Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Pörssitiedote – Julkaistu: 22.12.2008 15:00:00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA 

Etteplan Oyj on 22.12.2008 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain
mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Oy Fincorp Ab on uusinut 19.12.2008
erääntyneen termiinisopimuksensa. Oy Fincorp Ab:n omistusosuus Etteplan Oyj:sta
ylittää edelleen yhden kymmenesosan (1/10). Uusittu termiinisopimus on voimassa
18.12.2009 saakka. 

1. Kohdeyhtiön nimi: Etteplan Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 19.12.2008

3. Roger Kempen määräys- ja vaikutusvaltayhteisöjen sekä alaikäisten lasten
osakeomistus ja osuus osakkeiden äänimäärästä Etteplan Oyj:ssa on seuraava:

Omistaja                   Osakemäärä    Osuus*

Oy Fincorp Ab
- osakeomistus                 1 056 943     5,24%
- 18.12.2009 erääntyvät termiinit       1 129 900     5,60%
Oy Fincorp Ab yhteensä             2 186 843    10,84%
Roger Kempe                    43 520     0,22%
Anna Kempe                    249 651     1.24%
Lasse Kempe                   126 658     0.63%
Pia Kempe                    147 980     0.73%
Oy Price-Earnings Information Ab         13 000     0.06%
Fastighets Ab Åminne Miljö             5 000     0,02%
Kaikki yhteensä                2 772 652    13,74%

*Osuus osakepääomasta ja äänistä

Etteplan Oyj:n osakepääoma jakaantuu yhteensä 20.179.414 osakkeeseen, joista
kullakin on yksi ääni.

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus:
Roger Kenneth Kempe
Oy Fincorp Ab, Y-tunnus 0599090-4
Oy Price-Earnings Information Ab, Y-tunnus 0581116-0
Fastighets Ab Åminne Miljö, Y-tunnus 163169-6

Hollolassa 22. joulukuuta 2008

Etteplan Oyj

Matti Hyytiäinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.fi