Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Pörssitiedote – Julkaistu: 23.10.2008 11:45:00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN    
MUUTTUMISESTA                                  

Etteplan Oyj on 23.10.2008 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain   
mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:            

Ingman Group Oy Ab:n osuus Etteplan Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on   
22.10.2008 tehdyllä kaupalla, jossa myyjänä oli Ingman Finance Oy Ab, ylittänyt 
15 %. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme        
Rahoitustarkastukselle ja Etteplan Oyj:lle seuraavat tiedot.          

1. Kohdeyhtiön nimi: Etteplan Oyj                        

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 22.10.2008             

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Etteplan Oyj:n äänimäärästä ja       
osakepääomasta:                                 

OSAKKEET                                    

Ingman Group Oy Ab:n omistusosuus:                       

                  Kpl-määrä  Osuus      Osuus      
                        osakepääomasta  äänimäärästä  

Etteplan Oyj:n osakkeet      3.150.000  15,61 %     15,61 %     


Ingman Finance Oy Ab:n omistusosuus:                      

                  Kpl-määrä  Osuus      Osuus      
                        osakepääomasta  äänimäärästä  

Etteplan Oyj:n osakkeet      0      0,00 %      0,00 %     

Etteplan Oyj:n osakepääoma jakautuu yhteensä 20.179.414 osakkeeseen, joista   
kullakin on yksi ääni.                             

4. Osakkeenomistajien täydellinen nimi ja Y-tunnus:               

Ingman Group Oy Ab         Y-tunnus: 0702478-5             
Ingman Finance Oy Ab        Y-tunnus: 1765629-2             


Hollolassa 23. lokakuuta 2008                          

ETTEPLAN OYJ                                  

Matti Hyytiäinen                                
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968.     
JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi