Fortsätt till innehåll

3D-printing kan sänka dina pro­dukt­kost­na­der

3D-printing, alltså additiv tillverkning, har medfört helt nya friheter inom tillverkningen. Om du lyckas identifiera och utnyttja styrkorna hos tekniken kan du skapa bättre produkter med lägre tillverkningskostnader.

Från stenåldern och fram till idag har människan tillverkat produkter på i princip samma sätt: genom att ta en stor materialbit och avlägsna material tills önskat slutresultat uppnåtts. 3D-printing är en tillverkningsteknik som vänder upp och ner på denna uråldriga metod. Med 3D-tekniken lägger du till material där det behövs – och enbart där.

3D-printing skapar enormt mervärde

Additiv tillverkning skapar friheter inom produkttillverkningen som vi tidigare inte ens kunnat drömma om. Genom 3D-printing kan vi designa strukturer, komponenter och kompositioner som inte är möjliga med andra befintliga tillverkningsmetoder. Vi kan optimera egenskaper i stället för att designa dem utifrån tillverkningsmetodens begränsningar.

3D-printing är en revolutionerande teknik, men vi får inte glömma bort att det bara är en tillverkningsmetod bland många andra. Det är inte allt som går att skriva ut och inte heller alltid lönsamt. 3D-printing av metaller är än så länge en jämförelsevis dyr metod om produkten skrivs ut med sin befintliga design. Men om du ger produkten en ny design kan dess tillverkningskostnader bli konkurrenskraftiga eller till och med lägre med 3D-printing.

Om du överväger att använda 3D-printing som tillverkningsteknik är det viktigt att du identifierar fördelarna med tekniken. Vilket mervärde kan metoden tillföra produkten? Hur kan produktens design förändras på ett sätt som inte är möjligt med andra metoder?

Bättre produktegenskaper med nya material

3D-printing skapar mervärde till exempel avseende materialvalet: du kan använda material som skulle vara för dyra med andra tillverkningstekniker. Andra material kan dessutom förbättra produktens egenskaper.

Med 3D-printing kan du skapa lättare komponenter, vilket kan förbättra produkten och minska tillverkningskostnaderna, framför allt när det gäller metaller. Med 3D-printing är det dessutom enklare att sammanfoga delar och därmed minska antalet delar och förbättra deras funktion.

Färre delar påverkar i sin tur hela produktens logistikkedja och eventuellt också företagets serviceverksamhet, då antalet reservdelar är mindre och den totala leveranskedjan förkortas. I framtiden kan reservdelar skrivas ut snabbt och kostnadseffektivt efter behov till exempel på utskriftscentrum som finns placerade runtom i världen. Företag behöver inte längre investera i reservdelslager på samma sätt som förut.

Lägre produktkostnader, högre konkurrenskraft

3D-printingen utvecklas i en hisnande takt och är en självklar framtidsteknik. Fördelarna med tekniken syns även i Etteplans projekt inom 3D-printing: hela 40 procent  har lett till en innovation, som våra kunder har sökt patent eller mönsterskydd för.

3D-printing möjliggör inte bara bättre produkter och framtida innovationer, utan kan också sänka produktkostnaden för redan befintliga produkter och därmed öka konkurrenskraften. Mervärdet som skapas genom ny design kan vara stort och potentialen bara växer i och med att tekniken ständigt utvecklas.

Vi på Etteplan hjälper våra kunder att sänka produktkostnaderna och i denna service tar vi hänsyn till 3D-printing som en alternativ tillverkningsmetod.

Vi kartlägger kundens produkt och dess kostnadsstruktur. På detta sätt identifierar vi de delar och kompositioner som kan framställas annorlunda eller med en annan tillverkningsmetod så att slutresultat har en bättre funktion eller är mer kostnadseffektivt – eller bådadera. Utifrån kartläggningen skriver vi en rapport till kunden. Med stöd av rapporten kan ledningen för produktutvecklingen fatta välgrundade beslut för att öka konkurrenskraften hos sin produkt.