Siirry sisältöön

Suomen ensimmäiselle kotitalouksien pois­to­teks­tii­lin kier­rä­tys­lai­tok­selle laskettiin pääs­tö­vä­hen­nys­po­ten­ti­aali

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) (southwestern Finland waste management) is a company owned by 18 municipalities. It takes care of organizing the residents’ waste management and waste disposal on behalf of these municipalities. Approximately 440 000 inhabitants live in the company’s operating area. The biggest owners of LSJH are the city of Turku and the city of Salo.

Selvitimme Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) Turun Topinpuistoon suunnitteleman kuluttajapoistotekstiilin jalostuslaitoshankkeen ilmastovaikutuksen ja päästövähennyspotentiaalin, eli mitä ilmastohyötyä laitoksen kautta kulkevien poistotekstiilien kierrätyksellä voidaan saavuttaa. Laitos tulee olemaan ensimmäinen kuluttajatekstiilejä mekaanisesti kierrättävä täyden mittakaavan laitos Suomessa. Toteutettu selvitys on myös ensimmäinen laatuaan, sillä vastaavan tason elinkaariarviointia kuluttajatekstiilin kierrätyksestä ei tiedettävästi ole aiemmin tehty.  

Laitoksen aiheuttamat päästöt ja päästövaikutus määritettiin hankeskenaarion ja baseline-skenaarion kautta

Laitoksen päästövähennyspotentiaalin tarkasteltavana ympäristövaikutusluokkana oli ilmastonlämpenemisvaikutus (hiilijalanjälki). Laskenta toteutettiin noudattaen elinkaariarvioinnin standardeja ISO 14044 ja ISO 14040 sekä Ilmastorahaston ohjeistusta päästövähennyspotentiaalin laskentaan.  

Laitoksen aiheuttamat päästöt ja päästövaikutus määritettiin kahden skenaarion, hankeskenaarion ja baseline-skenaarion, kautta. Hankeskenaariossa päästöt arvioitiin hankkeen (eli poistotekstiililaitoksen) toteutuessa. Baseline-skenaariossa päästöt arvioitiin tilanteessa, jossa kierrätyslaitosta ei ole ja poistotekstiilit päätyvät nykytilan tavoin energiahyödyntämiseen sekajätteen mukana.  

Tekstiilin kierrätyksellä voidaan saavuttaa merkittävästi suuremmat päästöhyvitykset

Tulosten perusteella poistotekstiilin kierrätyksestä aiheutuvat fossiiliset kasvihuonekaasupäästöt ovat hieman pienemmät kuin poistotekstiilin poltosta aiheutuvat, mutta tekstiilin kierrätyksellä voidaan saavuttaa merkittävästi suuremmat hyödyt päästöhyvitysten kautta.  

Poistotekstiilin massaan suhteutettuna merkittävimmät päästöhyödyt saadaan tekstiilin uudelleenkäytöstä sellaisenaan. Tällöin vältetään koko uusien tekstiilien valmistusketju kuiduista valmiiksi tuotteiksi, ja samalla vältytään myös poistotekstiilin mekaanisesta käsittelystä tai poltosta aiheutuvilta päästöiltä.  

Tekstiilimateriaaleista erityisesti neitseellisen villakuidun valmistuksella todettiin olevan suhteessa muiden kuitujen valmistukseen merkittävä ilmastovaikutus, joten villan kierrätyksellä saavutetaan erityistä ilmastohyötyä, vaikkakin villan määrä suhteessa muihin tekstiililaatuihin on usein pieni. Myös fossiiliseen öljyyn pohjautuvien synteettisten kuitujen kierrätys tuo merkittäviä ilmastohyötyjä, sillä neitseellisten kuitujen valmistuksen lisäksi vältetään fossiilisen hiilen vapautuminen poltossa.  

Aiheeseen liittyvät referenssit

Palvelut jätehuollolle

Biometaanin ja organisaation hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­ken­nat tukevat Stormossenin strategiaa

Palvelut jätehuollolle

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälki

Palvelut jätehuollolle

Uuden jätelain vaikutukset jätehuollon ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin ja kustannuksiin

Kysy asiantuntijaltamme

Joni Kemppi

Project Manager

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.