Close

S-Business sai kattavaa tietoa palvelunsa turvallisuudesta

S-Business on S-ryhmän asiakasohjelma ja yrityksille suunnattu maksukortti. Kortti käy yli 1800 S-ryhmän toimipaikassa, ja S-Business-kortteja käytetään päivittäisissä ostoksissa yli 44 000 suomalaisessa yrityksessä. S-Business Oy on SOK:n omistama tytäryhtiö. 

S-Business on ottanut käyttöön uuden verkkolomakkeen, joka hyödyntää uusista elementeistä ja innovatiivisesta teknologiasta koostuvaa rajapintaa. S-Busineksen kehitysprosesseihin kuuluu aina tietoturvan varmistaminen, joten tässäkin tapauksessa S-Business halusi varmistaa toteutuksen turvallisuuden. Etteplanin kyberturvallisuustiimi oli luonteva valinta tietoturvatestauksen suorittajaksi, koska Etteplanin kanssa oli jo aiempaa yhteistyötä järjestelmäkehityksen osalta. 

Tietoturvatestauksen tavoitteena oli varmistaa S-Busineksen verkkolomakkeen turvallisuus ja tunnistaa mahdolliset ongelmat sekä antaa suosituksia turvallisuuden parantamiseksi. 

"Teknisen osaamisemme avulla pystyimme osoittamaan, miten S-Businessin palvelun turvallisuusprosessia voidaan parantaa", sanoo Donnie Werner, Etteplanin kyberturvallisuusasiantuntija. 

Hakkerimainen ajattelutapa auttaa tunnistamaan tietoturvaongelmat  

Tietoturvatestauksessa Etteplan pyrkii toimimaan kuin hakkerit. 

"Tehtävämme on löytää asiakkaan tietoturvaongelmat ennen kuin oikeat hakkerit tekevät sen. Aivan kuten hakkerit, yritämme ajatella laatikon ulkopuolelta ja ideoida, kuinka tuotetta voisi käyttää väärin. Lopulta tämä myös nostaa tuotteen laatua, koska usein löydämme myös joitain käytettävyyteen liittyviä ongelmia", Donnie toteaa. 

Etteplan tuotti kattavaa tietoa palvelusta pelkän teknisten ongelmien ratkaisun sijaan 

Etteplanin tietoturvatestauksen avulla S-Business pystyy käyttämään lomakettaan turvallisemmin. S-Business sai myös paljon tietoisuutta palvelustaan ja näkemystä siitä, kuinka keskittyä joihinkin testausalueisiin, joita he voivat tehdä itse. 

S-Busineksen kehityspäällikkö Lasse Syvänen sanoo, että keskustelut ja havainnot projektissa ulottuivat myös asiakaskokemukseen. ”Meillä on ollut pitkä yhteistyö Etteplanin kanssa, ja yksi tärkeimmistä Etteplanin vahvuuksista on liiketoimintalähtöisyys. Koimme tässä projektissa myös, että teknisen tietoturvatestauksen lisäksi keskustelut ja löydökset ulottuivat siihen, miten turvalliselta palvelu tuntuu, eli asiakaskokemukseen.” 

Related content

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Fortum Spring tasapainottaa energiaverkkoa

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Fortum tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaasua, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum haluaa saada asiakkaat ja yhteiskunnan mukaan muutokseen puhtaamman maailman puolesta. Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja.  Fortumilla on noin 19 000 ammattilaista ja yhteenlaskettu tase noin 69 miljardia euroa, joten Fortumilla on mittakaava, osaaminen ja resurssit kasvaa ja viedä energiasiirtymää eteenpäin.

Suunnittelumenetelmien avulla suuntaa Vointyn liiketoiminnalle

Oululainen terveysteknologian start-up Vointy yhdisti voimansa Etteplanin kanssa tuodakseen markkinoille aivan uudenlaisen terveys- ja hyvinvointisovelluksen. Vointy ei halunnut keskittyä henkilökohtaisiin hyvinvointimittareihin ja kilpailla puettavan teknologian hajanaisilla, kylläisillä markkinoilla vaan suuntasi sovelluksensa työnantajille ja niiden henkilöstön kehittämisosastoille.

Talenomille jatkuvaa tietoturvatestausta ja tietoisuuden lisäämistä - Etteplanista pitkäaikainen kumppani

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Talenomin liiketoiminta-ajatus on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi Talenom tukee asiakkaidensa liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Talenomin visiona on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Glaston johtaa digimurrosta lasin lämpökäsittelyssä yhdessä Etteplanin kanssa

Glaston haluaa innovatiivisena edelläkävijänä johtaa globaalin lasinjalostusteollisuuden kehitystä uudenlaisilla teknologioilla ja elinkaariratkaisuilla. Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Yksi Glastonin strategisen vision kulmakivistä on johtaa toimialan digitaalista muutosta.