Close

Suunnittelumenetelmien avulla suuntaa Vointyn liiketoiminnalle

Oululainen terveysteknologian start-up Vointy yhdisti voimansa Etteplanin kanssa tuodakseen markkinoille aivan uudenlaisen terveys- ja hyvinvointisovelluksen. Vointy ei halunnut keskittyä henkilökohtaisiin hyvinvointimittareihin ja kilpailla puettavan teknologian hajanaisilla, kylläisillä markkinoilla vaan suuntasi sovelluksensa työnantajille ja niiden henkilöstön kehittämisosastoille.

 

Sovellus kerää työntekijöiden hyvinvointidataa ja tiivistää numerot helposti sisäistettäväksi Vointy-indeksiksi. Indeksi tarjoaa arvokasta tietoa hyvinvoinnin seuraamiseen ja kehittämiseen niin työntekijälle itselleen kuin työnantajalle. Sovelluksella on myös yhteisöllinen ulottuvuus: työntekijät voivat luoda toisilleen aktiivisuushaasteita ja jakaa parhaat kokemukset yrityksen sisäisillä somekanavilla.

 

Liiketoimintamallin hahmottelua suunnittelumenetelmillä

Yhteistyö aloitettiin esiselvitysprojektilla, johon koottiin oikeat ihmiset jalostamaan karkeaa hahmotelmaa yrityksille suunnatusta alustasta henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseksi. Työntekijöiden hyvinvointi heijastuu yleiseen työtyytyväisyyteen ja tuottavuuteen, jotka molemmat vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen.

”Keskustelimme alustavasti eri ajatuksista ja lähestymistavoista”, sanoo Etteplanin Hanna Remula, Head of Design, Cloud and Applications. ”Alkuvaiheessa päätimme käyttää palvelumuotoiluajattelun menetelmiä ja koota näkemyksiä terveysteknologian palveluja koskevista loppukäyttäjätarpeista”, hän jatkaa.

Vointy hyödynsi myös omaa verkostoaan kartoittaakseen henkilöstöammattilaisten tarpeita ja toiveita. Kun liiketoiminta-ajatus ja alustavat näkemykset olivat selvillä, Remula toteutti Vointyn kanssa työpajan, jossa kehitettiin yksityiskohtaisempi näkemys tuotteesta.

Työpajassa ratkaisun keskeisiksi piirteiksi kiteytyivät personoitavuus, ystävällinen, ohjaava puhuttelutapa, oppimisalgoritmi ja käyttäjän yhteisöllinen osallistaminen. Näiden periaatteiden pohjalta suunniteltiin ensimmäisen sovellusversion pääominaisuudet ja rautalankamallit.

Pelillistäminen oli myös arvokas työkalu käyttökokemuksen suunnittelussa ja auttoi löytämään koukuttavuutta ja toimintamalleja, joilla käyttäjälle pystytään luomaan tunneside sovellukseen. Esiselvitysprojekteille tyypillisesti lopputulema muovautui iteratiivisen suunnitteluprosessin kautta.

Laaja ja kirjava käyttäjäkunta asetti myös sovelluksen ulkoasulle ja tuntumalle tiettyjä vaatimuksia. Vaikka sovelluksella seurataan käyttäjien aktiivisuutta, sen ulkoasu ei saanut olla liian teknispainotteinen ihmisille, jotka eivät välttämättä ole tekniikkavelhoja.

”Ystävällinen, lämmin ja osallistava olivat suunnittelun tärkeimpiä lähtökohtia”, kertoo Etteplanin Senior Visual Designer Janne Suontaus. ”Sovellus erottuu useimmista hyvinvointisovelluksista leikkisällä, käyttöä helpottavalla ilmeellään”, hän jatkaa.

Vointy oli niin tyytyväinen esiselvityksen tuloksiin, että yritys päätti syventää yhteistyötään Etteplanin kanssa ja viedä uuden alustan markkinoille.

 

Ketterällä projektimallilla ketterää kehitystyötä

Kehitysprojekti käynnistettiin määrittämällä esiselvityksen tulosten pohjalta pienin markkinakelpoinen tuote (MVP).

