Siirry sisältöön

AR­VO­PA­PE­RI­MARK­KI­NA­LAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Pörssitiedote – Julkaistu: 27.12.2007 11:00:00

Etteplan Oyj on 21.12.2007 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain   
mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:            

Oy Fincorp Ab on tänään uusinut 21.12.2007 erääntyneen termiinisopimuksensa,  
jonka mukaan yhtiön omistus Etteplan Oyj:ssä ylittää yhden kymmenesosan (1/10). 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot.  

1. Kohdeyhtiön nimi: Etteplan Oyj                        

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 21.12.2007             

3. Roger Kempen määräys- ja vaikutusvaltayhteisöjen sekä alaikäisten lasten   
osakeomistus ja osuus osakkeiden äänimäärästä Etteplan Oyj:ssa on seuraava:   

Omistaja                   Osakemäärä    Osuus*     

Oy Fincorp Ab                                  
osakeomistus                  1 033 490     5.12% 
18.1.2008 erääntyvät termiinit          88 000     0.44% 
16.6.2008 erääntyvät termiinit          32 400     0.16% 
18.12.2008 erääntyvät termiinit        1 014 000     5.02% 
Oy Fincorp Ab yhteensä             2 167 890    10.74%     
Anna Kempe                    228 000     1.13%     
Lasse Kempe                    91 000     0.45%     
Pia Kempe                     80 000     0.40%     
Oy Price-Earnings Information Ab         10 000     0.05%     
Yhteensä                    2 576 890    12.77%     
*Osuus osakepääomasta ja äänistä                        
Etteplan Oyj:n osakepääoma jakaantuu yhteensä 20.179.414 osakkeeseen, joista  
kullakin on yksi ääni.                             

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus:               
Roger Kenneth Kempe                               
Oy Fincorp Ab, Y-tunnus 0599090-4                        
Oy Price-Earnings Information Ab, Y-tunnus 0581116-0              

Hollolassa 27. joulukuuta 2007                         

Etteplan Oyj                                  

Heikki Hornborg                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063. 


JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi