Siirry sisältöön

KORJAUS: ETTEPLAN OYJ:N TI­LIN­PÄÄ­TÖS­TIE­DOTE 1.1.-31.12.2010

Pörssitiedote – Julkaistu: 18.02.2011 17:00:00

KORJAUS: ETTEPLAN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

Taulukko-osan konsernin laaja tuloslaskelma korjattu

Korjaus Etteplan Oyj:n 15.2.2011 klo 8.00 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen. Konsernin laajassa tuloslaskelmassa laajan tuloksen jakautumisessa oli virhe koskien tuloksen jakautumista emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille vuonna 2010. Tuloksen jakautumista kuvaava kokonaissumma on esitetty 15.2.2011 julkaisussa taulukossa oikein (10-12/2010: 2, 1 miljoonaa euroa; 1-12/2010: 7, 2 miljoonaa euroa). Emoyhtiön omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta loka-joulukuun 2010 osalta on 2, 1 miljoonaa euroa ja koko vuoden 2010 osalta 7, 2 miljoonaa euroa.

Oikaistussa muodossa oleva konsernin laaja tuloslaskelma on seuraava:

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2010 2009 2010 2009
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 30 089 25 606 104 786 98 700
Liiketoiminnan muut tuotot 63 -171 1 161 392
Materiaalit ja palvelut -3 019 -2 614 -9 847 -8 077
Henkilöstökulut -20 431 -16 121 -73 368 -75 851
Liiketoiminnan muut kulut -4 426 -5 051 -15 185 -17 155
Poistot -383 -387 -1 494 -1 596
Liikevoitto/tappio 1 891 1 262 6 054 -3 587
Rahoitustuotot 372 122 761 341
Rahoituskulut -244 -354 -758 -925
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -1 -48 -291 -134
Voitto/tappio ennen veroja 2 019 981 5 766 -4 304
Tuloverot -412 -492 -1 420 1 017
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista liiketoiminnoista 1 607 489 4 347 -3 287
Lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 0 -549 102 -11 067
Tilikauden voitto/tappio 1 607 -59 4 448 -14 354
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot 355 36 2 620 1 245
Käyvän arvon muutos muut myytävissä olevat sijoitukset 139 0 139 0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 494 36 2 759 1 245
Tilikauden laaja tulos yhteensä 2 100 -24 7 208 -13 109
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1 595 -86 4 422 -14 403
Määräysvallattomille omistajille 11 27 27 49
1 607 -59 4 448 -14 354
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 2 071 -57 7 159 -13 164
Määräysvallattomille omistajille 29 33 49 55
2 100 -24 7 208 -13 109
Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Jatkuvat toiminnot
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,06 0,02 0,19 -0,17
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,06 0,02 0,19 -0,17
Lopetetut toiminnot
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,00 -0,03 0,01 -0,56
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,00 -0,03 0,01 -0,56

Hollolassa, 18.2.2011

Etteplan Oyj

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.etteplan.fi

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.

Vuonna 2010 Etteplanin liikevaihto oli 104, 8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 1, 700 työntekijää. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.