Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N LIIKEVAIHDON JA -VOITON ODOTETAAN LASKEVAN VUODESTA 2008; LIIKETOIMINNAN SOPEUTUS KÄYNNISTETTY; HALLITUS MUUTTAA OSIN­GON­JA­KOEH­DO­TUSTA

Pörssitiedote – Julkaistu: 24.03.2009 9:30:00

ETTEPLAN OYJ:N LIIKEVAIHDON JA -VOITON ODOTETAAN LASKEVAN VUODESTA 2008;
LIIKETOIMINNAN SOPEUTUS KÄYNNISTETTY; HALLITUS MUUTTAA 
OSINGONJAKOEHDOTUSTA                              

Kuluvan vuoden tammi-helmikuun kehityksen perusteella Etteplan arvioi, että sen 
koko vuoden liikevaihto on alle 130 miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevoiton  
arvioidaan laskevan merkittävästi, mutta olevan positiivinen. Arviossa ei ole  
huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2009.                

Taloudellinen taantuma on vaikuttanut voimakkaammin ja nopeammin        
suunnitteluliiketoimintaan kuin aiemmin arvioitiin. Yhtiö on käynnistänyt    
konserninlaajuisia sopeutustoimia vastatakseen tämänhetkiseen
markkinatilanteeseen. Toteutettujen henkilöstövähennysten lisäksi toimenpiteet
sisältävät ulkopuolisten palveluiden vähentämisen ja liiketoimintakulujen
leikkauksia koko konsernissa. 

Heikentynyt markkinatilanne näkyy edelleen erityisesti metsäteollisuuden    
laitevalmistajien ja autoteollisuuden toimeksiantojen vähentymisenä sekä    
asiakkaidemme investointiprojektien lykkääntymisinä. Energia- ja        
voimansiirtosektorilla ja ilmailu- ja puolustusvälineteollisuudessa teknisen  
suunnittelun ja tuoteinformaatiopalvelujen kysyntätilanne on jatkunut hyvänä.  

Yhtiö jatkaa panostustaan kansainvälisen toimintamallinsa kehittämiseen, jolla 
pyritään toiminnan palvelukyvyn ja resurssien tehokkaan käytön parantamiseen.  

ETTEPLAN OYJ:N HALLITUKSEN ESITYS OSINGONMAKSUN MUUTOKSESTA           

Muuttuneen taloudellisen tilanteen vuoksi Etteplan Oyj:n hallitus on päättänyt 
muuttaa aikaisemmin tekemäänsä osingonjakoehdotusta 26.3.2009 kokoontuvalle   
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallituksen uusi ehdotus koskien taseen     
osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua on seuraava:           
                                        
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta  
vahvistetun taseen perusteella yhtiö maksaa jakokelpoisista varoistaan osinkona 
0,08 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun 
täsmäytyspäivänä 31.3.2009 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Yhtiö maksaa osingon 7.4.2009.                

Edellä mainitun osinkoehdotuksen lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous  
valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta      
lisä-osingon maksamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa,     
kuitenkin enintään 0,07 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan hallituksen     
valtuutus on voimassa 31.12.2009 saakka. Hallituksen päätöksen perusteella   
maksettava mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka      
osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään  
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja   
osingon maksupäivän.                              

Uuden ehdotuksen mukaan 4.3.2009 julkaistussa varsinaisen yhtiökokouksen    
kutsussa ollut kappale A.8 kuuluu seuraavasti:                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 jaetaan 
osinkona 0,08 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään    
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, 
joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön    
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2009. Osinko maksetaan  
7.4.2009.                                    
                                        
Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous 
valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta      
lisä-osingon maksamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa,     
kuitenkin enintään 0,07 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan hallituksen     
valtuutus on voimassa 31.12.2009 saakka. Hallituksen päätöksen perusteella   
maksettava mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka      
osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään  
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja   
osingon maksupäivän.                              
                                        
Kutsua varsinaiseen yhtiökokoukseen ei julkisteta uudelleen.          


Hollola, 24. maaliskuuta 2009                          

ETTEPLAN OYJ                                  

Hallitus  
                                  

LISÄTIETOJA:                                  
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968              


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi