Siirry sisältöön

ETTEPLAN HANKKII OMIA OSAKKEITAAN

Pörssitiedote – Julkaistu: 18.10.2006 16:00:01

ETTEPLAN HANKKII OMIA OSAKKEITAAN

Etteplan Oyj:n hallitus on tänään päättänyt hankkia enintään 80 000
kappaletta yhtiön omia osakkeita varsinaiselta yhtiökokoukselta 
29.3.2006 saamansa valtuutuksen perusteella. Hankittavien osakkeiden 
yhteismäärä saa olla enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön 
osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakkeet hankitaan julkisella kaupankäynnillä Helsingin Pörssissä 
vallitsevaan markkinahintaan siten kuin osakkeiden hankkimisesta 
julkisella kaupankäynnillä on säädetty.

Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi 
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa
rakennejärjestelyissä. Hankitut osakkeet voidaan myös mitätöidä.

Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan viikon kuluessa tämän 
päätöksen julkistamisesta.

Etteplan käyttää välittäjänään Evli Pankki Oyj:tä.

Hollolassa 18. lokakuuta 2006

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063.


JAKELU   Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet
         www.etteplan.fi