Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2: SUUN­NIT­TE­LU­PAL­VE­LUI­DEN KYSYNTÄ LASKI

Pörssitiedote – Julkaistu: 12.08.2009 9:30:00

Etteplan Q2: Suunnittelupalveluiden kysyntä laski                

Osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 2009                       

- Konsernin liikevaihto oli 28,4 (4-6/2008: 44,1) miljoonaa euroa.       
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 0,8 (4,2) miljoonaa euroa.    
- Liikevoitto oli -6,1 (4,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 6,5 miljoonaa
 euroa Ruotsin liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja -varauksia sekä 0,4 
 miljoonan euron luottotappiovarauksen. 
- Osakekohtainen tulos oli -0,24 (0,14) euroa.                 
- Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 976 (2 217).              

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009                       

- Konsernin liikevaihto oli 62,2 (1-6/2008: 84,8) miljoonaa euroa.       
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 1,0 (7,9) miljoonaa euroa.    
- Liikevoitto oli -5,9 (7,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 6,5 miljoonaa
 euroa Ruotsin liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja -varauksia sekä 0,4 
 miljoonan euron luottotappiovarauksen. 
- Osakekohtainen tulos oli -0,23 (0,27).                    


Avainlukuja (1 000 euroa)                            

             4-6/2009 4-6/2008  1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008   

Liikevaihto        28 429  44 085   62 163  84 761  161 614   
Liikevoitto        -6 098   4 184   -5 873   7 911   12 349   
Liikevoitto %        -21,4    9,5    -9,4    9,3    7,6   
Tilikauden voitto     -4 634   2 889   -4 547   5 494   8 155   
Tilikauden voitto %     -16,3    6,6    -7,3    6,5    5,0   
Omavaraisuusaste %      28,8   34,9    28,8   34,9    34,2   
Nettovelkaantumisaste %   99,8   63,0    99,8   63,0    54,6   
Taseen loppusumma     74 001  86 325   74 001  86 325   78 880   


Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen osavuosikatsauksen yhteydessä: 

”Haastava markkinatilanne, jossa asiakkaamme ovat jo viime vuoden        
jälkipuoliskolta asti toimineet, jatkui vuoden 2009 toisella neljänneksellä.  
Tilanne vaihtelee jonkin verran asiakastoimialoittain, mutta karkeasti arvioiden
asiakkaidemme saamat uudet tilaukset vähenivät puoleen huippuvuodesta 2008. Tämä
näkyi laskeneena kysyntänä toimitussuunnittelupalveluiden osalta. Lisäksi    
asiakkaamme aloittivat uusia tuotekehityshankkeita tavanomaista vähemmän.    

Vahvistimme katsauskaudella markkinaosuuttamme useissa asiakkuuksissa.     
Markkinaosuuden parantuminen ei riittänyt kompensoimaan edelleen laskenutta   
kysyntää. Suomen toimintojen osalta pystyimme sopeuttamaan joustavasti ja    
oikea-aikaisesti suunnittelukapasiteettia kysyntää vastaavaksi. Ruotsissa    
suunnittelupalveluiden kysyntä laski voimakkaammin kuin Suomessa johtuen    
erityisesti autoteollisuusasiakkaiden heikentyneestä markkinatilanteesta.    
Ruotsin työmarkkinalainsäädännön vuoksi suunnittelukapasiteetin         
sopeuttamistoimenpiteet olivat hitaita ja erittäin kalliita. Yhtiömme tulos ja 
kassavirta jäivät epätyydyttäviksi Ruotsin toimintojen sopeuttamistoimenpiteiden
kustannusten vuoksi.”                              

Laatimisperiaatteet                               

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin 
vuositilinpäätöksessä 2008 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan.                                     

KATSAUS HUHTI-KESÄKUU 2009                           

Liiketoimintakatsaus huhti-kesäkuu                       

Teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation palveluiden kysyntätilanne      
heikentyi edelleen huhti-kesäkuun aikana. Kysyntätilanne oli vertailukautta   
alemmalla tasolla lähes kaikilla Etteplanin asiakastoimialoilla. Energia- ja  
voimansiirtosektorin kysyntä oli tasaista koko katsauskauden ajan. Ilmailu- ja 
puolustusvälineteollisuuden kysyntätilanne oli tyydyttävällä tasolla. Kysynnän 
lasku tasoittui metsäteollisuuden laitevalmistajien toimeksiannoissa.      
Autoteollisuuden kysynnnän heikentyminen jatkui koko katsauskauden ajan.    