”Projektimalli räätälöitiin uuden liiketoimintamallin määrittämisen tarpeisiin tavalla, joka vastasi Vointyn kehitysmallia koskeviin tarpeisiin”, kertoo Etteplanin Project Management Lead Anni Janger. Tuoteomistaja Riina Manner Vointystä komppaa. ”Projektinhallinta on ollut täsmällistä, ja kaikki priorisoinnista aikatauluttamiseen on ollut kristallin kirkasta alusta lähtien”, hän kehuu.

Sovelluksen luomiseen on käytetty Googlen avoimen lähdekoodin ohjelmistokehys Flutteria. Flutter-pohjaiset sovellukset tunnetaan jouhevasta toiminnastaan, mikä takaa hyvän käyttäjäkokemuksen. Itse mobiilikehitys Flutterissa on myös nopeaa ja tehokasta.

”Flutterin käytön suurimpia etuja ovat kuitenkin sen yhteensopivuus eri järjestelmien kanssa sekä pohjautuminen yhteen lähdekoodiin”, huomauttaa Etteplanin Software Designer Jussi Huhtala. ”Yhden ainoan lähdekoodin ansiosta testaus ja laadunvarmistus on myös erittäin nopeaa”, hän jatkaa.

Sovellus on nyt lanseerattu, ja markkinoiden palautetta kuunnellaan herkällä korvalla. ”On tärkeää kuunnella käyttäjiä ja dokumentoida, millaista kehitystyötä tarvitaan, jotta tuote aidosti täyttää käyttäjien tarpeet, Janger toteaa. Käyttäjäpalaute on ollut erittäin rohkaisevaa. Etenkin sovelluksen ominaisuuksista sekä ulkoasusta ja tuntumasta on saatu runsaasti myönteisiä kommentteja.

 

Katse kansainvälisillä markkinoilla

”Pitkän aikavälin tavoitteemme on saada jalansijaa kansainvälisillä markkinoilla”, Manner kertoo. ”Alusta on skaalattavissa, eivätkä maiden rajat rajoita sen käyttöä.”

Skaalattavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota heti suunnittelu- ja kehitysprosessin alusta lähtien, samoin tavoitteeksi asetettiin heti alussa globaalit markkinat. Sovellus on nyt ladattavissa sovelluskaupoissa, ja Manner katsoo tulevaisuuteen toiveikkaan innostuneena.

”Sovellusta kehitetään tietenkin vielä jatkuvasti, mutta se vastaa jo nyt alkuperäistä visiota, ja olemme todella tyytyväisiä tulokseen”, Manner sanoo. Onnistuneen projektin jälkeen kaikkien tiimiläisten on helppo olla yhtä mieltä. ”Projektitiimissä on ollut poikkeuksellisen hyvä joukkuehenki, ja viestintä on ollut todella sujuvaa”, Janger huomauttaa lopuksi.

Related content

S-Business sai kattavaa tietoa palvelunsa turvallisuudesta

S-Business on S-ryhmän asiakasohjelma ja yrityksille suunnattu maksukortti. Kortti käy yli 1800 S-ryhmän toimipaikassa, ja S-Business-kortteja käytetään päivittäisissä ostoksissa yli 44 000 suomalaisessa yrityksessä. S-Business Oy on SOK:n omistama tytäryhtiö. 

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Fortum Spring tasapainottaa energiaverkkoa

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Fortum tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaasua, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum haluaa saada asiakkaat ja yhteiskunnan mukaan muutokseen puhtaamman maailman puolesta. Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja.  Fortumilla on noin 19 000 ammattilaista ja yhteenlaskettu tase noin 69 miljardia euroa, joten Fortumilla on mittakaava, osaaminen ja resurssit kasvaa ja viedä energiasiirtymää eteenpäin.

Talenomille jatkuvaa tietoturvatestausta ja tietoisuuden lisäämistä - Etteplanista pitkäaikainen kumppani

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Talenomin liiketoiminta-ajatus on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi Talenom tukee asiakkaidensa liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Talenomin visiona on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Glaston johtaa digimurrosta lasin lämpökäsittelyssä yhdessä Etteplanin kanssa

Glaston haluaa innovatiivisena edelläkävijänä johtaa globaalin lasinjalostusteollisuuden kehitystä uudenlaisilla teknologioilla ja elinkaariratkaisuilla. Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Yksi Glastonin strategisen vision kulmakivistä on johtaa toimialan digitaalista muutosta. 

Ota yhteyttä
Hanna Remula
Hanna Remula
Head of Design, Cloud and Applications