Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAANSA

Pörssitiedote – Julkaistu: 23.03.2005 16:30:00

ETTEPLAN OYJ KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAANSA

Etteplan Oyj:n hallitus on 7.2.2005 pidetyssä kokouksessa päättänyt
suunnatusta osakepääoman korotuksesta yhtiökokouksen 30.3.2004
hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Päätöksen mukaisesti
hyväksyttiin ja päätettiin toteuttaa aikaisemmin tehdyn kauppa-
sopimuksen mukaan ProTang AB (publ):n 70 %:n omistusosuuden hankinta
siten, että suunnatulla osakeannilla korotetaan osakepääomaa
181 443 osakkeella ja 18 144,30 eurolla.

Koska hallitus on esittänyt yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle
osakepääoman korottamista rahastoannilla sekä osakkeen kirjan-
pidollisen vasta-arvon alentamista osakepääomaa alentamatta
(nk. split), hallitus päätti yhtiökokouksen sille 30.3.2004
antaman valtuutuksen perusteella oikaista aikaisemmin tekemäänsä
päätöstä seuraavasti edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous
tekee em. päätökset hallituksen esittämässä muodossa: Osakepääoman
korotuksessa annetaan yhteensä 314.831 kappaletta yhtiön uusia
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,25 euron osakkeita. Yhtiön
osakepääoma voi korottua päätöksen perusteella enintään 78 707,75
eurolla. Merkitsijät maksavat osakkeet luovuttamalla yhtiölle
vastikkeena omistamansa ProTang AB (publ) kauppakirjassa tarkemmin
yksilöidyt osakkeet.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 4.4.2005,
jonka jälkeen osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi.

Hollolassa 23. päivänä maaliskuuta 2005

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Talousjohtaja Ritva Mönkkönen, puh. (03) 872 9012,
GSM 0400 485 878.


JAKELU:  Helsingin pörssi
         www.etteplan.com