Close

Viisi syytä ostaa sovelluksen ylläpito palveluna

Uusi digitaalinen palvelu tai järjestelmä on otettu onnistuneesti käyttöön ja sille on asetettu kovat tavoitteet niin liiketoiminnan tehostamisen ja kasvattamisen kuin kilpailuedun luomisen puolesta. Ei ole kuitenkaan olemassa ohjelmistoa, joka olisi sataprosenttisen toimintavarma ja tulisi toimeen ilman ongelmatilanteisiin reagointia tai jatkokehitystyötä. Parannuksia ja päivityksiä tarvitaan aina, vaikka ohjelmiston olisikin luonut taitava kehittäjätiimi.

Liiketoiminnalle välttämättömät sovellukset vaativat käyttöönottonsa jälkeen jatkuvaa käyttäjätukea ja ylläpitoa. Kysymys kuuluukin, tulisiko ratkaisun omistajan huolehtia sovelluksen jatkokehityksestä itse vai ostaa se palveluna toiselta toimijalta. Mitä hyötyä ylläpidon ulkoistamisella voidaan saavuttaa? Tarjoamme viisi näkökulmaa aiheeseen.

1. Keskity ydinosaamiseesi ja käytä voimavarojasi tehokkaammin

Jos ohjelmiston tai sovelluksen ylläpito ei ole yrityksesi liiketoiminnan ydinosaamista, voi olla viisasta ostaa se palveluna sellaiselta toimijalta, joka on erikoistunut ohjelmistojen ylläpitoon, huoltoon, päivitykseen ja jatkokehitykseen. Näin niukkoja voimavaroja ei tarvitse käyttää tehtäviin, jotka eivät ole yrityksen ydinosaamista. Ylläpitopalvelun ulkoistaminen voi olla kustannustehokkain vaihtoehto, kun omia resursseja voi käyttää ylläpidon sijaan uusien palvelujen kehittämiseen. Ylläpito on myös kustannustehokasta, kun voidaan hyödyntää ulkoisen kumppanin ydinosaaminen ja prosessien tehokkuus.

2. Varmista laatu ja asiakastyytyväisyys

Ylläpitopalvelun ulkoistaminen tuo sellaista teknistä syväosaamista, jota ulkoistavasta organisaatiosta ei välttämättä löydy. Tämän ansiosta ongelmien ratkaisu nopeutuu ja tehostuu.

Ylläpitopalvelun tarjoaja kantaa kokonaisvaltaisesti vastuun ylläpidon piiriin kuuluvasta ratkaisusta. Tämä näkyy erityisesti laadussa ratkaisun loppukäyttäjille, kun virheet osataan korjata ennen niiden ilmenemistä. Ylläpitopalvelun ulkoistamisen avulla voidaan saavuttaa toimintavarmempi ympäristöbusinesskriittisille sovelluksille ja näin myös vaikuttaa positiivisen imagon kehittymiseen.

3. Minimoi tappiot ongelmatilanteissa

Alhaalla olevat verkkosivut ovat haitallisia imagon näkökulmasta, mutta alhaalla oleva verkkokauppa aiheuttaa lisäksi myös rahallisia tappioita. Kun ongelmatilanteisiin voidaan reagoida nopeasti ja riittävällä asiantuntemuksella, minimoidaan myyntikatkokset tai muut rahalliset tai imagolliset tappiot.

Kun yrityksessä suunnitellaan ohjelmiston tai järjestelmän ylläpitotehtävää ja -vastuita, kannattaa punnita sitä, kuinka kalliiksi mahdolliset tuotantovirheet tai käyttökatkot voivat tulla yritykselle. Ylläpitopalvelu todennäköisesti maksaa itsensä takaisin nopeastikin, kun otetaan huomioon myynninmenetyksen minimointi ongelmatilanteissa.

4. Ennaltaehkäise mahdolliset ongelmatilanteet

Vaikka ohjelmistojen kehittäminen on muuttunut viime vuosikymmeninä laadukkaampaan suuntaan, niin ei voida olla koskaan täysin varmoja siitä, kuinka hyvin suunniteltu ja toteutettu ratkaisu toimii tuotannossa. Tässä mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisyllä on suuri rooli.

Ylläpitopalvelun onnistumisena voidaan pitää sitä, kun ostaja ei edes tiedä vian olemassaolosta ennen kuin se on jo korjattu. ”Soittelin sunnuntaina yhden asiakkaan kanssa, että olin onnistunut huomaamaan ja korjaamaan asiakkaan ohjelmistossa olevan vian ennen, kun se olisi alkanut aiheuttaa suurempaa vahinkoa. Vaikka se oli pieni juttu meille, on tällaisilla asioilla suuri merkitys asiakkaille”, kertoo eräs Etteplan MOREn ratkaisuylläpidossa työskentelevä henkilö.

5. Varmista sovelluksesi kilpailuetu myös tulevaisuudessa

Ohjelmistot ja digitaaliset palvelut ovat jatkuvan muutoksen kohteena. Jos niitä ei tarvitse varsinaisesti huoltaa, tulee niitä vähintäänkin jatkokehittää ja lisätä uusia toiminnallisuuksia kilpailuedun ylläpitämiseksi. Osaavan ylläpitotiimin avulla tunnistat järjestelmäsi tärkeimmät kehityskohteet. Ylläpitotiimiltä saat myös pitemmän aikavälin suunnitelman, roadmapin, sovelluksesi jatkokehittämiseksi.

Osaava ylläpitotiimi ajoittaa kaikki tuotantopäivitykset sellaisiin aikoihin, jolloin niistä on mahdollisimman vähän haittaa loppukäyttäjille. Tämä ei aina ole mahdollista asiakkaan omien resurssien avulla.  Ostettiinpa järjestelmän tai sovelluksen ylläpito palveluna tai tuotettiinpa se itse, on sen merkitys joka tapauksessa valtava.

Etteplan MOREn sovellusten ylläpitotiimi huolehtii mielellään kriittisten järjestelmiesi toimintavarmuudesta. Etteplan MOREssa me haluamme oppia tuntemaan asiakkaamme pitkällä aikavälillä ja kehittää asiakkuuksista kestäviä kumppanuuksia. Kumppanuusmallin etuna on molemminpuolisen ymmärryksen ja luottamuksen syntyminen, jolloin kommunikoinnissa päästään uudelle tasolle. Näin päästään reaktiivisesta toimintamallista proaktiiviseen.

Tutustu Etteplan MOREn tarjoamaan ylläpitopalveluun täällä: Application Management.

 

Etteplan Tero Kivistö

Tero Kivistö

Director, Application Lifecycle Management
+358 50 486 7783
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Tero Kivistö vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).

Voit olla kiinnostunut myös näistä