Siirry sisältöön

Mikä avuksi, kun toimitusketjua vaivaa komponenttipula?

Merkittävät markkinahäiriöt ovat aiheuttaneet komponenttien ja materiaalien toimitusongelmia kaikkialla maailmassa. Tällä hetkellä komponenttien kysyntä ylittää tarjonnan lähes kaikilla toimialoilla. Yksittäisistä komponenteista on ollut pulaa aiemminkin, mutta näin laajat saatavuusongelmat ovat ennennäkemättömiä. Tilanne on ainutlaatuinen maailmantalouden ja elektroniikkateollisuuden historiassa. Lähes kaikista sähkö-, metalli- ja muovikomponenteista on huutava pula. Ilmiön syyt ovat selvät, mutta mikä on ratkaisu?

Päätekijöinä COVID-19 ja ilmastonmuutos

Käydään aluksi läpi komponenttipulaan johtaneita tekijöitä. Kuten arvata saattaa, COVID-19-pandemia on ollut merkittävä syy tähän kehitykseen. Kun korona alkoi levitä Kiinassa, tehtaita määrättiin suljettavaksi tartuntojen ehkäisemiseksi. Vaikutukset jäivät aluksi vähäisiksi, koska globaali kysyntä putosi nopeasti pandemian alkuvaiheessa. Jonkin ajan kuluttua elektroniikan kysyntä lähti kuitenkin huimaan kasvuun. Ihmiset kaikkialla maailmassa viettivät paljon aikaa kotona ja kaipasivat uutta viihde-elektroniikkaa, digitaalisia työkaluja ja muita laitteita.

Vastaava ilmiö toistui autoteollisuudessa. Tehtaiden tuotantoa supistettiin, koska kysynnän ennakoitiin vähenevän. Tapahtui kuitenkin päinvastoin, kun kuluttajat halusivat mieluummin ajaa sähköautoilla kuin käyttää julkista liikennettä. Kun autovalmistajat tajusivat tämän, oli jo myöhäistä, sillä tuotantoa ei pystytä kasvattamaan hetkessä.

Toinen merkittävä tekijä on ilmaston lämpeneminen. Kylmä talvi Texasissa, tulvat Saksassa, kuivuus Taiwanissa, maastopalot ja myrskyt – lista on loputon, kuten on lista niiden vaikutuksista komponenttituotantoon.

Valmistajilla kriittisiä haasteita

Tällä hetkellä paljon kysyttyjä komponentteja valmistetaan massoittain. Kääntöpuolena heikon kysynnän komponentit jäävät toisarvoiseen asemaan, ja niiden toimitusajat voivat olla jopa reilusti yli vuoden. Komponenttien tuotanto perustuu ennustettavuuteen, ja toimittajat luottavat ennakoivan tuotannon strategioihin vastatakseen tulevaan kysyntään. Tämän seurauksena heikon kysynnän komponenttien hankinta tulee olemaan yhä haastavampaa. Lisäksi suurilla ostajilla on enemmän markkinavoimaa, ja ne ajavat tärkeysjärjestyksessä pienten ostajien ohi. Joissakin tilanteissa suuret ostajat voivat kiilata pienempien ostajien ohi. Ison tilauksen saaminen voi olla toimittajalle jopa sopimussakkojen arvoista.

Tällöin parhaassakin tapauksessa pienen valmistajan tuote myöhästyy merkittävästi suunnitellusta markkinoille tulosta – pahimmassa tapauksessa edessä on toiminnan lopettaminen. Syynä voi olla vain pieni komponentti, joka on kuitenkin tuotteen kannalta kriittinen.

Ratkaisuja komponenttipulaan

Tilanne ei onneksi ole niin synkkä kuin voisi kuvitella. Haasteeseen on ratkaisuja. Kriittisen tärkeää on laatia vahva hankintastrategia heti tuotekehityksen käynnistyessä. Jos kriittisiä komponentteja ei saada tietyltä toimittajalta, niiden hankkimiseksi pitää olla varasuunnitelma. Vaihtoehtoisten toimittajien käyttö on ollut paras käytäntö menestyneiden valmistajien keskuudessa jo pitkään. Toinen keino ratkaista komponenttien saatavuushaasteet on suunnitella tuote uudelleen saatavilla olevien komponenttien pohjalta. Edellytyksenä on valmis varasuunnitelma, jonka laadinnassa Etteplan voi auttaa.

Etteplanin komponenttien suunnittelupalvelu helpottaa komponenttipulaa

Etteplanin komponenttien suunnittelupalvelu helpottaa komponenttipulaa kolmella tavalla: komponenttilähtöisellä riskianalyysillä, vaihtoehtoisten toimittajien kartoituksella ja tuotteen uudelleensuunnittelulla. Komponenttilähtöinen riskianalyysi auttaa meitä arvioimaan vaadittujen komponenttien hankintaan liittyviä riskejä. Analyysissä asiakkaan osaluetteloa verrataan komponenttitietokantoihin, jotta voidaan selvittää eri komponenttien tarjonnan taso ja arvioida jokaisen komponentin riskitaso. Uusille komponenteille haetaan mahdollisuuksien mukaan aina vaihtoehtoinen toimittaja saatavuuden takaamiseksi ja asiakkaan neuvotteluaseman vahvistamiseksi.

Jos tämä ei onnistu, komponentti-insinöörimme ehdottaa vaihtoehtoisia komponentteja ja toimittajia ja etsii markkinoilta korvaavia tuotteita kriittisille komponenteille. Jos komponenttipula on niin vakava, että korvaavia tuotteita ei ole saatavilla, Etteplan voi auttaa suunnittelemaan asiakkaan tuotteen uusiksi käytettävissä olevien komponenttien pohjalta. Etteplan voi auttaa torjumaan komponenttipulaan liittyviä riskejä ja nopeuttaa markkinoille pääsyä ottamalla huomioon kaikenlaiset skenaariot.