Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Pörssitiedote – Julkaistu: 06.09.2006 15:30:33

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS 
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Etteplan Oyj on 6.9.2006 vastaanottanut seuraavan arvopaperi-
markkinalain mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

Leimark Invest Oy Ab:n ja Ingman Finance Oy Ab:n yhteenlaskettu osuus 
Etteplan Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 6.9.2006 tehdyillä 
kaupoilla ylittänyt 5 %. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti
ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Etteplan Oyj:lle seuraavat tiedot:

1. Kohdeyhtiön nimi: Etteplan Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 6.9.2006

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Etteplan Oyj:n äänimäärästä ja
  osakepääomasta:

OSAKKEET

Leimark Invest Oy Ab:n omistusosuus:

             Kpl-määrä Osuus osakepääomasta ja äänistä

Etteplan Oyj:n osakkeet 330 000  3,37 %


Ingman Finance Oy Ab:n omistusosuus:

             Kpl-määrä Osuus osakepääomasta ja äänistä

Etteplan Oyj:n osakkeet 335 000  3,43 %

MOLEMMAT YHTEENSÄ    665 000  6,80 %

Etteplan Oyj:n osakepääoma jakautuu yhteensä 9 772 930 osakkeeseen, 
joista kullakin on yksi ääni.

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus:

Leimark Invest Oy Ab  Y-tunnus: 0110756-3
Ingman Finance Oy Ab  Y-tunnus: 1765629-2


Hollolassa 6. syyskuuta 2006

ETTEPLAN OYJ

Heikki Hornborg
toimitusjohtajaLisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Hornborg,
puh 0400 873 063.


JAKELU  Helsingin Pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.etteplan.fi