Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Pörssitiedote – Julkaistu: 21.12.2009 14:15:00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN    
MUUTTUMISESTA                                  

Etteplan Oyj on 21.12.2009 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain   
mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Oy Fincorp Ab:n termiinisopimukset ovat   
erääntyneet 18.12.2009 ja yhtiön omistusosuus Etteplan Oyj:sta ylittää yhden  
kymmenesosan (1/10).                              

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaan Oy Fincorp Ab ilmoittaa seuraavat  
tiedot:                                     

1. Kohdeyhtiön nimi: Etteplan Oyj                        

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 18.12.2009             

3. Roger Kempen määräys- ja vaikutusvaltayhteisöjen sekä alaikäisten lasten   
osakeomistus ja osuus osakkeiden äänimäärästä Etteplan Oyj:ssa on seuraava:   

Omistaja                   Osakemäärä    Osuus*     

Oy Fincorp Ab                                  
- osakeomistus                 1 044 574     5,18%     
- 18.12.2009 erääntyvät termiinit       1 110 900     5,50%     
Oy Fincorp Ab yhteensä             2 155 474    10,68%     
Roger Kempe                     200     0,00%     
Anna Kempe                    247 343     1,22%     
Lasse Kempe                   109 020     0,54%     
Oy Price-Earnings Information Ab         13 100     0,06%     
Fastighets Ab Åminne Miljö             9 168     0,05%     

Kaikki yhteensä                2 534 305    12,56%     

*Osuus osakepääomasta ja äänistä                        

Etteplan Oyj:n osakepääoma jakaantuu yhteensä 20.179.414 osakkeeseen, joista  
kullakin on yksi ääni.                             

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus:               
Roger Kenneth Kempe                               
Oy Fincorp Ab, Y-tunnus 0599090-4                        
Oy Price-Earnings Information Ab, Y-tunnus 0581116-0              
Fastighets Ab Åminne Miljö, Y-tunnus 163169-6                  


Hollolassa 21. joulukuuta 2009                         

Etteplan Oyj                                  

Matti Hyytiäinen                                
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968               


JAKELU:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat  
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-,     
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja       
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.                  

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien  
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.             

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta    
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia  
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.   

Vuonna 2008 Etteplanin liikevaihto oli 135,3 miljoonaa euroa. Yrityksessä    
työskentelee tällä hetkellä noin 1 700 suunnittelun ammattilaista. Etteplan on 
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.