Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: AR­VO­PA­PE­RI­MARK­KI­NA­LAIN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Pörssitiedote – Julkaistu: 16.03.2007 11:30:00

Etteplan Oyj on 16.3.2007 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain   
mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:            

Oy Fincorp Ab (Y-tunnus: 0599090-4) ilmoitti 12.3.2007, että sen osuus Etteplan 
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä saavutti yhden kymmenesosan (1/10)     
12.3.2007 tehdyillä osakekaupoilla.                       

Yhtiö on sulkenut 16.3.2007 erääntyvät termiinisopimuksensa 16.3.2007 tehdyllä 
termiinikaupalla sekä ostanut saman määrän osakkeita (426 000 osaketta)     
21.12.2007 erääntyvillä termiinisopimuksilla. Siten yhtiön kokonaisomistus   
Etteplan Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ei muutu. Arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Etteplan Oyj:lle  
seuraavat tiedot:                                

1. Kohdeyhtiön nimi: Etteplan Oyj                        

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 16.3.2007              

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Etteplan Oyj:n äänimäärästä        
  ja osakepääomasta:                              


                 Osakemäärä Osuus osakepääomasta        
                       ja äänistä             

Osakeomistus            431 515  4,33 %              

21.12.2007 erääntyvät termiinit  741 000  7,43 %              

Yhteensä             1 172 515  11,76 %              

Etteplan Oyj:n osakepääoma jakautuu yhteensä 9 969 277 osakkeeseen, joista   
kullakin on yksi ääni.                             

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus:               

Oy Fincorp Ab, Y-tunnus: 0599090-4                       


Hollolassa 16. maaliskuuta 2007                         

ETTEPLAN OYJ                                  

Heikki Hornborg                                 
toimitusjohtaja                                 Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Hornborg,               
puh. 0400 873 063.                               


JAKELU  Helsingin Pörssi                            
	Keskeiset tiedotusvälineet 
     www.etteplan.fi