Close
Etteplan AMOtool

Etteplan AMOTool 3D-tulostuksen kustannuslaskentaan

Etteplan AMOTool on maksuton pilvipohjainen sovellus, joka on tarkoitettu 3D-tulostuksen eli ns. ainetta lisäävän valmistuksen tuotantokustannusten laskentaan. Sovellus tuottaa arvokasta informaatiota tuotekehityksen prosesseihin, hankintoihin ja ylipäänsä koko tuotteen elinkaarenhallintaan prototyyppivaiheesta tuotantoon ja tuotannosta poistoon saakka.

Hyödyt sinulle
Ei IPR riskiä
Laskee tuotantokustannukset jo ennen projektin aloittamista
Vähentää projektiin liittyviä riskejä jo varhaisessa vaiheessa
Kertoo nopeasti jos tuotteesi kannattaa 3D-tulostaa
Ilmainen työkalu

Etteplan AMOToolin käyttö tuotteen elinkaaren eri vaiheissa

Tuotekehitys

3D-tulostuksen edut toteutuvat parhaiten, kun tuote suunnitellaan alusta lähtien valmistettavaksi tällä menetelmällä. AMOTool antaa mahdollisuuden arvioida 3D-tulostettavan tuotteen tai komponentin tuotantokustannuksia jo ennen suunnitteluprosessia. Näin projektille saadaan vankat taloudelliset perusteet heti alusta lähtien.

Image%201_landing%20page2_0.jpg
AMOTool auttaa sinua arvioimaan kustannusrakenteen ja kokonaiskustannuksen jos tuote 3D-tulostetaan.

 

Lisäksi 3D-tulostusta kannattaa kokeilla myös silloin, kun varsinainen valmistus tapahtuu perinteisillä teknologioilla. Esimerkiksi ensimmäiset prototyypit ja 0-sarjat voidaan 3D-tulostaa, mikä nopeuttaa tuotekehitystä ja säästää tuotteen ja tuotantotyökalujen, kuten valumuottien, muutoksista aiheutuvia kustannuksia. AMOToolilla saat budjetointia varten arvion prototyypin ja 0-sarjan kustannuksista. Tietoa voi samalla hyödyntää hankintojen tehostamiseen.

Image%202_landing%20page2_0.jpg
Kustannusmatriisi auttaa sinua tunnistamaan tarvittavat muutokset tuotteeseesi, jotta 3D-tulostus on kannattava vaihtoehto. Tässä tapauksessa 3D-tulostus kannattaa jos painoa voidaan vähentää 20 prosenttia tai pituutta lyhentää 40 prosenttia.

Tuotanto

Tuotantovaiheessa komponenttien toimitusketjuissa saatetaan kohdata haasteita, jolloin ainetta lisäävä valmistus voi olla ratkaisu puuttuvien osien nopeaan valmistukseen. AMOTool laskee karkean arvion ainetta lisäävän valmistuksen kustannuksista, ennen kuin osaa lähdetään tilaamaan vaihtoehtoiselta toimittajalta.

Tuotannosta poistaminen

Kun tuotteen valmistus on päättymässä, ei perinteisten valmistusmenetelmien työkaluja yleensä ole järkevää jättää varastoon. Tuotannon työkalujen, esimerkiksi valumuottien, varastointikustannukset ovat usein korkeita, ja myös tuotannon uudelleenkäynnistäminen tulee kalliiksi, varsinkin jos sarja on pieni. Komponentin 3D-tulostuksen kustannukset voidaan arvioida AMOToolin avulla. 3D-tulostuksella voidaan tuntuvasti pienentää palvelun kokonaiskustannuksia lyhentämällä toimitusaikoja ja säästämällä varastointikustannuksia.

Lue lisää Etteplan AMOToolista

Etteplan AMOTool ei aiheuta tietoturvariskejä

Päinvastoin kuin monet muut markkinoilla olevat laskentatyökalut, AMOTool on turvallinen vaihtoehto: aineetonta omaisuutta, kuten 3D-malleja, ei tarvitse ladata pilveen. Tarvitaan vain karkea idea tuotteen ulkonäöstä ja muutamia lähtötietoja, kuten korkeus ja tilavuus.

