Siirry sisältöön

Uuden jätelain vaikutukset jätehuollon ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin ja kustannuksiin

Puhas Oy on viiden kunnan, Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi, omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Yhtiön toiminta-alueeseen kuuluu noin 112 000 asukasta. Palveluverkostoon kuuluvat keskitetysti kilpailutetut poltettavan jätteen ja biojätteen kuljetuspalvelut, paikalliset jäteasemat ja Kontiosuon jätekeskus. Verkostoa täydentävät kotitalouksien käyttöön tarkoitetut ekopisteet, vaarallisten jätteiden ja käytöstä poistettujen sähkölaitteiden vastaanottopisteet sekä jätehuollon palveluneuvonta.

Puhas Oy halusi selvittää toimialueensa jätehuollon ilmastonlämpenemisvaikutukset ja kustannukset jätelakiuudistuksen edellyttämällä kotitalousjätteen keräyksellä ja käsittelyllä. Vaikutuksia arvioitiin myös jätelain edellyttämää keräystä tiukemmilla velvoitteilla. 

Selvityksen tuloksena Puhas Oy sai tärkeää tietoa jätelakiuudistuksen edellyttämän keräysvelvoitteen ja sitä tiukempien velvoitteiden ympäristö- ja kustannusvaikutuksista. Selvityksen tulokset sisältävät hyötyjätteiden kuntakohtaisen keräyksen ja käsittelyn hiilijalanjäljet (yksikössä tonnia CO2-ekvivalenttia vuodessa) ja kustannukset (€ vuodessa). Selvityksessä arvioitiin myös hyötyjätteiden talteenottoasteet eri vaihtoehdoissa. 

Tarkastelu kattoi Puhas Oy:n toimialueen kuntien, Joensuun, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven, taajama-alueet. Ilmastonlämpenemisvaikutukset ja kustannukset laskettiin biojätteelle, pienmetallille, lasille, kartongille ja muoville. Mallinnukseen sisällytettiin jätelajien koko käsittelyketju, alkaen keräysastiasta ja päättyen jätteen materiaalikierrätykseen tai energiahyötykäyttöön. Jätteiden erilliskeräyksen mallinnus toteutettiin kehittämällämme JEKO-työkalulla ja ympäristövaikutusten arviointiin käytettiin GaBi-elinkaarimallinnusohjelmaa. 

Olemme toteuttaneet Puhas Oy:lle jätelajien erilliskeräyksen selvityksen myös vuonna 2019. 

Aiheeseen liittyvät referenssit

Palvelut jätehuollolle

Suomen ensimmäiselle kotitalouksien pois­to­teks­tii­lin kier­rä­tys­lai­tok­selle laskettiin pääs­tö­vä­hen­nys­po­ten­ti­aali

Palvelut jätehuollolle

Biometaanin ja organisaation hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­ken­nat tukevat Stormossenin strategiaa

Palvelut jätehuollolle

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälki

Kysy asiantuntijaltamme

Joni Kemppi

Project Manager

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.