Etteplan solmi vuoden 2008 lopussa ja alkuvuoden 2009 aikana huomattavan määrän 
teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation puitesopimuksia globaalien yritysten 
kanssa. Puitesopimusasiakkaat lykkäsivät toisen vuosineljänneksen aikana    
suunnittelutoimeksiantojensa toteuttamista.                   

Heikentynyt markkinatilanne vaikutti merkittävimmin Etteplanin Ruotsin     
liiketoimintaan. Etteplan jatkoi Ruotsissa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
käynnistettyjä sekä uusia toisella vuosineljänneksellä aloitettuja       
sopeuttamistoimenpiteitä. Sopeuttamistoimenpiteisiin kuuluvat aiemmin      
raportoitujen henkilöstö- ja rakennejärjestelyjen lisäksi katsauskaudella    
käynnistetyt henkilöstövähennykset, kiinteiden kulujen leikkaaminen ja     
toimintarakenteen järjestelyt. Katsauskaudella käynnistetyt           
henkilöstövähennykset koskevat Ruotsissa noin 200 työntekijää ja ne toteutetaan 
irtisanomisina.                                 

Ruotsin toimintojen sopeuttamistoimenpiteillä alennetaan kiinteitä kuluja,   
parannetaan Etteplanin Ruotsin liiketoiminnan kustannusjoustavuutta ja     
hyödynnetään tehokkaasti koko konsernin suunnittelukapasiteettia. Käynnistetyt 
sopeuttamistoimenpiteet toteutuvat vuoden 2009 jälkimmäisen puoliskon aikana.  

Etteplan käynnisti katsauskauden aikana sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi    
Ruotsin toimintojen uudelleenorganisoinnin. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena 
on hyödyntää markkinoiden kasvumahdollisuuksia. Yhtiö perusti uusia       
liiketoimintayksiköitä, jotka palvelevat Etteplanin asiakkaita globaalisti. Uusi
Transportation-liiketoimintayksikkö keskittyy energiatehokkuuden, päästöjen   
hallinnan ja kehittyneiden materiaalien suunnitteluratkaisuihin         
ilmailuteollisuuden, junien ja ajoneuvojen valmistuksen ja materiaalinkäsittelyn
aloille. Tyypillisiä sovellusalueita ovat lentokoneiden moottorit, hybridi- ja 
sähköautot, on- ja off-road ajoneuvot ja junat.                 

Osana uudelleenorganisointia Etteplan perusti myös uuden liiketoimintayksikön, 
joka vahvistaa yhtiön palvelutarjontaa ydinvoimalaitoksille ja         
ydinvoimalaitosten laitevalmistajille. Etteplanilla on pitkä kokemus      
ydinvoimalaitosten tehdassuunnittelusta.                    

Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuu                       

Etteplanin huhti-kesäkuun 2009 liikevaihto oli 28,4 (4-6/2008: 44,1) miljoonaa 
euroa.                                     

Liikevoitto oli -6,1 (4-6/2008: 4,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 6,5 
miljoonaa euroa Ruotsin liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja -varauksia 
sekä 0,4 miljoonan euron luottotappiovarauksen. Liikevoitto ilman        
kertaluonteisia kuluja oli 0,8 (4,2) miljoonaa euroa.              

KATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2009                           

Liiketoimintakatsaus tammi-kesäkuu                       

Tammi-kesäkuussa Etteplanin asiakkaiden heikentyneet tilauskannat heijastuivat 
suunnittelutoimintaan. Teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation        
toimeksiantojen volyymi pieneni katsauskaudella noin neljänneksellä vuoden 2008 
alkupuolikkaaseen verrattuna. Teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation    
palveluiden kysyntä säilyi tyydyttävällä tasolla energia- ja          
voimansiirtosektorilla ja ilmailu- ja puolustusvälineteollisuudessa.      
Metsäteollisuuden laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysynnän lasku    
pysähtyi katsaukauden lopulla. Tehdassuunnittelupalveluiden kysynnän lasku   
pysähtyi alkuvuonna ja toimeksiantojen määrä on jatkunut vakaana, mutta viime  
vuotta selkeästi alhaisemmalla tasolla. Autoteollisuuden            
suunnittelutoimeksiantojen määrä vähentyi koko katsauskauden ajan.       

Konsernissa toteutettiin katsauskaudella henkilöstövähennyksiä Suomessa ja   
Ruotsissa. Suomessa vähennykset toteutettiin pääosin lomautuksina. Ruotsissa  
vähennykset toteutettiin irtisanomisina. Toteutetut ja käynnistetyt       
henkilöstövähennykset koskevat Suomessa 250 työntekijää ja Ruotsissa 300    
työntekijää. Henkilöstövähennysluvut sisältävät vuoden 2008 lopussa tehdyt ja  
raportoidut vähentämispäätökset.                        

