laitemyyntiä”, kertoo JIS-Automationin liiketoimintajohtaja Mikko Laitila.

Etteplan lisäsi äskettäin ERP-järjestelmään myös uusia ominaisuuksia, tärkeimpänä varastonhallintamoduuli, joka tuottaa tietoa hyllypaikoista, asiakaslistoista, komponenttitoimittajista sekä ostotilauksista. Uusi moduuli rakennettiin React-teknologialla.

”Yhteistyö on jatkuvaa, tapaamme viikoittain. Pystymme lisäämään uusia ominaisuuksia lyhyellä varoitusajalla ja auttamaan JIS-Automationia kasvuun ERP-järjestelmän tuella”, sanoo Etteplanin projektipäällikkö Mika Voutilainen. Hän on ollut mukana JIS-Automationin projektissa kuluneen vuoden ajan.

Joustava, yrityksen tarpeita vastaava ratkaisu

ERP-järjestelmä helpottaa JIS-Automationin tilausten vastaanottoa, resursointia, tilausten siirtämistä tuotantoon sekä laskutusta. Ratkaisu istuu hyvin JIS-Automationin käytäntöihin ja prosesseihin, ja yritys on sen avulla pystynyt tehostamaan toimintaansa, koska toimintoja pystytään hallitsemaan ja mittaamaan tarkemmin. Järjestelmä on räätälöity yrityksen tarpeisiin, ja jatkuvalla kehitystyöllä varmistetaan, että ratkaisu tukee JIS-Automationin kasvua ja mukautuu yrityksen muuttuviin tarpeisiin. Samalla kehitystyöhön löytyi pitkäjänteinen kumppani.

”JIS-Automation sai Etteplanilta erittäin kattavan, tehokkaan ja helppokäyttöisen toiminnanohjausjärjestelmän. Olemme kehittäneet järjestelmää yhdessä Etteplanin kanssa vuosien mittaan yhä laajemmaksi”, Mikko Laitila summaa.

Related content

Etteplan johtaa digimurrosta lasin lämpökäsittelyssä yhdessä Glastonin kanssa

Glaston haluaa innovatiivisena edelläkävijänä johtaa globaalin lasinjalostusteollisuuden kehitystä uudenlaisilla teknologioilla ja elinkaariratkaisuilla. Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Yksi Glastonin strategisen vision kulmakivistä on johtaa toimialan digitaalista muutosta. 

SEO:n digitalisaatioloikan mahdollistaa Etteplanin kehittämä mobiili-sovellus – SEONappi

Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) on kauppiaiden hallitsema 100 % suomalainen öljy-yhtiö, joka on toiminut jo vuodesta 1978. SEO-verkosto on jo yli 220 jakeluaseman, huoltoaseman tai automaattiaseman verkosto.  SEO-kauppiaat päättävät itse asemansa palveluista sekä polttoaineiden jakelun ja hinnoittelun ratkaisuista. Tähän perustuu SEO-verkoston itsenäisyys ja riippumattomuus. SEOn huoltoasemaverkoston kauppiaat palvelevat asiakkaita ympäri maan aina Suomenlahden rannalta Nuorgamiin saakka. www.seo.fi

Etteplanin asiantuntijat tukevat Kalmarin toimintaa monella rintamalla

Kalmar tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti maailmassa siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmar tehostaa jokaista kuljetusta laajan tuotevalikoimansa ja maailmanlaajuisen palveluverkostonsa avulla sekä kyvyllään integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa.

TanaConnect® luo Tanan sidosryhmille edellytykset datalähtöiseen päätöksentekoon

Tana on maailman johtavia kiinteän jätteen käsittelyyn tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistajia. Yritys on edelläkävijä sähköisten ohjausjärjestelmien ja älykkäiden ratkaisujen käytössä. Kaiken Tanan toiminnan perusta on dataohjautuva liiketoiminta, jota kehitetään jatkuvasti läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Ota yhteyttä
Mikko Viskari
Mikko Viskari
Head of Technology, Cloud and Applications