Close

Datan hallinta ja analytiikka kilpailueduksi – miksi ja miten päästä alkuun?

Digitalisaatio on saanut aikaan datan määrän räjähdysmäisen kasvun. Erilaiset järjestelmät ja alustat ovat osa arkeamme niin kuluttajien kuin yritysten toiminnassa. Verkkokaupan, mobiililaitteiden, sosiaalisen median, erilaisten laitteiden keräämän sensoridatan ja pilviteknologian kehityksen myötä toiminnasta kertovaa dataa on käytettävissä valtavat määrät.

On yleisesti tunnettu tosiasia, että datan määrä ei itsessään tee ketään autuaaksi. Merkittävää etua datasta saadaan vasta, kun sitä osataan hyödyntää oikealla ja tehokkaalla tavalla.

Datan hyödyntämisen kulmakivenä voidaan pitää datan hallintaan käytettävien menetelmien ja ratkaisujen soveltuvuutta sekä keinoja, joilla analytiikkaa hyödynnetään tiedon esittämisessä ja jakelussa. Yritys, joka yhdistää datan ja analytiikan osaksi toimintaansa, pystyy ymmärrettävään muotoon jalostetun tiedon avulla luomaan huomattavaa kilpailuetua. Samalla syntyy todellisia liiketoiminnan kehitystä tukevia hyötyjä. Avain menestykseen rakentuu datan jalostamisesta tiedoksi ja tiedon kehittymisestä ymmärrykseksi.

 

Analytiika ja data hallinta
Lähde: Underwood

 

Analytiikan ja datan hallinnan merkitys kasvaa

ICT-alan arvostetuimpiin tutkimus- ja konsultointiyrityksiin kuuluva Gartner on tulevaisuutta ennustaessaan todennut, että seuraavien lähivuosien aikana yli 90% yrityksistä määrittää strategioissaan datan kriittiseksi ”pääomakseen” ja analytiikan pakollisena osaamisalueenaan osana toimintaansa.
(lähde: https://www.gartner.com/en/conferences/emea/data-analytics-germany/featured-topics/data-analytics-strategy).

Käytännössä tämä tarkoittaa, että perinteiset kilpailukyvyn mittaamiseen käytetyt teemat saavat rinnalleen mittarin, jolla selvitetään yrityksen tai toimijan analytiikan kyvykkyyttä ja miten tehokkaasti datasta saatava informaatio hyödynnetään toimintojen ohjaamisessa sekä kehittämisessä.

Keinoja todellisten liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi

Data- ja analytiikkaratkaisujen avulla toimintojen ohjaamiseen hyödynnettävä data pystytään keräämään ja ohjaamaan eri tietolähteistä (järjestelmät, laitteiden anturit, avoin data jne.) hyödynnettävään muotoon eri tarkoitusta varten optimoituihin tallennus- ja hyödyntämisratkaisuihin. Esimerkiksi tapahtumatietojen tallentaminen tapahtuu tyypillisesti tietovarastopohjaisesti (DW) tai reaaliaikaista seurantaa varten hyödynnetään stream-palveluita.

Haltuun otettu data voidaan hyödyntää päätöksenteon tehostamisessa viemällä analytiikka prosesseihin ja ihmisiin. Liiketoimintaprosessien tehostaminen (myynti, osto, tuotanto, takuu jne.) ns. perinteistä liiketoimintaraportointia ja BI-työkaluja hyödyntäen on erinomainen alue analytiikan kehitykselle – tulokset saadaan usein nopeasti konkretiaksi. Asiakaspalvelun, laadunvalvonnan, ennakoivan toiminnan optimoinnin digitalisointi ja tehostaminen analytiikkaa hyödyntäen ovat todistettuja keinoja tehostamaan resurssien käyttöä, parantamaan loppuasiakkaan palvelukokemusta, pienentämään aikahävikkiä tai kustannuksia.

Toimiva tiedolla johtaminen – data-analytiikan hallinta mahdollistavat uusien ansainta- ja palvelumallien innovoinnin, kehittämisen sekä jatkuvan parantamisen. Automatisoitujen – koneoppivien, tekoälyä hyödyntävien analytiikkaprosessien avulla pystytään tunnistamaan ja luomaan uusia liiketoimintamalleja mm. itsepalvelun, elinkaarihallinnan sekä etänä tapahtuvien toimintojen ympärille. Esimerkiksi tilaus/toimitusketjun hallinnan, huolto- ja varaosapalveluiden sekä erilaisten räätälöityjen loppukäyttäjälähtöisten palveluiden uudelleenajattelu ja digitalisoiminen tehostuvat merkittävästi toimivan analytiikkaratkaisun avulla.

Miten päästä liikkeelle tai tehostaa kehitysvauhtia

Kehittäminen vaatii investointeja ajan ja pääoman muodossa. Analytiikan kehityksen osalta on käytännöllistä valita alkuun case tai scope, joka on toiminnan kannalta relevantti, mutta tarpeeksi ketterä toteuttaa. Kehitystyöhön liittyy aina isot odotukset konkreettisiin tuloksiin. Tekemällä aluksi onnistuneita rajauksia, mahdollistat näkyvien tulosten aikaansaamisen, rakennat organisaatiotasi suuntaan uskottavuutta ja luottamusta kehityksen hyödyllisyyden suhteen.

Arkkitehtuuri, työkalut ja kehitysprosessi on aiheellista sovittaa jo alkuvaiheessa yhteen muun toiminnan kanssa. Esimerkiksi esiselvityksen avulla saat helposti kokonaiskuvasta hahmotuksen. Tiedolla johtamisen kehittämiseen ytimessä ovat teknologia, prosessit ja ihmiset – on tärkeää, että tämä huomioidaan alusta lähtien ja lähdetään rakentamaan toimintamallilla, joka soveltuu kokonaisuuteen parhaiten ja on ennen kaikkea monistettavissa tai skaalattavissa kehityksen edetessä, liiketoimintatarpeiden kasvaessa ja tarkentuessa.

Teknologiat ja ratkaisut antavat mahdollisuuden datan hyödyntämiseen tiedon muodossa. Lopullinen läpimurto tapahtuu esimerkiksi kilpailuedun syntymisen myötä, kun organisaatio pystyy tuomaan tiedon päälle oman ymmärryksensä. Viestintä, muutoksen hallinta, koulutukset – datan mahdollisuuksien sekä rajoitteiden tunnistaminen ja analytiikan tuominen osaksi prosesseja vaatii muutosjohtamista ja strategista suunnittelua.

Analytiika ja data hallinta 2
Kuva: Datan hallinnan ja analytiikan tuominen osaksi strategiaa ja päivittäistä toimintaa liiketoimintahyödyt huomioiden ja optimoiden
(Lähde: Bastone)

 

Mikäli haluat kuulla lisää ja olisit kiinnostunut keskustelemaan Tiedolla Johtamisen kehittämisestä organisaatiossasi, ota yhteyttä niin kerromme mielellämme millä eri tavoilla Etteplan MORE voi auttaa teitä.

Kari Jussila Ettplan MORE

Kari Jussila

Director, Service Solutions
+358 50 366 7179
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Kari Jussila vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).

Voit olla kiinnostunut myös näistä