Liikevaihto                                   

Tammi-kesäkuussa 2009 Etteplanin liikevaihto oli 62,2 (1-6/2008: 84,8) miljoonaa
euroa.                                     

Tulos                                      

Liikevoitto oli -5,9 (1-6/2008: 7,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 6,5 
miljoonaa euroa Ruotsin liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja -varauksia 
sekä 0,4 miljoonan euron luottotappiovarauksen. Liikevoitto ilman        
kertaluonteisia kuluja oli 1,0 (7,9) miljoonaa euroa.              

Tilikauden voitto ennen veroja oli -6,2 (1-6/2008: 7,5) miljoonaa euroa. Verojen
määrä oli -1,6 (2,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden verot on jaksotettu     
katsauskauden tulosta vastaavasti. Tuloslaskelman verot ovat 26,6 (26,5) %   
laskettuna tuloksesta ennen veroja.                       

Tilikauden voitto oli -4,5 (1-6/2008: 5,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos
oli -0,23 (0,27) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 1,07 (1,50) euroa.    
Sijoitetun pääoman tuotto oli -25,8 (33,2) %.                  

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta                    

Taseen loppusumma 30.6.2009 oli 74,0 (31.12.2008: 78,9) miljoonaa euroa.    
Liikearvo taseessa oli 33,7 (31.12.2008: 33,2) miljoonaa euroa. Konsernin    
rahavarat olivat 2,3 (31.12.2008: 1,9) miljoonaa euroa. Konsernin korolliset  
velat olivat kauden lopussa 23,5 (31.12.2008: 16,6) miljoonaa euroa.      
Omavaraisuusaste oli 28,8 (31.12.2008: 34,2) %. Liiketoiminnan rahavirta ennen 
investointeja ja rahoituseriä oli -4,5 (1-6/2008: 0,7) miljoonaa euroa.     

Investoinnit                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,3 (1-6/2008: 8,6) miljoonaa euroa.    
Vertailujakson aikana vuonna 2008 investoinnit koostuivat pääasiassa      
yritysostoista.                                 

Henkilöstö                                   

Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 2 051 (1-6/2008: 2 207)  
henkilöä ja kauden lopussa 1 976 (30.6.2008: 2 217) henkilöä. Konsernin     
palveluksessa ulkomailla toimi 960 (30.6.2008: 1 109) henkilöä katsauskauden  
lopussa.                                    

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä                      

Etteplan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2008 Etteplan-konsernin       
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on  
kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän     
kohderyhmään kuului 37 henkilöä vuonna 2008. Järjestelmästä maksettavat palkkiot
vastaavat yhteensä enintään noin 720 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa.     

Etteplan Oyj:n hallitus on 11.2.2009 pidetyssä kokouksessa päättänyt luovuttaa 
omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2008 hallitukselle antaman    
valtuutuksen perusteella. Valtuutus uusittiin yhtiökokouksessa 26.3.2009.    

Hallituksen päätöksen mukaisesti Etteplan Oyj on 30.4.2009 luovuttanut 41 177  
kappaletta yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta avainhenkilöiden osakepohjaiseen
kannustinjärjestelmään kuuluville 36 työntekijälle ansaintajakson 2008     
palkkiona. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 2,89 euroa,
joka oli Etteplan Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi  
30.4.2009. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli kokonaisuudessaan     
119 001,53 euroa. Lisäksi järjestelmästä maksettiin rahaosuus ja        
varainsiirtovero, jotka olivat yhteensä 180 723,97 euroa. Vuonna 2008 ansaitut 
palkkiot maksettiin 30.4.2009.                         

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille,        
toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Yksityiskohtainen analyysi    
riskeistä on Etteplanin vuoden 2008 vuosikertomuksessa.             

Ulkoiset riskit                                 

Katsauskauden aikana yleinen taloudellinen kehitys ja ennakoimattomat muutokset 
asiakkaiden tilauskannoissa aiheuttivat edelleen merkittävän riskin.      
Asiakkaisiin liittyvät riskit ovat edelleen kasvanut riski Etteplanin      
liiketoiminnalle.                                

Sisäiset riskit                                 

Etteplanin sisäisissä riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia aikaisemmin     
tehtyihin arvioihin verrattuna.                         

Liikearvon varsinainen alentumistestaus laaditaan vuosittain vuoden viimeisellä 
neljänneksellä. Etteplan-konsernin merkittävimmät liikearvot liittyvät Ruotsin 
liiketoimintoihin. Ruotsissa suoritettavien uudelleenjärjestelyiden vuoksi   
arvonalentumiskirjaukseen ei tämän hetkisten laskelmien perusteella ole aihetta.
Liikkumavara liikearvon alentumistestauksen keskeisten parametrien vaihtelulle 
on kaventunut katsauskauden aikana.                       

