Siirry sisältöön

Laa­dun­var­mis­tus­pal­ve­lui­den avulla sujuvasti markkinoille

Mitä varhaisemmassa vaiheessa ja mitä perusteellisemmin tuote saadaan testattua, sitä nopeammin päästään myös markkinoille. Testauksen ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisen hyvä suunnittelu nopeuttaa markkinoillepääsyä. Puutteiden nopea havaitseminen maksimoi myös tuotteen toiminnallisen kapasiteetin. Tälle kaikelle luodaan edellytykset tuotteen koko elinkaaren läpäisevällä kokonaisvaltaisella laadunhallinnalla.

On selvää, että tuotteen lanseerausvaiheessa sattuvat viivytykset syövät yrityksen kannattavuutta. Kääntäen voidaan sanoa, että pitämällä aikataulut tai jopa kiristämällä niitä voidaan saada kilpailuetua ja parantaa kannattavuutta niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä. Valitettavasti suuri osa tuotekehitysprojekteista myöhästyy. Yksi syy tähän ovat myöhään havaitut puutteet ja compliance-ongelmat, jotka voivat viivästyttää olennaisesti markkinoille pääsyä.

Ripeä R&D-toiminta on yksi strategisesti ketterän yrityksen rakennuspalikoista. Testaus jo varhaisessa vaiheessa optimoi prosessin ja varmistaa nopean läpäisyajan, jolloin koko tuotekehitysprosessi saadaan nopeasti maaliin. Mahdollisimman nopea markkinoille pääsy torjuu riskiä siitä, että markkinat ehtivät muuttua tuotekehityksen aikana. Kriittistä on myös järkevien testien valinta, sillä alitestaus johtaa vikoihin ja ylitestaus turhiin kustannuksiin.

Testauksen ja määräystenmukaisuuden varmistamisen on oltava kokonaisvaltaista

Kun tuotetta ollaan viemässä markkinoille, testauksessa ja määräystenmukaisuudessa on otettava huomioon monia eri näkökulmia, esimerkiksi määräysten täyttyminen, ympäristövaikutukset, tietoturva ja ylipäänsä kaikki turvallisuusnäkökulmat. Testaus on aina taloudellinen investointi, joten on järkevää panostaa sen suunnittelun ja oikeiden testien valintaan.

Tuoteturvallisuustestauksen tulisi aina olla tärkeysjärjestyksen kärkipäässä. Suunnitteluratkaisujen ja jopa komponenttien mahdolliset turvallisuusongelmat voivat aiheuttaa lisäkustannuksia, jos niistä seuraa uusia prototyyppikierroksia tai testien uusintoja. Yksi turvallisuustestauksen keskeinen näkökohta on saada tarpeelliset lohkokaaviot ajoissa turvallisuusinsinöörin tarkastettavaksi.

Vaatimustenmukaisuus (compliance) on osa-alue, johon usein kiinnitetään huomiota liian myöhään. Tällöin seurauksena on helposti lisäkustannuksia. Pahimmassa tapauksessa koko tuote joudutaan suunnittelemaan uudestaan. Kun vaatimustenmukaisuus otetaan huomioon heti kehitysprosessin alusta lähtien, ollaan valmiina sääntelyn, standardien ja muiden määräysten asettamiin vaatimuksiin tuotteelle suunnitellun käyttötarkoituksen ja kohdemarkkinoiden mukaisesti. 

Useiden toimialojen turvallisuusvaatimuksissa ja tuotestandardeissa edellytetään ympäristöolosuhdetestausta. Vaikka ympäristöolosuhdetestaus ei olisikaan pakollista, se kannattaa joka tapauksessa. Ympäristötestauksella voidaan pienentää sekä takuu- että maineriskejä. Tältä kannalta aitoja käyttöolosuhteita vastaava testaus on järkevää.

Ohjelmistoihin liittyvälle testaukselle ja sertifioinneille on kasvavaa tarvetta, sillä erilaisiin teollisuusstandardeihin ja määräyksiin sisällytetään kasvavassa määrin ohjelmistoturvallisuusvaatimuksia. Esimerkiksi teollisuusautomaation ohjausjärjestelmäkomponenteille, maantieliikenteen ajoneuvoille ja lääkinnällisille laitteille on jo pakollisia turvallisuus- ja kyberturvallisuusvaatimuksia, jotka edellyttävät riippumattoman osapuolen arviointia tai akkreditoitua sertifiointia.

Jos tarvitset lisätietoa tulevasta sääntelystä ja turvallisuuslähtöisestä tuotekehityksestä, tutustu oppaaseemme Secure Embedded Development.

Etteplanin testauslaboratorio

Palveluvalikoimamme tarjoaa sovelluskehityksen ohjelmistotestausta ja testausautomaation sekä hyvin monenlaisten tuotteiden FINAS akkreditoituja EMC-, RF-, turvallisuus- ja ympäristötestejä. Laboratorioiden avulla pystyt tehokkaasti täyttämään sääntelyn asettamat vaatimukset sekä suorituskykytavoitteet.

Etteplanin R&D-asiantuntemus, automatisoidut mittauslaitteet ja testausympäristöt antavat hyvät edellytykset ratkoa tuotteiden sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (EMC) ja radiohäiriöihin (RF) liittyviä ongelmia. Pystymme tarvittaessa tukemaan myös elektroniikka- ja mekaniikkasuunnittelussa ja simulaatioissa. Kokeneet ammattilaisemme auttavat pääsemään tavoitteisiin niin R&D-vaiheessa kuin varsinaisia compliance-mittauksia seuraavissa vaiheissa.  

Testauksen lisäksi tarjoamme määräystenmukaisuuteen ja sertifiointiin liittyvää konsultointia.

Jos haluat tutustua perusteellisemmin testaukseen ja määräystenmukaisuuden varmistamiseen, lataa oppaamme ”Taking the fast lane to market with early phase testing”.