Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Pörssitiedote – Julkaistu: 06.09.2006 16:15:01

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS 
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Etteplan Oyj on 6.9.2006 vastaanottanut seuraavan arvopaperi-
markkinalain mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

Fincorp Oy on 6.9.2006 solminut sopimuksen, joka toteutuessaan johtaa 5 %
omistusosuuden ylittymiseen Etteplan Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitus-
tarkastukselle ja Etteplan Oyj:lle seuraavat tiedot:

1. Kohdeyhtiön nimi: Etteplan Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 6.9.2006

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Etteplan Oyj:n äänimäärästä
  ja osakepääomasta:

OSAKKEET
             Kpl-määrä Osuus osakepääomasta ja äänistä

Etteplan Oyj:n osakkeet  35 600  0,36 %


TERMIINIT

Fincorp Oy on ostanut Etteplan Oyj:n osakkeita termiinisopimuksella 
seuraavasti:

             Kpl-määrä Osuus osakepääomasta ja äänistä

Osakkeita        626 000  6,41 %

YHTEENSÄ         661 600  6,77 %

Etteplan Oyj:n osakepääoma jakautuu yhteensä 9 772 930 osakkeeseen,
joista kullakin on yksi ääni.

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus:

Fincorp Oy       Y-tunnus: 0599090-4


Hollolassa 6. syyskuuta 2006

ETTEPLAN OYJ

Heikki Hornborg
toimitusjohtajaLisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Hornborg,
puh 0400 873 063.


JAKELU  Helsingin Pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.etteplan.fi