Yhtiökokous                                   

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2009      
Lahdessa. Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen   
jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen,
Pertti Nupponen ja Matti Virtaala. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Robert
Ingman. Järjestäytymiskokouksessaan 26.3.2009 hallitus valitsi Heikki Hornborgin
puheenjohtajaksi ja Tapani Mönkkösen varapuheenjohtajaksi.           

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden  
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                  

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,   
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio 
maksetaan laskun mukaan.                            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta    
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita 
voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi  
tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli      
hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden     
hankinnasta.                                  

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 26.3.2009 ja päättyen 26.9.2010. Valtuutus korvaa aikaisemman      
valtuutuksen.                                  

Osinko                                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2008     
maksettavaksi osingoksi 0,08 euroa osaketta kohti eli yhteensä 1 573 586,30   
euroa. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.      
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2009. Osinko maksettiin 7.4.2009.     

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta  
lisäosingon maksamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa, kuitenkin
enintään 0,07 euroa osakkeelta eli yhteensä enintään 1 376 888,00 euroa.    
Valtuutus on voimassa 31.12.2009 saakka. Hallituksen päätöksen perusteella   
maksettava mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka      
osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään  
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja   
osingon maksupäivän.                              

Osakkeet                                    

Etteplan Oyj (ETT1V) on pohjoismainen NASDAQ OMX Teollisuustuotteet ja     
-palvelut -sektoriin kuuluva Small cap-yhtiö.                  

Yhtiön osakepääoma 30.6.2009 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414  
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen   
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.                       

Yhtiön hallussa 30.6.2009 oli 468 408 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö on    
hankkinut tammi-kesäkuussa 2009 omia osakkeita 10 409 kappaletta. Yhtiö on   
luovuttanut 41 177 kappaletta omia osakkeita tammi-kesäkuussa 2009.       

Näkymät                                     

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuun kehityksen perusteella Etteplan arvioi koko vuoden
liikevaihdon olevan alle 120 miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevoitto on    
negatiivinen kertaluonteisten kulujen vuoksi. Arviossa ei ole huomioitu     
mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2009.                     

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              


Hollolassa 12. elokuuta 2009                          

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968              


LIITE:                                     
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot                      
 Konsernin laaja tuloslaskelma                         
 Konsernitase                                 
 Konsernin rahavirtalaskelma                          
 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                  
 Tunnusluvut                                  
 Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot                      


Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta    
osoitteesta www.etteplan.fi.                          


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia,   
joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot    
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.       Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat  
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-,     
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja       
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.                  

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien  
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.             

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta    
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia  
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.   

