Close

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälki

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on 18 kunnan omistama yhtiö, joka huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Yhtiön toimialueella asuu noin 440 000 asukasta. LSJH:n suurimmat omistajat ovat Turun kaupunki ja Salon kaupunki. 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) halusi selvittää toimintansa hiilijalanjäljen strategisten ilmastotavoitteiden asettamiseksi, saavuttamiseksi ja seuraamiseksi. Hiilijalanjäljen kartoittamisen myötä LSJH:lla voitiin tunnistaa merkittävimmät päästöjä aiheuttavat toiminnot sekä kehittää jatkuvaa, vuosittaista seurantaa hiilijalanjäljelle. 

Laskenta toteutettiin vuodelle 2019 ja siinä selvitettiin LSJH:n toimialueen asumisessa ja kuntien palvelutuotannossa syntyvien jätteiden keräyksestä ja käsittelystä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt. Laskentaan sisällytettiin LSJH:n omasta sekä merkittävimpien arvoketjujen toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. LSJH:n keräämän tai vastaanottaman jätteen lisäksi selvityksessä arvioitiin myös kiinteistön haltijan järjestämään keräysjärjestelmään sekä RINKI-ekopistekeräykseen ohjautuvien jätteiden keräyksen ja käsittelyn ilmastovaikutuksia. Siten saatiin muodostettua kokonaiskuva asumisessa ja kuntien palvelutuotannossa syntyvien jätteiden keräyksestä ja käsittelystä, sekä LSJH:n toiminnan osuutta siihen. 

LSJH:n omien toimintojen osalta laskennassa huomioitiin yhtiön omistamien ajoneuvojen ja työkoneiden käyttö, kaatopaikat sekä ostetun sähkön ja lämmön tuotanto. LSJH:n arvoketjujen aiheuttamista päästöistä huomioitiin LSJH:n järjestämä, mutta urakoitsijoiden hoitama, jätteiden keräys, vuokrattu omaisuus, muut urakointipalvelut ja polttoaineiden tuotanto. Muiden toimijoiden toimintojen osalta laskentaan sisällytettiin jätteiden keräys kiinteistön haltijan ja Ringin järjestämänä, erilliskerättyjen jätteiden siirtokuljetus ja käsittely sekä jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla kerättyjen jätteiden siirtokuljetus ja käsittely. Yhteensä selvitykseen kuului yli kolmenkymmenen eri jätelajin kierrätysketjun ja saavutettavien päästöhyötyjen mallinnus. 

Laskennassa huomioitiin myös jätteiden hyödyntämisellä saavutettavat päästöhyvitykset. Päästöhyvityksiä syntyy biojätteen, polttokelpoisen jätteen, pakkausjätteen ja lajitteluasemilla kerättyjen jätteiden käsittelystä sekä kaatopaikkakaasulla tuotetun energian hyödyntämisestä. 

LSJH aikoo hyödyntää hiilijalanjäljen vuosittaista seurantaa muun muassa toiminnan seuraamiseen, kehitystarpeiden kartoittamiseen ja kohdentamiseen sekä sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. 

LSJH:lle laskettiin toiminnan hiilijalanjälki myös vuodelle 2021. Laskenta toteutettiin samoilla rajauksilla, mikä mahdollistaa tulosten vuosivertailun. 

Related content

Etteplanin kanssa tehty ilmastotiekartta tukee Molok Oy:n vastuullisuustyötä sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista

Molok Oy on jätehuollon edelläkävijä, joka suunnittelee ja rakentaa vastuullisia Molok®-jätehuoltoratkaisuja miljoonille ihmisille ympäri maailman. 30 toimintavuotensa aikana Molok Oy on laajentunut kansainväliseksi yritykseksi, jonka tuotteet tunnetaan ympäri maailmaa. Ympäristöä, kustannuksia ja aikaa säästävää järjestelmää käyttävät päivittäin miljoonat ihmiset. Tuotteita on erilaisissa asumisen kulttuureissa, yhteensä yli 190 000 yksikköä. Tänään Molok® tuotteita myydään yli 40 maahan. 

Suomen ensimmäiselle kotitalouksien poistotekstiilin kierrätyslaitokselle laskettiin päästövähennyspotentiaali

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) (southwestern Finland waste management) is a company owned by 18 municipalities. It takes care of organizing the residents’ waste management and waste disposal on behalf of these municipalities. Approximately 440 000 inhabitants live in the company’s operating area. The biggest owners of LSJH are the city of Turku and the city of Salo. 

 

Biometaanin ja organisaation hiilijalanjälkilaskennat tukevat Stormossenin strategiaa

Jätehuoltoyhtiö Stormossen hoitaa kuuden pohjalaisen omistajakuntansa jätehuollon. Omistajakunnat ovat Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri ja asukkaiden lukumäärä näissä kunnissa on yhteensä yli 105 000 asukasta. Yrityksen pääpaikka on Koivulahdessa sijaitseva jätekeskus. Stormossenin ensimmäinen biokaasun tankkausasema avattiin helmikuussa 2017.

Uuden jätelain vaikutukset jätehuollon ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin

Puhas Oy on viiden kunnan, Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi, omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Yhtiön toiminta-alueeseen kuuluu noin 112 000 asukasta. Palveluverkostoon kuuluvat keskitetysti kilpailutetut poltettavan jätteen ja biojätteen kuljetuspalvelut, paikalliset jäteasemat ja Kontiosuon jätekeskus.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin hiilijalanjälki

Kansallisooppera ja Kansallisbaletti tarjoavat ooppera- ja balettiesityksiä sekä muita tapahtumia kaikenikäisille. Vierailuesitykset, koululaisoopperat, esitystallenteet ja suoratoistot sekä televisioinnit ja radioinnit vievät toimintaa kaikkialle Suomeen ja maailmalle. Henkilöstömäärältään Suomen kansallisooppera ja -baletti on keskisuuri ooppera- ja balettitalo.