Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: LIPUTUSILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Pörssitiedote – Julkaistu: 08.03.2006 12:15:00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS 
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Etteplan Oyj on 8.3.2006 vastaanottanut seuraavan arvopaperi-
markkinalain mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden 
muuttumisesta:

Evli Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettu osuus 
Etteplan Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 6.3.2006 
tehdyillä kaupoilla ylittänyt 5 %. Arvopaperimarkkinalain 
2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle 
ja Etteplan Oyj:lle seuraavat tiedot:

1. Kohdeyhtiön nimi: Etteplan Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 6.3.2006

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Etteplan Oyj:n 
äänimäärästä ja osakepääomasta:

OSAKKEET

Evli Pankki Oyj:n omistusosuus:

             Kpl-määrä Osuus osakepääomasta
                  ja äänistä

Etteplan Oyj:n osakkeet 447 544  4,66 %


Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen
yhteenlaskettu omistusosuus:

             Kpl-määrä Osuus osakepääomasta
                  ja äänistä

Etteplan Oyj:n osakkeet  80 000  0,83 %

EVLI KONSERNI YHTEENSÄ  527 544  5,49 %

TERMIINIT

Evli Pankki Oyj on myynyt Etteplan Oyj:n osakkeita termiini-
sopimuksella seuraavasti:

             Kpl-määrä Osuus osakepääomasta 
                  ja äänistä

Osakkeita        -432 000  4,49 %

Evli Pankki Oyj:n omistusosuus ja ääniosuus tulee termiinien 
erääntyessä laskemaan alle 5 % Etteplan Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä.

Etteplan Oyj:n osakepääoma jakautuu yhteensä 9 613 130 osakkeeseen, 
joista kullakin on yksi ääni.

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus:

Evli Pankki Oyj    Y-tunnus: 0533755-0
Evli-Rahastoyhtiö Oy  Y-tunnus: 0744659-0


Hollolassa 8. maaliskuuta 2006

ETTEPLAN OYJ

Heikki Hornborg
toimitusjohtajaLisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Hornborg,
puh (03) 872 9011, GSM 0400 873 063.


JAKELU  Helsingin Pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.etteplan.fi