Vuonna 2008 Etteplanin liikevaihto oli 161,6 miljoonaa euroa. Yrityksessä    
työskentelee tällä hetkellä noin 2 000 suunnittelun ammattilaista. Etteplan on 
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.             --------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)        |  4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        | 28 429 | 44 085 | 62 163 | 84 761 | 161 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |   73 |   65 |   127 |   114 |   263 |
| tuotot          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut  | -1 973 | -3 146 | -4 027 | -5 654 | -12 391 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut      | -27 145 | -29 214 | -52 778 | -57 217 | -110 384 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -5 049 | -7 136 | -10 481 | -13 171 | -24 862 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot          |  -432 |  -470 |  -877 |  -923 |  -1 892 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        | -6 098 |  4 184 | -5 873 |  7 911 |  12 349 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot      |   -17 |   28 |   213 |   58 |   228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut       |  -220 |  -306 |  -483 |  -490 |  -1 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiön   |   100 |    0 |   -49 |    0 |    0 |
| tuloksesta        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja    | -6 234 |  3 906 | -6 192 |  7 478 |  11 285 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         |  1 600 | -1 017 |  1 645 | -1 984 |  -3 130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     | -4 634 |  2 889 | -4 547 |  5 494 |  8 155 |
| jatkuvista        |     |     |     |     |     |
| liiketoiminnoista     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio |    0 |  -140 |    0 |  -140 |   -140 |
| lopetetuista toiminnoista |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     | -4 634 |  2 749 | -4 547 |  5 354 |  8 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät:                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot        |   345 |  -256 |   290 |  -105 |  -4 365 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan  |   345 |  -256 |   290 |  -105 |  -4 365 |
| tuloksen erät verojen   |     |     |     |     |     |
| jälkeen          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos  | -4 289 |  2 493 | -4 258 |  5 249 |  3 650 |
| yhteensä         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   | -4 647 |  2 749 | -4 567 |  5 354 |  7 997 |
| kuuluva voitto      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva   |   13 |    0 |   19 |    0 |    18 |
| voitto          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | -4 634 |  2 749 | -4 547 |  5 354 |  8 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan     |                         |
| tuloksen jakautuminen   |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   | -4 302 |  2 493 | -4 277 |  5 249 |  3 632 |
| kuuluva voitto      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva   |   13 |    0 |   19 |    0 |    18 |
| voitto          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | -4 289 |  2 493 | -4 258 |  5 249 |  3 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön         |                         |
| osakkeenomistajille    |                         |
| tilikauden tuloksesta   |                         |
| laskettu osakekohtainen  |                         |
| tulos           |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton       |  -0,24 |  0,14 |  -0,23 |  0,27 |   0,41 |
| osakekohtainen tulos, EUR |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella  |  -0,24 |  0,14 |  -0,23 |  0,27 |   0,41 |
| oikaistu osakekohtainen  |     |     |     |     |     |
| tulos, EUR        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton       |  0,00 |  -0,01 |  0,00 |  -0,01 |  -0,01 |
| osakekohtainen tulos, EUR |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella  |  0,00 |  -0,01 |  0,00 |  -0,01 |  -0,01 |
| oikaistu osakekohtainen  |     |     |     |     |     |
| tulos, EUR        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)            | 30.6.2009 | 30.6.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet       |   2 111 |    2 452 |    2 478 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |   33 695 |   34 833 |    33 207 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    |   1 297 |    1 517 |    1 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyhtiöissä     |     0 |      0 |      17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset   |    411 |     410 |     411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset    |    554 |     814 |     551 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |    236 |     34 |     191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    |   38 303 |   40 060 |    38 421 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |   29 538 |   42 719 |    37 242 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut           |     0 |     239 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon  |   3 816 |     304 |    1 338 |
| perustuvat verosaamiset      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |   2 345 |    3 003 |    1 879 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä    |   35 698 |   46 264 |    40 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ           |   74 001 |   86 325 |    78 880 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |                     |
| pääoma               |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |   5 000 |    5 000 |    5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto          |   6 701 |    6 701 |    6 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman   |   2 593 |    2 474 |    2 474 |
| rahasto              |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet           |   -1 909 |    -579 |    -2 025 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             |   -4 898 |    -928 |    -5 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |   18 184 |   11 962 |    11 962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |   -4 547 |    5 354 |    7 997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |   21 123 |   29 985 |    26 921 |
| pääoma, yhteensä          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         |     99 |     16 |      79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |   21 222 |   30 001 |    27 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat      |   1 523 |    1 594 |    1 537 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   10 982 |    9 153 |    9 981 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä    |   12 506 |   10 747 |    11 517 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |   12 533 |   12 749 |    6 635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen   |   23 037 |   31 402 |    33 425 |
| koroton vieras pääoma       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             |   4 369 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon  |    335 |    1 427 |     303 |
| perustuvat verovelat        |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä    |   40 274 |   45 577 |    40 363 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           |   52 779 |   56 324 |    51 880 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    |   74 001 |   86 325 |    78 880 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                 |  1-6/ |  1-6/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  2009 |  2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut           | 68 388 | 76 836 |  158 729 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut    |   118 |   114 |    245 |
| maksut                    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista        | 71 904 | 73 782 |  143 861 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä | -3 398 |  3 168 |  15 113 |
| ja veroja                  |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista       |   362 |   448 |   1 131 |
| liiketoiminnan rahoituskuluista       |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta        |   112 |   58 |    228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot          |   829 |  2 088 |   5 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ( A )        | -4 477 |   690 |   9 155 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  |   67 |   952 |   1 774 |
| hyödykkeisiin                |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöhankinnat             |   361 |  5 769 |   7 582 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  |   30 |   37 |    60 |
| luovutustulot                |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista sijoituksista     |    0 |   55 |    47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta ( B )        |  -398 | -6 628 |  -9 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta investointien jälkeen (A +B)    | -4 875 | -5 938 |    -94 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen         |   44 |  1 092 |   2 523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot        |  5 912 | 10 228 |   3 437 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot        |  2 514 |   18 |   2 544 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut    |  1 457 |  3 219 |   4 007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu voitonjako      |  1 574 |  4 225 |   4 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta ( C )         |  5 351 |  1 710 |  -4 774 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos ( A + B + C )                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys (+) / vähennys (-)          |   476 | -4 228 |  -4 868 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa           |  1 879 |  7 243 |   7 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus     |   -10 |   -12 |   -496 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa           |  2 345 |  3 003 |   1 879 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(1 000 EUR)                                   