AMOTool tuottaa aluksi karkean laskelman, joka kuitenkin tarjoaa kunnolliset perustelut ainetta lisäävän valmistuksen käytölle tai sen hylkäämiselle suoralta kädeltä.

Lue lisää Etteplan AMOToolin eduista

Etteplan AMOTool apuna hankinnoissa, johtamisessa ja suunnittelussa

AMOTool tarjoaa vankat perusteet johdon ja tuotekehityksen päätöksenteolle sekä selkeän kuvan ainetta lisäävän valmistuksen käyttökelpoisuudesta tuotannossa. Hankintapuolella AMOTool auttaa vertailemaan palveluntarjoajien tarjouksia.

Skenaario 1: Yrityksen johto ja suunnittelijat saavat päätöksille liiketoiminnalliset perusteet jo ennen kehitysprojektin käynnistämistä (uudet tuotteet).

Komponentin koosta ja tuotantokustannuksiin vaikuttavista ominaisuuksista saadaan heti karkea arvio. AMOTool laskee niiden perusteella 3D-tulostetun osan tuotantokustannukset. Johto pystyy arviomaan kustannuslaskelman perusteella ratkaisun edut, tarvittavat investoinnit ja vaihtoehtoiset tuotantokustannukset. Lopputulokseksi tuotekehitysprojektille saadaan pitävä kustannuslaskelma ja siten uskottavat budjetointiperusteet.

Skenaario 2: Myös perinteisessä suunnitteluprojektissa voidaan selvittää komponentin soveltuvuus ainetta lisäävään valmistukseen.

Jos mekaniikkasuunnittelijat ovat kiinnostuneita ainetta lisäävästä valmistuksesta, mutta suoraan siihen tähtäävästä tuotesuunnittelusta puuttuu kokemusta, AMOToolilla voidaan selvittää nopeasti tuotteen valmistettavuus ainetta lisäävillä menetelmillä.

Skenaario 3: Suunnittelijat saavat pitäviä perusteita ratkaisuilleen (paino, korkeus, nestaus jne.).

AMOTool tarjoaa mahdollisuuksia myös erilaisten suunnitteluratkaisujen testaukseen: miten eri ratkaisut näkyvät tuotantokustannuksissa. Tällä tavoin rakenteiden kannattavuusvaikutukset saadaan näkyviksi ja päätöksille vankat perusteet. 

Skenaario 4: Hankintahenkilöstö pystyy vertailemaan ainetta lisäävien ja perinteisten valmistusmenetelmien hintoja (varaosatuotanto). Hankinta- ja huoltoliiketoiminnan ammattilaiset tietävät tarkasti, mikä on järkevä hinta tietylle osalle perinteisillä valmistusmenetelmillä.

Osa komponenteista on erittäin haastavia ja kalliita, ja niillä on merkittävä vaikutus tuotannon kokonaiskustannuksiin. AMO Toolilla on helppo tarkistaa, voidaanko kustannuksia säästää 3D-tulostuksen avulla. Kun 3D-tulostuksen kannattavuudesta on varmuus, voidaan toimittajaverkostoa lähteä rakentamaan varmalta pohjalta.

Tilanne on hiukan erilainen varaosatuotannossa. Tällöin tärkeintä on tyypillisesti nopea saatavuus, mutta hinnallakin tietysti on merkitystä. AMOTool auttaa vertaamaan 3D-tulostuksen kustannuksia esimerkiksi valukappaleen hintaan. Vertailun perusteella on helppo päättää, kannattaako 3D-tulostuksen nopeammasta toimitusajasta maksaa hiukan korkeampaa hintaa. 

Skenaario 5: Hankintahenkilöstö pystyy luotettavasti vertailemaan palveluntarjoajia. Kun 3D-tulostus on otettu kiinteäksi osaksi yrityksen tuotantoprosesseja, tulostettujen komponenttien käyttö yleensä lisääntyy. Perinteiset hinnoitteluperiaatteet eivät päde 3D-tulostukseen. AMOToolilla voi helposti selvittää, onko palveluntarjoajalta saatu hinta oikeaa suuruusluokkaa.

Tero Hämeenaho

Tero Hämeenaho

Department Manager, Additive Manufacturing and Optimization
+358 103 072 757
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Tero Hämeenaho vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).
CAPTCHA

Etteplan AMOTool 3D-tulostuksen kustannuslaskentaan - More from Etteplan