Siirry sisältöön

Osana teknisen turvallisuuden elinkaaren hallintaa – Lockout-Tagout -etäkoulutus Kiwa Inspectan kanssa

Kiwa on yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus- ja sertifiointialan toimijoista (TIC). Yritys toimii useilla eri toimialoilla, jotka vaihtelevat rakentamisesta ja energiantuotannosta juomaveteen, terveydenhuoltoon ja elintarvike-, rehu- ja maatalousalaan. Kiwan asiantuntija-aloihin sisältyvät johtamisjärjestelmät, yrityksen sosiaalinen vastuu ja testaukset, muun muassa. Yrityksen asiakkaat toimivat mm. tuotanto- ja prosessiteollisuudessa, palvelualoilla, julkisten ja yksityisten paikallispalveluiden aloilla sekä hallituksissa ja kansainvälisissä järjestöissä.

Tekninen turvallisuus määritellään useiden tekijöiden muodostamaksi järjestelmäksi, joka varmistaa, että yhteiskunta toimii sujuvasti ja ilman häiriöitä. Se tähtää myytävien tuotteiden turvallisuuteen, tehtaiden ongelmattomaan toimintaan ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseen.

Tuotantoympäristöissä on monenlaisia laitteita, joiden elinkaaren vaiheet eroavat toisistaan. Niiden varustelu on käyttöönottoajankohdan mukainen ja vanhoissa koneissa voi olla puutteita turvallisuuden nykyvaatimuksiin nähden. Teknisen turvallisuuden elinkaaren hallinta on siksi tärkeää niin uudelle kuin vanhalle kohteelle. Osana sitä on turvalukitus, jolla estetään koneen odottamaton käynnistyminen sekä energian vapautuminen korjaustöiden aikana, jolloin vältytään mahdollisilta vaaratilanteilta, jotka voivat johtaa työtapaturmiin. Koneen lukitseminen ja irrottaminen virrasta voi kuitenkin vaatia työturvallisuuden kannalta ongelmallisiin paikkoihin menemistä koneen käyttäjältä. Tämä myös luo teknisiä ja ajallisia haasteita, kun koneiden ominaisuudet eroavat toisistaan.

Koko järjestelmän saatavuus ja nähtävyys on myös haastavaa. Lukituksen suunnittelu on aikaa vievää ja eri koneisiin on usein omat avaimensa. Täten myös järjestelmän ylös ajamiseen kuluu aikaa, kun lukitukset poistetaan. Koneita voi myös hoitaa useampi henkilö, jolloin kokonaisuuden hallinta monimutkaistuu entisestään. Lockout-Tagout eli Varmistuslukitus- ja merkintämenettelyt -järjestelmä tarjoaa näihin ongelmiin ratkaisun.

LOTO koulutukselle kohti turvallisempaa ja tehokkaampaa työympäristöä

Lockout-Tagout tai tuttavallisemmin LOTO toimii kansainvälisenä toimintatapana onnettomuusriskien hallinnalle, missä Lockout tarkoittaa energian syötöstä erottamista erilaisilla lukitsemistavoilla tai lisälukitsemislaitteilla ja Tagout henkilökohtaista lukkovarmistusta, merkintätunnistusta tai -varoitusta. Lockout / Tagout -toimintatapa velvoittaa vaarallisten laitteiden asianmukaisen sammuttamisen, merkitsemisen ja eristämisen ulkopuolisilta henkilöiltä.

Etteplan ja Kiwa ovat yhdessä luoneet LockOut – TagOut etäkoulutuksen. Koulutus on tarkoitettu erilaisten koneiden huollossa- ja kunnossapidossa työskenteleville henkilöille, jotka tarvitsevat tekniset tai hallinnolliset perustiedot varmistuslukitus- ja -merkintämenettelyistä. Koulutus sopii erinomaisesti myös yritysten työturvallisuusasioita käsitteleville henkilöille. Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena, johon voi verkon kautta osallistua paikasta riippumatta.

Koulutuksen käyvät Kiwan asiakkaat saavat tietotaitoa turvalliseen energiasta erottamiseen. Lockout - Tagout -koneturvallisuuskoulutus mahdollistaa sen, että teollisuuslaitteiden sekä -järjestelmien huolto- tai kunnossapitotyötä tekevä ja hallinnoiva henkilöstö ymmärtää odottamattoman käynnistyksen estämisen tärkeyden ja on tiedostanut käytännöt varmistuslukitus- ja merkintämenettelyjen osalta.

Tekninen turvallisuus on Etteplanin erikoisalaa

Etteplan valittiin mukaan kurssin toteutukseen, koska Kiwa tunnisti Etteplanin kompetenssit ja laadukkaan työnjäljen teknisen turvallisuuden ja työturvallisuuden alalla. Koulutus tarjoaa työkalut turvalukituksen vaiheisiin ja tuo Kiwan valikoimaan laaja-alaisuutta.

Aiheeseen liittyvät referenssit

Turvallisuustekniikka

Kemiran KemConnect™-jä­te­ve­den­puh­dis­tus­rat­kai­su­jen tuotteistaminen

Kysy asiantuntijaltamme

Mikko Ronkainen

Team Manager, Safety Operations

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.