Taulukon sarakkeiden selitteet:                         

A) Osakepääoma                                 
B) Ylikurssirahasto                               
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    
D) Omat osakkeet                                
E) Muuntoerot                                  
F) Kertyneet voittovarat                            
G) Yhteensä                                   
H) Vähemmistöosuus                               
I) Oma pääoma yhteensä	                             

--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 601 |  -962 |  -823 | 16 187 | 28 704 |
| 1.1.2008  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    | -4 225 | -4 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    | -2 523 |    |     | -2 523 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |  -127 | 1 401 |    |     |  1 274 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| luovutus  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |    |   59 |    |     |   59 |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |    |    |    |    |    |     |    0 |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |    |    | -4 365 |  7 997 |  3 632 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 | 19 959 | 26 921 |
| 31.12.2008 |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  G  |  H  |  I  |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 28 704 |  597 | 29 301 |                   |
| 1.1.2008  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -4 225 |    | -4 225 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    | -2 523 |    | -2 523 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| hankinta  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    | 1 274 |    | 1 274 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| luovutus  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |   59 |    |   59 |                   |
| ot     |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |   0 |  -536 |  -536 |                   |
| den     |    |    |    |                   |
| muutokset  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 3 632 |   18 | 3 650 |                   |
| laaja tulos |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26 921 |   79 | 27 000 |                   |
| 31.12.2008 |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 | 19 959 | 26 921 |
| 1.1.2009  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    | -1 574 | -1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |  -44 |    |     |   -44 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |    |    |     |    0 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| luovutus  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |  119 |  160 |    |  -183 |   96 |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    |    |    |  290 | -4 567 | -4 277 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 593 | -1 909 | -4 898 | 13 636 | 21 123 |
| 30.6.2009  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  G  |  H  |  I  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26 921 |   79 | 27 000 |                   |
| 1.1.2009  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -1 574 |    | -1 574 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |  -44 |    |  -44 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| hankinta  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   0 |    |   0 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| luovutus  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |   96 |    |   96 |                   |
| ot     |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   | -4 277 |   19 | -4 258 |                   |
| laaja tulos |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 21 123 |   99 | 21 222 |                   |
| 30.6.2009  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 601 |  -962 |  -823 | 16 187 | 28 704 |
| 1.1.2008  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    |    | -4 225 | -4 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    | -1 092 |    |     | -1 092 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| hankinta  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |  -127 | 1 401 |    |     |  1 274 |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |     |     |
| luovutus  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |    |    |    |   75 |    |     |   75 |
| ot     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |    |    |    |    |    |     |    0 |
| den     |    |    |    |    |    |     |     |
| muutokset  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    |    |    |  -105 |  5 354 |  5 249 |
| laaja tulos |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 |  -578 |  -928 | 17 316 | 29 985 |
| 30.6.2008  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  G  |  H  |  I  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 28 704 |  597 | 29 301 |                   |
| 1.1.2008  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -4 225 |    | -4 225 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    | -1 092 |    | -1 092 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| hankinta  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    | 1 274 |    | 1 274 |                   |
| osakkeiden |    |    |    |                   |
| luovutus  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki |   75 |    |   75 |                   |
| ot     |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu |   0 |  -581 |  -581 |                   |
| den     |    |    |    |                   |
| muutokset  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   | 5 249 |   0 | 5 249 |                   |
| laaja tulos |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 29 985 |   16 | 30 001 |                   |
| 30.6.2008  |    |    |    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT         |   1-6/ |   1-6/ |   1-12/ | Muutos ed. |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)         |   2009 |   2008 |   2008 |  vuodesta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |  62 163 |  84 761 |  161 614 |  -26,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |  -5 873 |   7 911 |  12 349 |  -174,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %        |   -9,4 |    9,3 |    7,6 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja     |  -6 192 |   7 478 |  11 285 |  -182,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, %    |  -10,0 |    8,8 |    7,0 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    |  -37,7 |   37,1 |   29,0 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % |  -25,8 |   33,2 |   28,7 |      |
| *)              |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |   28,8 |   34,9 |   34,2 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset bruttovelat    |  23 515 |  21 901 |  16 615 |   7,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste-%   |   99,8 |   63,0 |   54,6 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma      |  74 001 |  86 325 |  78 880 |  -14,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit      |   273 |   8 564 |  12 082 |  -96,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR       |  -0,23 |   0,27 |   0,41 |  -184,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR       |  -0,23 |   0,27 |   0,41 |  -184,3 % |
| laimennusvaikutuksella    |     |      |      |      |
| oikaistu           |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma,  |   1,07 |   1,50 |   1,37 |  -28,2 % |
| EUR             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin    |  2 051 |   2 207 |   2 188 |   -7,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa  |  1 976 |   2 217 |   2 142 |  -10,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Sijoitetun pääoman tuotto laskettu tuloksesta ennen veroja        |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT                       

