Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Pörssitiedote – Julkaistu: 26.03.2009 16:10:00

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26. maaliskuuta 2009  
Lahdessa. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Hornborg ja  
kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mika Ståhlberg.           

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden  
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2008     
maksettavaksi osingoksi 0,08 euroa osaketta kohti eli yhteensä 1.573.586,30   
euroa. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.      
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2009. Osinko maksetaan 7.4.2009.      
                                        
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta  
lisäosingon maksamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa, kuitenkin
enintään 0,07 euroa osakkeelta eli yhteensä enintään 1.376.888,00 euroa.    
Valtuutus on voimassa 31.12.2009 saakka. Hallituksen päätöksen perusteella   
maksettava mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka      
osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään  
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja   
osingon maksupäivän.                              

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen     
jäsenmääräksi kuusi. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioiksi 600  
euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1.200 euroa     
kokoukselta, sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi 1.300 euroaa kuukaudessa ja 
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.600 euroa kuukaudessa.         

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg,   
Tapani Mönkkönen, Pertti Nupponen ja Matti Virtaala. Uutena jäsenenä      
hallitukseen valittiin Robert Ingman.                      

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,   
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio 
maksetaan laskun mukaan.                            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta    
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita 
voidaan hankkia enintään 2.000.000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi  
tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli      
hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden     
hankinnasta.                                  

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille  
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen  
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken  
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa        
kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden      
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista    
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa 
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti  
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta      
valtuutuksen voimassaoloaikana.                         

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden     
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita   
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai   
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös   
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää 
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.                   

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.            

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 26.3.2009 ja päättyen 26.9.2010. Valtuutus korvaa aikaisemman      
valtuutuksen.                                  

Hollola, 26. maaliskuuta 2009 
                         

Etteplan Oyj  
                                 

Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968               


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi