Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAANSA JA LUOVUTTAA OMIA OSAKKEITAAN

Pörssitiedote – Julkaistu: 19.06.2006 10:30:04

ETTEPLAN OYJ KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAANSA JA LUOVUTTAA OMIA OSAKKEITAAN

Etteplan Oyj:n hallitus on 9.5.2006 pidetyssä kokouksessa päättänyt 
suunnatusta osakepääoman korotuksesta sekä yhtiön hallussa olevien 
200 osakkeen luovutuksesta varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2006 
hallitukselle antamien valtuutusten perusteella. Päätöksen 
mukaisesti hyväksyttiin ja päätettiin toteuttaa osakepääoman
korotus siten, että suunnatulla osakeannilla korotetaan osake-
pääomaa 159 800 osakkeella ja 39 950 eurolla.

Uudet ja luovutettavat osakkeet käytetään maksuksi osakevaihdossa,
jossa Etteplan Technical Systems AB:n omistajat Ulf Aiff ja Stefan 
Allemyr vaihtavat loput omistamansa yhtiön osakkeet Etteplanin 
osakkeisiin. Osakevaihto toteutetaan 20.5.2003 laaditun kauppakirjan
mukaisesti. Ulf Aiffille luovutettavat 200 osaketta maksetaan 
apporttiomaisuudella antamalle yhtiölle vastineeksi 6 kappaletta 
Etteplan Technical Systems AB:n osaketta, arvoltaan 1 188 euroa.

Etteplan vahvistaa liiketaloudellista asemaansa osakkeiden hankinnalla.
Yhtiö uskoo 100 %:n omistusosuuden Etteplan Technical Systems AB:sta 
osaltaan vahvistavan Ruotsin yhtiöiden synergioiden toteutumista.

Suunnatussa osakeannissa merkittävät yhteensä 159 800 uutta osaketta 
merkitään kaupparekisteriin 19.6.2006, jonka jälkeen osakkeet otetaan
kaupankäynnin kohteeksi. Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä 
vanhojen osakkeiden kanssa 20.6.2006 alkaen.

Osakepääoman korotus on määrältään 39 950 euroa ja uuden osakepääoman
määrä korotuksen jälkeen on 2 443 232,50 euroa.

Osakkeiden kokonaismäärä korotuksen jälkeen on 9 772 930 kappaletta. 
Liikkeeseen laskettavat osakkeet edustavat noin 1,64 % yhtiön kaikista 
osakkeista. Rahoitustarkastus on myöntänyt Etteplan Oyj:lle poikkeus-
luvan, jonka mukaan yhtiö ei ole velvollinen julkistamaan listalle-
ottoesitettä.

Hollolassa 19. päivänä kesäkuuta 2006

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot: Talousjohtaja Pia Björk, puh. 0400 241 815.

JAKELU:  Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet
         www.etteplan.fi