Siirry sisältöön

ETTEPLAN SIIRTÄÄ AU­TO­TEOL­LI­SUU­DEN SUUN­NIT­TE­LU­PAL­VE­LUJA YH­TEIS­YRI­TYK­SEEN

Pörssitiedote – Julkaistu: 18.09.2009 11:00:00

ETTEPLAN SIIRTÄÄ AUTOTEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUJA YHTEISYRITYKSEEN     

Etteplan Oyj on 18.9.2009 allekirjoitetulla sopimuksella myynyt enemmistöosuuden
konsernin ruotsalaisesta tytäryhtiöstä Etteplan Tech AB:sta Etteplan-konsernin 
palveluksessa työskentelevälle liiketoimintajohtaja Ulf Aiffille.        
Etteplan Oyj myy Ulf Aiffille 66,7 % Etteplan Tech AB:n osakkeista ja      
äänivallasta. Kauppa toteutetaan suunnattuna osakeantina.            

Etteplan Tech AB tuottaa suunnittelupalveluja pääasiassa autoteollisuudelle.  
Yhtiö työllistää noin 240 henkilöä Göteborgissa ja Trollhättanissa ja yhtiön  
vuotuinen liikevaihto on noin 19 miljoonaa euroa. Etteplanilla on Ruotsissa yli 
600 työntekijää Etteplan Tech AB:n myynnin jälkeen.               

”Ruotsalaisen tytäryhtiön myynti on jatkoa vuoden 2009 aikana toteutetuille   
Ruotsin liiketoiminnan järjestelyille. Myynnillä on tervehdyttävä vaikutus koko 
konsernin liiketoiminnan kannattavuuteen. Etteplan keskittää Ruotsissa     
toimintaansa entistä tehokkaammin teollisuuden kone- ja laitesuunnittelussa   
tavoitteenaan toiminnan kasvattaminen erityisesti teknisen tuoteinformaation ja 
sulautettujen järjestelmien palvelualueilla. Ruotsi on konsernin toiminnan   
kannalta tärkeä markkina-alue. Etteplanin asiakkuudet sisältävät Ruotsissa muun 
muassa energia- ja voimansiirtoteollisuuden, ilmailu- ja            
puolustusvälineteollisuuden, lääketieteen tekniikan laitevalmistajia, teräs- ja 
metalliteollisuuden sekä metsäteollisuuden laitevalmistajia”, toteaa Etteplan  
Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen.                     

”Konsernin muut ruotsalaiset tytäryhtiöt jatkavat toimintaansa osana Etteplania.
Muun muassa Cool Engineering AB, joka toimii Göteborgissa, palvelee junia,   
liikkuvia työkoneita, moottoreita ja autoja valmistavia asiakkaita tarjoamalla 
erikoisosaamista vaativia testaus- ja analyysipalveluja. Näitä palveluja    
tuotetaan energiatehokkuuden lisäämiseksi ja päästöjen hallinnan        
parantamiseksi”, Hyytiäinen jatkaa.                       

”Autoteollisuuden rakennemuutos on vaikuttanut merkittävästi asiakkaiden    
tarpeisiin. Yhteisyrityksen avulla luomme entistä kilpailukykyisemmän ja    
joustavamman yrityksen, joka pystyy kehittämään autoteollisuuden asiakkaille  
heidän tarpeitaan vastaavia palveluita. Jatkamme yhteistyötä Etteplanin kanssa 
hyödyntäen Etteplanin erikoisosaamista autoteollisuusasiakkaiden        
toimeksiannoissa”, toteaa Ulf Aiff.                       

Yhtiön myynnistä aiheutuu rahavirtaan vaikuttamaton 8,0 miljoonan euron     
liikearvon alaskirjaus. Etteplanin taseen loppusumma pienenee noin 12
miljoonalla eurolla. 

Etteplanin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan alle 120 miljoonaa euroa 
ja liikevoiton negatiivinen sopeuttamisesta aiheutuvien kertaluontoisten kulujen
sekä liikearvon alaskirjauksen vuoksi.                     

Etteplan julkaisee tammi-syyskuun 2009 osavuosikatsauksen 29.10.2009.      

Hollola, 18. syyskuuta 2009                           

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968               


JAKELU:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 


Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat  
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-,     
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja       
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.                  

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien  
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.             

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta    
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia  
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.   

Vuonna 2008 Etteplanin liikevaihto oli 161,6 miljoonaa euroa. Yrityksessä    
työskentelee tällä hetkellä noin 2 000 suunnittelun ammattilaista. Etteplan on 
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.