Close

Uuden jätelain vaikutukset jätehuollon ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin

Puhas Oy on viiden kunnan, Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi, omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Yhtiön toiminta-alueeseen kuuluu noin 112 000 asukasta. Palveluverkostoon kuuluvat keskitetysti kilpailutetut poltettavan jätteen ja biojätteen kuljetuspalvelut, paikalliset jäteasemat ja Kontiosuon jätekeskus. Verkostoa täydentävät kotitalouksien käyttöön tarkoitetut ekopisteet, vaarallisten jätteiden ja käytöstä poistettujen sähkölaitteiden vastaanottopisteet sekä jätehuollon palveluneuvonta. 

Asia

Puhas Oy halusi selvittää toimialueensa jätehuollon ilmastonlämpenemisvaikutukset ja kustannukset jätelakiuudistuksen edellyttämällä kotitalousjätteen keräyksellä ja käsittelyllä. Vaikutuksia arvioitiin myös jätelain edellyttämää keräystä tiukemmilla velvoitteilla. 

Selvityksen tuloksena Puhas Oy sai tärkeää tietoa jätelakiuudistuksen edellyttämän keräysvelvoitteen ja sitä tiukempien velvoitteiden ympäristö- ja kustannusvaikutuksista. Selvityksen tulokset sisältävät hyötyjätteiden kuntakohtaisen keräyksen ja käsittelyn hiilijalanjäljet (yksikössä tonnia CO2-ekvivalenttia vuodessa) ja kustannukset (€ vuodessa). Selvityksessä arvioitiin myös hyötyjätteiden talteenottoasteet eri vaihtoehdoissa. 

Tarkastelu kattoi Puhas Oy:n toimialueen kuntien, Joensuun, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven, taajama-alueet. Ilmastonlämpenemisvaikutukset ja kustannukset laskettiin biojätteelle, pienmetallille, lasille, kartongille ja muoville. Mallinnukseen sisällytettiin jätelajien koko käsittelyketju, alkaen keräysastiasta ja päättyen jätteen materiaalikierrätykseen tai energiahyötykäyttöön. Jätteiden erilliskeräyksen mallinnus toteutettiin kehittämällämme JEKO-työkalulla ja ympäristövaikutusten arviointiin käytettiin GaBi-elinkaarimallinnusohjelmaa. 

Olemme toteuttaneet Puhas Oy:lle jätelajien erilliskeräyksen selvityksen myös vuonna 2019. 

Related content

Biometaanin ja organisaation hiilijalanjälkilaskennat tukevat Stormossenin strategiaa

Jätehuoltoyhtiö Stormossen hoitaa kuuden pohjalaisen omistajakuntansa jätehuollon. Omistajakunnat ovat Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri ja asukkaiden lukumäärä näissä kunnissa on yhteensä yli 105 000 asukasta. Yrityksen pääpaikka on Koivulahdessa sijaitseva jätekeskus. Stormossenin ensimmäinen biokaasun tankkausasema avattiin helmikuussa 2017.

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälki

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on 18 kunnan omistama yhtiö, joka huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Yhtiön toimialueella asuu noin 440 000 asukasta. LSJH:n suurimmat omistajat ovat Turun kaupunki ja Salon kaupunki. 

Suomen kansallisoopperan ja -baletin hiilijalanjälki

Kansallisooppera ja Kansallisbaletti tarjoavat ooppera- ja balettiesityksiä sekä muita tapahtumia kaikenikäisille. Vierailuesitykset, koululaisoopperat, esitystallenteet ja suoratoistot sekä televisioinnit ja radioinnit vievät toimintaa kaikkialle Suomeen ja maailmalle. Henkilöstömäärältään Suomen kansallisooppera ja -baletti on keskisuuri ooppera- ja balettitalo. 

Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskenta

Tuupalan puukoulu on Suomen ensimmäinen massiivipuuelementtitekniikalla rakennettu koulu, joka valmistui Kuhmoon vuonna 2018. Puukoulu on rakennettu CLT-elementti- ja liimapuutekniikalla, rakentamisvaiheessa käytettiin Terve talo -kriteerejä ja rakennukset valmistettiin sääsuojassa. Tuupalan päiväkodissa on 60 esikoululaista ja vuosiluokilla 1-6 on 350 oppilasta.  

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta Rudus Oy:lle

Rudus Oy on johtava kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistava yhtiö. Rudus tuottaa palveluita niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Rudus toimii laaja-alaisesti ympäri Suomea ja sillä on kattava verkosto betoniasemia, kiviainespisteitä sekä kierrätettävien rakennusmateriaalien vastaanottopisteitä. Rudus kuuluu maailmanlaajuisesti toimivaan irlantilaiseen CRH-konserniin.