Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Pörssitiedote – Julkaistu: 21.09.2005 16:00:00

ETTEPLAN OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 21.9.2005 Helsingissä.
Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen
valtuuttamisesta osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen
ja/tai optio-oikeuksien antamiseen. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin KTT, DI Pertti Nupponen yhtiön
edesmenneen hallituksen jäsenen Tapani Tuorin tilalle.

Ylimääräisen yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2005
päättämän ja kaupparekisteriin merkityn osakepääoman korottamista,
vaihtovelkakirjalainan ottamista ja/tai optio-oikeuksien antamista koskevan
valtuutuksen peruuttamisesta ja rekisteristä poistamisesta.

Ylimääräinen yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

(i)
päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjoja tai
optio-oikeuksia annettaessa tai uusmerkinnässä yhteensä hallituksen voimassa
olevat käyttämättömät valtuutukset korotusten yhteismäärältään ja annettavien
osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältään vastaavat enintään viidesosaa
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana
rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Valtuutuksen nojalla yhtiön osakepääoma voi korottua enintään 454.802,25 eurolla.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien OYL 4 luvun
2 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä oikeuden päättää
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu yhtiön
liiketoiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely ja/tai
henkilöstön kannustaminen. Osakepääomaa korotettaessa uusmerkinnällä hallitus on
oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan
tai muutoin tietyin ehdoin. Hallitus ei voi tehdä päätöstä yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 21.9.2005 ja
päättyen 21.9.2006.

(ii)
päätöksen, jonka mukaan yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 § muutettiin kuulumaan
seuraavasti:

10 § Yhtiökokous
Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa taikka Lahden, Vantaan tai Helsingin
kaupungissa siten kuin yhtiön hallitus määrää.


Hollolassa 21. päivänä syyskuuta 2005

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063


JAKELU:  Helsingin pörssi
         www.etteplan.fi