Yleistä                                     

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on      
suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön    
kotipaikka on Hollola. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

Etteplan Oyj ja sen tytäryhtiöt tuottavat korkealaatuisia teollisuustekniikan  
suunnittelupalveluja. Konsernin päämarkkina-alue on Eurooppa. Ydinasiakkaittemme
osalta palvelu on maailmanlaajuista.                      

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.8.2009 tämän       
osavuosikatsauksen julkistettavaksi.                      

Laatimisperusta                                 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin 
vuositilinpäätöksessä 2008 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden    
mukaan. Muutettu standardi IAS 1 - Tilinpäätöksen esittäminen on muuttanut   
tuloslaskelman ja oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman esittämistapaa.  

Osavuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina euroina. Kaikki          
tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten   
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.      

Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperusteita kuin        
vuositilinpäätöksessä 2008. Vuositilinpäätös löytyy osoitteesta         
http://etteplan.smartpage.fi/fi/vuosikertomus08/ ja laatimisperiaatteet     
vuosikertomuksen 2008 sivuilta 28 - 33.                     

Arvioiden käyttö                                

Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia,   
joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot    
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.       

Muut investoinnit                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)           | Aineelliset |  Liikearvo | Muut     |
|                 | hyödykkeet  |       | aineettomat  |
|                 |       |       | hyödykkeet  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2009      |    13 173 |   33 207 |     5 839 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot           |      20 |     127 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset            |     256 |     361 |      16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset           |     -34 |      0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 30.6.2009     |    13 415 |   33 695 |     5 855 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot ja      |    10 688 |      0 |     4 280 |
| arvonalentumiset 1.1.2009    |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot           |      21 |      0 |      -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |     595 |      0 |      282 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 30.6.2009   |    11 304 |      0 |     4 558 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 30.6.2009    |    2 111 |   33 695 |     1 297 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2008      |    11 334 |   29 426 |     5 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot           |     -16 |    -104 |      -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset            |    1 202 |    5 511 |      318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset           |     -40 |      0 |      -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 30.6.2008     |    12 479 |   34 833 |     5 543 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot ja      |    9 383 |      0 |     3 770 |
| arvonalentumiset 1.1.2008    |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot           |     -17 |      0 |      -5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |     661 |      0 |      261 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 30.6.2008   |    10 027 |      0 |     4 026 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 30.6.2008    |    2 452 |   34 833 |     1 517 |
--------------------------------------------------------------------------------

                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)         |   30.6.2009    |    31.12.2008    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen        |        10 982 |         9 981 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen        |        12 533 |         6 634 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |        23 515 |         16 615 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                 |   30.6.2009 |   30.6.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenjärjestelyvaraus 1.1.       |       0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varauksen lisäykset             |     4 369 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenjärjestelyvaraus 30.6.       |     4 369 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Seuraavat kertaluonteiset kulut sisältyvät  |        |        |
| liikevoittoon kauden aikana         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                 |   30.6.2009 |   30.6.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenjärjestelykulut           |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  maksetut kulut               |     2 087 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  kuluvaraukset               |     4 369 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenjärjestelykulut yhteensä      |     6 456 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet ja vastuusitoumukset                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |  30.6.2009  |  31.12.2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet     |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut annetut vakuudet          |       86 |       427 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingsopimuksista maksettavat määrät  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy alle vuoden kuluessa      |      1 207 |      1 158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy 1-5 vuoden kuluttua       |      1 597 |      1 909 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaikki yhteensä             |      2 889 |      3 494 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)         |      30.6.2009 |       31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo         |          2 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo        |        5 143 |          5 786 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiosopimukset                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo         |         -169 |          -103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo        |        8 679 |          8 679 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lähipiiritapahtumat                               

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin avainhenkilöt, joita ovat hallituksen 
jäsenet ja toimitusjohtaja. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiöt ja sekä  
yritykset, joissa lähipiiriin kuuluvilla avainhenkilöillä on merkittävä omistus-
ja määräysvalta.                                


