Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N PÄIVITETTY STRATEGIA: SMART WAY TO SMART PRODUCTS

Pörssitiedote – Julkaistu: 23.11.2009 9:00:00

ETTEPLAN OYJ:N PÄIVITETTY STRATEGIA: SMART WAY TO SMART PRODUCTS        

Koneiden ja laitteiden suunnitteluun ja tekniseen tuoteinformaatioon      
erikoistunut Etteplan Oyj on päivittänyt strategiaansa. Päivitetyn vuosille   
2010-2012 laaditun strategian tuloksena Etteplan uusii toiminta- ja       
palveluperiaatteitaan.                             

Etteplanin asiakaskunta muodostuu eri alojen johtavista globaaleista      
teollisuusyrityksistä. Päivitetyssä strategiassa Etteplanin tavoitteena on olla 
asiakkaidensa ensisijainen teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation kumppani 
ja tarjota koko yhtiön osaaminen entistä tehokkaammin nykyisten ja uusien    
asiakkaiden käyttöön. Tämän vauhdittamiseksi yhtiö ryhmittelee         
palvelutarjontansa uudella tavalla. Etteplan hakee kilpailuetua monipuolisesta 
insinöörisuunnittelualueiden huippuosaamisesta, tehokkaasta           
suunnitteluprosessien johtamiskyvykkyydestä ja asiakaslähtöisestä        
toimintatavasta.                                

Yhtiö pyrkii parantamaan päivitetyn strategiansa avulla nykyistä vahvaa     
markkina-asemaansa ja varmistamaan vähintään 10 prosentin vuosittaisen     
orgaanisen kasvun. Vahvan pohjan kasvulle luovat nykyiset Etteplanin hyvät   
asiakkuudet.                                  

Palvelualueet                                  

Etteplan palvelee asiakkaitaan tuottamalla teknisen suunnittelun ja       
tuoteinformaation ratkaisuja asiakkaiden tuotteiden elinkaaren kaikkiin     
vaiheisiin. Päivitetyssä strategiassa Etteplanin palvelutarjonta on jaettu   
kahdeksi palvelukokonaisuudeksi, joita kuvaa arvolupaus: Smart way to smart   
products.                                    

Operointipalvelut - Smart way                          

Operointipalvelujen tarkoituksena on nostaa asiakkaiden teknisen suunnittelun ja
tuoteinformaation tehokkuutta sekä vapauttaa asiakasorganisaation resurssit sen 
omaan ydinliiketoimintaan. Palvelut pohjautuvat Etteplanin pitkään kokemukseen 
ja asiakasreferensseihin suunnitteluprosessien kehittämisestä ja johtamisesta. 
Operointipalveluihin kuuluvat tuotteistetut suunnittelun ja teknisen      
tuoteinformaation ulkoistuspalvelut, projektitoimitukset ja           
suunnittelukapasiteetin tarjonta.                        

Asiantuntijapalvelut - Smart products                      

Asiantuntijapalvelujen tarkoituksena on parantaa asiakkaiden tuotteiden     
kilpailukykyä tarjoamalla alan parasta kehitystä ja kokemusta edustava tekninen 
erikoisosaaminen joustavasti. Asiantuntijapalveluihin kuuluvat koneiden ja   
laitteiden energiatehokkaat ratkaisut, testauspalvelut, lääketeollisuuden    
laitevalmistajien innovaatio- ja tuotekehityspalvelut, koneiden ja laitteiden  
vaativuusmäärittelyt ja laskentapalvelut, ilmailu- ja              
puolustusvälineteollisuuden tuotekehityspalvelut, sulautettujen järjestelmien  
suunnittelu sekä teollisen infrastruktuurin suunnitteluun ja kehittämiseen   
liittyvät palvelut.                               

Strategian fokusalueet                             

Etteplan kehittää päivitetyn strategiansa mukaisesti toimintatapojaan kolmella 
osa-alueella: asiakaslähtöisyydessä, palveluratkaisujen tuotteistuksessa ja   
toimintatapojen yhtenäistämisessä.                       

Etteplan on toiminut aiemmin hajautetun ja paikallisen toimintamallin      
mukaisesti. Uusi toimintamalli tukee Etteplanin nykyisten ja uusien asiakkaiden 
tavoitetta vähentää kumppaneiden määrää tarjoamalla heille entistä laajempia  
palvelukokonaisuuksia. Kokemustaan, osaamistaan ja vahvaa markkina-asemaansa  
hyödyntämällä Etteplan pyrkii olemaan asiakkaidensa ensisijainen kumppani    
kaikilla kone- ja laitesuunnittelun ja teknisen tuoteinformaation alueilla.   

Etteplan on tuotteistanut uusia palveluratkaisuja syksyn 2009 aikana.      
Tuotteistaminen tuo Etteplanin liiketoiminnalle skaalattavuusedun. Uusien    
palvelutuotteiden lanseeraus ja myynti käynnistyy vuoden 2010 alussa. Palvelujen
tuotteistamis- ja kehitystyötä jatketaan strategiakauden aikana.        

Toimintatapojen yhtenäistämisellä Etteplan pyrkii parantamaan operatiivista   
tehokkuutta. Muun muassa tieto- ja suunnittelujärjestelmien yhtenäistäminen   
tuovat merkittäviä liiketoiminnan säästöjä. Yhtiön panostukset globaalin    
suunnittelukapasiteetin kasvuun ja toimitusmallin kehittämiseen jatkuvat. Useat 
Etteplanin asiakkaat hyödyntävät jo globaalin toimintamallin tuomaa joustavuutta
ja kustannustehokkuutta.                            

Kasvu                                      

Etteplan Oyj:n orgaanisen kasvun lähteinä toimivat vahvat asiakkuudet ja uudet 
palveluratkaisut. Yritysostoissa keskeisenä tavoitteena on keskittyä jatkossakin
osaamispääoman ja asiakkuuksien määrän kasvattamiseen.             


Hollolassa, 23.11.2009                             


Etteplan Oyj                                  
Konserniviestintä                                


Lisätietoja:                                  
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. +358 400 710 968            


JAKELU:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 


Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat  
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-,
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä. 

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien  
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.             

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta    
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia  
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.   

Vuonna 2008 Etteplanin liikevaihto oli 135,3 miljoonaa euroa. Yrityksessä    
työskentelee tällä hetkellä noin 1 700 suunnittelun ammattilaista. Etteplan on 
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.