Siirry sisältöön

Uudet teknologiat vauhdittavat kestävää kehitystä

Digitalisaation ja vihreän siirtymän kaltaiset, kaikkiin toimialoihin vaikuttavat ilmiöt, muovaavat voimakkaasti sekä Etteplanin että sen asiakkaiden toimintaympäristöjä.

Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti juuri nyt. Toimintaympäristöömme vaikuttavat lukuisat megatrendit, mutta keskeisimmät muutosilmiöt liittyvät digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen. Ne limittyvät toisiinsa ja yhdessä vauhdittavat muutosta kohti parempaa.

Digitaalinen aikakausi ja teollinen internet lupaavat yrityksille ja ihmisille ratkaisuja, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia, tuottavat uutta tietoa ja vapauttavat maantieteellisistä rajoista. Uusiin teknologioihin liittyvän osaamisen ja suunnittelutyön tarpeet kasvavatkin jatkuvasti toimintaympäristössämme, kun teollisuuden toimijat hakevat ratkaisuja esimerkiksi energiankulutuksen ja materiaalivirtojen huomioimiseen.

Kiihtyvä teknologinen kehitys mahdollistaa teollisuudelle automaation ja robotiikan hyödyntämisen useassa työvaiheessa. Niiden avulla yritykset voivat parantaa tuotteidensa laatua, vähentää työn rasittavuutta, parantaa turvallisuutta ja säästää kustannuksia. Toisiinsa verkostoituneiden laitteiden ja järjestelmien ansiosta yritykset saavat käyttöönsä dataa, jota hyödyntämällä tuotantoprosesseja voidaan kehittää entistä fiksummiksi. Parhaimmillaan digitaalisuus on uudenlaisia ratkaisuja, liiketoimintamalleja ja lopulta tehokkuuden ja tuottavuuden kasvua, jolla on merkittävä kerrannaisvaikutus kaupungistuvassa ja väkiluvultaan kasvavassa maailmassa.

Teknologian hyödyntäminen tarjoaa ratkaisuja myös ilmastonmuutoksen ja maapallon ekologisen kantokyvyn haasteisiin. Ihmisten, sijoittajien ja rahoittajien kasvaneet vastuullisuusodotukset sekä ymmärrys resurssien rajallisuudesta muovaavat voimakkaasti myös teollisuusyritysten toimintaehtoja ja -edellytyksiä. Pärjätäkseen kilpailussa ja varmistaakseen liiketoiminnan pitkän tähtäimen jatkuvuuden yritysten on kaikilla toimialoilla kyettävä pienentämään ilmastojalanjälkeään ja ratkomaan sekä omia että toimitusketjunsa vastuullisuushaasteita.

Etteplanin koko strategia perustuu toimintaympäristön muutosvoimien syvälliselle ymmärtämiselle. Toimintamme ytimessä on kykymme tutkia ja soveltaa uusinta teknologiaa asiakkaidemme ja edelleen koko maapallon hyödyksi. Olemme ottaneet käyttöön teollisen internetin, robotiikan, tekoälyn ja koneoppimisen sekä digitaalisen kaksosen kaltaisia teknologioita ja kykenemme viemään ne teolliseen mittakaavaan. Osaamisemme ja älykkään teknologian avulla optimoimme valmistavan teollisuuden prosesseja ja autamme asiakkaitamme muovaamaan käytäntöjään ja palveluitaan tehokkaammiksi, resurssiviisaammiksi ja turvallisemmiksi.

Työmme vaikutukset heijastuvat jokaiselle toimialalle ja lopulta ihmisten arkeen. Yhdessä asiakkaidemme kanssa valjastamme digitaalisen aikakauden lupaamat mahdollisuudet käytännön kilpailueduiksi ja kestävän kehityksen tavoitteet huomioivaksi toiminnaksi.