Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Pörssitiedote – Julkaistu: 21.12.2009 14:00:23

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN    
MUUTTUMISESTA                                  

Etteplan Oyj on 21.12.2009 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain   
mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:            

Evli Pankki Oyj:n osuus Etteplan Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on    
alittanut 5 %. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme    
Finanssivalvonnalle ja Etteplan Oyj:lle seuraavat tiedot.            

Evli Pankki Oyj:n osuus Etteplan Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on    
myytyjen termiinien erääntymisen johdosta 18.12.2009 alittanut 5 %. Evli Pankki 
Oyj:n omistus on:                                


OSAKEOMISTUS                                  

Evli Pankki Oyj:n omistusosuus:                         

                  Kpl-määrä  Osuus      Osuus      
                        osakepääomasta  äänimäärästä  

Etteplan Oyj:n osakkeet      201 200   1,00 %      1,00 %     


Lisäksi Evli Pankki on myynyt Etteplan Oyj:n osakkeita termiinisopimuksella   
seuraavasti:                                  


                  Kpl-määrä  Osuus      Osuus      
                        osakepääomasta  äänimäärästä  

Etteplan Oyj:n osakkeet      -150 000  0,74 %      0,74 %     


Etteplan Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 20.179.414 kpl:sta osakkeita ja   
ääniä.                                     

Evli Pankki Oyj:n Y-tunnus on 0533755-0.                    

Evli Pankki Oyj on hankkinut omistamansa Etteplan Oyj:n osakkeet osana     
harjoittamaansa markkinatakausliiketoimintaa.                  


Hollolassa 21. joulukuuta 2009                         

Etteplan Oyj                                  

Matti Hyytiäinen                                
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968               


JAKELU:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat  
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-,     
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja       
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.                  

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien  
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.             

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta    
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia  
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.   

Vuonna 2008 Etteplanin liikevaihto oli 135,3 miljoonaa euroa. Yrityksessä    
työskentelee tällä hetkellä noin 1 700 suunnittelun ammattilaista. Etteplan on 
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.