--------------------------------------------------------------------------------
| Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)           | 30.6.2009 | 30.6.2008  | 31.12.2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Palveluiden myynti                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lähipiiriin kuuluvat    |      6 |      41 |      53 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja palveluiden ostot                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilavuokrat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avainhenkilöt          |     48 |      48 |      95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lähipiiriin kuuluvat    |     172 |     114 |      285 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |     220 |     162 |      381 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Palveluiden myynneistä ja ostoista johtuvat saamiset ja velat        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lähipiiriin kuuluvat    |      1 |      2 |       2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tuloverot                                    

Konsernin tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen verokantaa,  
jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden arvioitu    
keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan osalta   
erikseen. Efektiivinen verokanta osavuosikatsauksessa on 26,6 %.        

Riskit                                     

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille,        
toiminnallisille ja tauloudellisille riskeille.                 

Liikearvon varsinainen alentumistestaus laaditaan vuosittain vuoden viimeisellä 
neljänneksellä. Etteplan-konsernin merkittävimmät liikearvot liittyvät Ruotsin 
liiketoimintoihin. Ruotsissa suoritettavien uudelleenjärjestelyiden vuoksi   
arvonalentumiskirjaukseen ei tämän hetkisten laskelmien perusteella ole aihetta.
Liikkumavara liikearvon alentumistestauksen keskeisten parametrien vaihtelulle 
on kaventunut katsauskauden aikana.                       

Yksityiskohtainen analyysi riskeistä löytyy Etteplanin vuoden 2008       
vuosikertomuksesta.                               

Johdon etuudet                                 

Yhtiön johdolle maksetut palkat ja palkkiot julkaistaan vuositilinpäätöksessä. 

Johdolle myönnettyjä lainoja ei ollut 30.6.2009 tai 31.12.2008. Yhtiön     
hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 30.6.2008 yhteensä 5 572 451  
osaketta (31.12.2008 5 549 500 osaketta).                    

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä                      

Etteplan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2008 Etteplan-konsernin       
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on  
kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän     
kohderyhmään kuului 37 henkilöä vuonna 2008. Järjestelmästä maksettavat palkkiot
vastaavat yhteensä enintään noin 720 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa.     

Etteplan Oyj:n hallitus on 11.2.2009 pidetyssä kokouksessa päättänyt luovuttaa 
omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2008 hallitukselle antaman    
valtuutuksen perusteella. Valtuutus uusittiin yhtiökokouksessa 26.3.2009.    

Hallituksen päätöksen mukaisesti Etteplan Oyj on 30.4.2009 luovuttanut 41 177  
kappaletta yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta avainhenkilöiden osakepohjaiseen
kannustinjärjestelmään kuuluville 36 työntekijälle ansaintajakson 2008     
palkkiona. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 2,89 euroa,
joka oli Etteplan Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi  
30.4.2009. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli kokonaisuudessaan     
119 001,53 euroa. Lisäksi järjestelmästä maksettiin rahaosuus ja        
varainsiirtovero, jotka olivat yhteensä 180 723,97 euroa. Vuonna 2008 ansaitut 
palkkiot maksettiin 30.4.2009.                         


--------------------------------------------------------------------------------
| Suurimmat osakkeenomistajat                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2009                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimi                    | Osakkeet, kpl | % osuus    |
|                       |        | osakkeista ja |
|                       |        | äänistä    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mönkkönen Tapani              |   4 075 600 |     20,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ingman Group Oy Ab             |   3 500 000 |     17,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Evli Pankki Oyj               |   1 165 100 |     5,77 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hornborg Heikki               |   1 143 220 |     5,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Fincorp Ab                |   1 087 973 |     5,39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö    |    608 328 |     3,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alfred Berg Finland Sijoitusrahasto     |    492 799 |     2,44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aiff Ulf                  |    470 546 |     2,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etteplan Oyj                |    469 076 |     2,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond   |    467 180 |     2,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordea Pankki Suomi Oyj           |    353 452 |     1,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Klaus                 |    351 000 |     1,74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alfred Berg Small Cap Sijoitusrahasto    |    323 190 |     1,60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hakakari Tapio               |    306 180 |     1,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto Aktia Capital        |    298 200 |     1,48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Svenska Handelsbanken AB (Publ),      |    282 628 |     1,40 |
| Filialverksamheten i Finland        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Aino                 |    256 896 |     1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kempe Anna                 |    246 814 |     1,22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Kaius                 |    178 370 |     0,88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto Alfred Berg Optimal     |    172 421 |     0,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut osakkeenomistajat           |   3 930 441 |     19,48 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   20 179 414 |    100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto ja liikevoitto neljänneksittäin                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)         |        Q1/2009 |        Q2/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |        33 734 |        28 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |          225 |        -6 098 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %        |          0,7 |         -21,4 |
--------------------------------------------------------------------------------